Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rapport: Evenemangsbranschens lönsamhet rasade på grund av coronapandemin

Kulturbranschens demonstration mellan Riksdagshuset och Ode.
Bildtext Tusentals deltog i kulturbranschens demonstration i juni.

Den sammanlagda omsättningen inom evenemangsbranschen minskade med över en femtedel och lönsamheten minskade med 65 procent på grund av pandemin och coronaåtgärderna. Det visar en ny undersökning av Näringslivets forskningsinstitut Etla.

Enligt undersökningen från Näringslivets forskningsinstitut Etla har coronakrisen och restriktionerna haft digra konsekvenser för evenemangsbranschen.

Omsättningen minskade och lönsamheten försämrades för över 70 procent av företagen i fjol jämfört med året innan. För nästan vart fjärde företag minskade omsättningen med 50 procent eller mer, enligt Etlas undersökning.

Lönsamhetstappet var stort: hälften av företagen i branschen nådde upp till ett resultat som var endast en fjärdedel av resultatet året innan.

“I fjol sa vi att coronan slagit hårdast mot inkvarterings- och restaurangbranschen, och vi fick med rätta respons av aktörer inom evenemangs- och kulturbranschen. Då fattades evenemangsbranschens siffror från våra beräkningar, eftersom det inte finns samlad statistik över den här branschen, utan uppgifterna är utspridda", säger Etlas forskningschef Jyrki Ali-Yrkkö i ett pressmeddelande.

Granskade endast företag som fortfarande är på fötter

Etlas undersökning bygger på uppgifter från databasen Vainu och information på företagens egna webbplatser. Materialet innehåller ändå inte företag som lagt ner sin verksamhet år 2020. Coronakrisens effekter på evenemangsbranschen är alltså sannolikt ännu större, enligt Ali-Yrkkö.

Enligt Etlas undersökning producerar evenemangsbranschen minst 1,2 procent av Finlands bnp. Nästan 10 000 företag, som anställer uppskattningsvis 15 000–20 000 personer, verkar inom branschen.

Coronakrisen har ändå inte varit lika svår för alla företag. Nästan en tredjedel av företagen i branschen lyckades kvarhålla samma omsättning som år 2019, eller till och med höja den.

Enligt Jyrki Ali-Yrkkö verkar många företag inom branschen inte ha kunnat minska på sina utgifter i relation till minskningen i omsättning. De statliga stöden har inte helt kompenserat för den minskade efterfrågan som coronakrisen ledde till, enligt Ali-Yrkkö.