Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs Energi vill grunda elbilsladdningsföretag

Från 2021
Uppdaterad 14.09.2021 08:41.
Elbil laddas.
Bildtext Raseborgs Energi vill erövra marknaden när det gäller laddmöjligheter i husbolag i södra Finland. Arkivbild.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Raseborgs stad föreslås hjälpa Raseborgs Energi Ab grunda ett separat bolag för att utveckla laddningen av elbilar. Målet är att växa på marknaden när det gäller laddningstjänster till husbolag. 

Affärsidén går ut på att erbjuda en helhetstjänst för laddning av elbilar. Servicen riktar sig främst till husbolag, men också till företag. Målet är att vinna en betydande andel av målgruppens laddningsmarknad i södra Finland. 

Raseborgs Energi har sedan år 2019 utvecklat laddningstjänster tillsammans med de lokala företagen N3M Power och Karis Telefon. Det har skett under ett bifirmanamn, men nu skulle de alltså ta steget vidare och bilda det gemensamma bolaget Kvartersladdning Ab. 

Raseborgs Energi, N3M Power skulle äga 47,5 procent av aktierna var och Karis Telefon de resterande fem procenterna.  

Efterfrågan på laddningstjänster ökar

Efterfrågan på laddningstjänster har ökat i takt med att allt fler väljer att köra eldrivna bilar. Ett separat bolag skulle göra det lättare att utveckla verksamheten.

För att få en ekonomisk grundplåt skulle Raseborgs Energi placera eller sälja sin nuvarande verksamhet till det nya bolaget, medan de två övriga bolagen bidrar med motsvarande summa.  

Stadsutvecklingssektionen möts i kväll (6.9) och förslaget är att sektionen föreslår stadsstyrelsen att en fullmakt ges till styrelsen för Raseborgs Energi för att besluta om bildandet av ett nytt bolag för elbilsladdningsverksamhet.

För det andra att placera eller sälja Raseborgs Energis nuvarande elbilsladdningverksamhet till det nya bolaget, och för det tredje att elbolaget kan placera ytterligare kapital på maximalt 125 000 euro i bolaget antingen genast eller senare. 

Enligt Raseborgs stads koncerndirektiv måste Raseborgs Energi alltid ha ägarens godkännande vid köpande och säljande av aktier. 

Artikeln rättades klockan 15.00: Tidigare stod det att staden Raseborg kan bidra med 125 000 euro, men det är Raseborgs Energi som föreslås få den möjligheten.

Tillägg 14.9.2021: Raseborgs stadsstyrelse gav 13.9.2021 fullmakt till styrelsen för Raseborgs Energi att bilda det nya bolaget.

Diskussion om artikeln