Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

I Östnyland fylls kraven på antalet vårdare inom heldygnsvården - Borgå och Lovisa hoppas på fler vårdare med olika kompetenser

Från 2021
Uppdaterad 06.09.2021 19:45.
Majbergets servicehus
Bildtext Antalet vårdare inom heldygnsomsorgen i Borgå och Lovisa uppfyller lagens krav i år.
Bild: Yle/Stefan Härus

I Borgå och Lovisa tror servicecheferna att målet med 0,7 vårdare per klient inom heldygnsomsorgen kan nås om inte personalbristen förvärras ytterligare i hela landet.

Lagändringen från ifjol kom inte som en överraskning för äldreomsorgen i Borgå eller Lovisa. Nyanställningar och gradvisa anpassningar för att nå målet finns inskrivna i planeringar och budgetar för de kommande åren.

Tills vidare verkar omställningen också ha förverkligats bra inom både den offentliga och den privata sektorn.

- Jag har inte ännu fått uppgifter från de privata som vi köper tjänster av. Vid våra fyra egna serviceboenden ser det riktigt ok ut, säger servicechef för äldreomsorg Ansa Bergheim i Borgå.

Personaldimensioneringen uppnår 0,55 anställda per klient. Ett serviceboende visar en något lägre dimensionering, men den kan bero på att man missförstått hur antalet arbetstimmar ska räknas.

I oktober 2020 trädde alltså en lagändring i kraft om att personaldimensioneringen i år bör vara 0,55 anställda per klient inom heldygnsvården.

I april 2023 ska den gradvis ha stigit till 0,7 anställda per klient, det vill säga sju vårdare på tio äldre.

En utredning som Institutet för hälsa och välfärd THL har gjort visar att antalet närvårdare och sjukvårdare som jobbar inom heldygnsvården för äldre inte har ökat sedan ifjol.

Borgå har vidtagit åtgärder. Efter institutets mätning rekryterade staden i våras sammanlagt åtta vårdbiträden till sina serviceboenden.

Ansa Lindqvist-Bergheim
Bildtext Ansa Bergheim tror att personaldimensioneringen kan uppnå 0,7. Arkivbild.
Bild: Yle/Stefan Härus

- De åtta nya vårdbiträdena har tidsbegränsade arbetsavtal till årsskiftet. Vi har planerat att få flera närvårdare och fast anställda vårdbiträden från och med nästa år. Vi vet inte hur många, men avsikten är då att uppnå 0,6, säger Bergheim.

Vårdbiträdena bistår den övriga vårdarpersonalen, men deltar inte i läkemedelsbehandlingen då biträden inte nödvändigtvis har en närvårdar- eller sjukskötarutbildning.

För att uppnå 0,7 senast i april 2023 krävs både planering och budgetering.

- Det har vi gjort för nästa år, och nästa år ser vi hur stor personalen är när vi har nyanställda och så måste vi räkna på nytt hur många nya vi behöver 2023.

Bergheim betonar att staden också samarbetar med läroanstalterna när det gäller personalrekryteringen.

- Vi kan tänka oss läroavtal eller motsvarande arrangemang för att få närvårdare till husen.

Under två år hinner vårdare säga upp sig eller flyttas inom staden, men Bergheim konstaterar att antalet vårdarpersonal i serviceboendena är konstant.

- Om någon flyttar eller slutar av annan orsak så kommer det en ny istället.

händer som håller i varandar. Det är händer på äldre mänskor. Kan tolkas som dans eller gruppgymnastik eller yoga.
Bildtext Tillräckligt antal vårdare skapar trygghet i boendena. Arkivbild.
Bild: Mostphotos

Klara planer också i Lovisa

Även i Lovisa är personaldimensioneringen i år 0,55 vårdare per klient inom heldygnsomsorgen.

- Tillsvidare, ja. Genast lagförändringen kom så hade Lovisa också gjort upp en klar plan, steg för steg vilka befattningar som sedan kommer till och hur många i enlighet med lagen, säger servicechef Sofie Klawér-Kallio i Lovisa.'

Enligt lagändringen ska dimensioneringen från början av år 2022 vara minst 0,6 anställda per klient och i april 2023 ska kommunerna ha uppnått målet om minst 0,7 anställda per klient.

Planen som staden gjorde upp i samband med att lagförändringen trädde i kraft i oktober 2020 omfattar också den stegvis ökande dimensioneringen fram till 2023.

- Det har beaktats i långtidsplanen och beaktas på årsbasis i såväl verksamhetsplanen som budgeteringen.

Personalbehovet i Lovisa påminner ganska långt om det i Borgå, med en tyngdpunkt på en mångprofessionell stab som i sin helhet utgör den eftersträvade dimensioneringen.

- Alla behövs och allas insats är oerhört viktig. Tillsammans kan det bli jättebra med gemensamma krafter. Alla behövs, från vårdbiträden till fysioterapeuter och sjukskötare, säger Klawér-Kallio.

Vid staden gör man sitt yttersta för att personalstyrkan inom heldygnsomsorgen ska växa under de två följande åren.

- Vi gör nog vårt allt för det är absolut målsättningen att det är så det ska vara, men nog är det ett faktum tillika att hela landet har en gemensam utmaning med att hitta behörig personal.

6.9.2021 kl. 19.45: 7 vårdare har ändrats till 0,7 vårdare i ingressen.

Diskussion om artikeln