Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tre alternativ för framtidens Ingå hälsocentral – ett är att bygga nytt

Ingången till hälsostationen i Ingå.
Bildtext Ingå funderar hur hälsocentralen ska utvecklas inför social- och hälsovårdsreformen. Arkivbild.

Planeringen av Ingå hälsocentral har kommit så långt att kommunen ska utreda vad det kostar att bygga ut nuvarande hälsocentral. Ett alternativ som också står till buds är att satsa på en nybyggd social- och hälsovårdscentral.

Från att planeringen körde igång i februari har Ingå nu kommit så långt att det finns tre olika alternativ för hur man kunde få mera plats och så många funktioner som möjligt under samma tak eller nära nuvarande hälsocentral.

Två alternativ handlar om att bygga till

I det första alternativet skulle det handla om en större utvidgning av den nuvarande hälsocentralen, det vill säga en tillbyggnad.

Enligt det här alternativet borde kommunen utreda hur man kunde använda lokalerna så effektivt som möjligt och om man kunde flytta all social- och hälsovårdsservice till den utvidgade byggnaden. Det skulle innebära att munhälsovården och socialservicen också skulle finnas här.

I det andra alternativet görs en mindre utvidgning av nuvarande Ingå hälsocentral, också här genom en tillbyggnad.

Munhälsovården skulle placeras i de lokaler som byggs om i kommungården och socialservicen samt rådgivningsverksamheten och familjearbetet i de lokaler som byggs om i Kyrkfjärdens skolas gamla del.

En ny social- och hälsovårdscentral utreds också

Det tredje alternativet är kanske det mest överraskande; Ingå skulle bygga en helt ny byggnad för kommunens framtida social- och hälsovårdscentral i vilken alla välfärdsområdets närtjänster inom social- och hälsovård skulle produceras.

Projektet förutsätter ett godkännande av social- och hälsovårdsministeriet.

Grundtrygghetsnämnden föreslår nu att tekniska nämnden reder ut kostnaderna för de här tre alternativen. Nämnden föreslår också att man före beräkningarna görs optimerar rumsprogrammet så att det inkluderar de väsentliga lokalerna.

Bland annat måste man granska mängden mottagningsrum, fysioterapins arbetslokaler och möteslokaler. Målsättningen skall vara att användningsnivån maximeras.

Den politiskt valda arbetsgruppen för lokaler inom grundtryggheten sammanträder med tjänstemän för att diskutera optimeringen av rumsprogrammet.