Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Rekryteringsproblem i Lovisa trots många lediga jobb inom social- och hälsovården: "Tidigare hade vi ju ändå sökande till tjänsterna"

Från 2021
Skötare håller in en äldre människas hand.
Bildtext Personalbristen är stor inom äldreomsorgen i Lovisa, men få söker lediga tjänster. Arkivbild.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

I Lovisa funderar personalenheten på hur man ska locka nya arbetstagare till vårdbranschen och andra tjänster som ingen tycks söka. Lönerna inom den offentliga sektorn är möjligen för låga, men det kan inte uteslutas att coronapandemin just nu påverkar yrkesvalet mer än tidigare.

Det kan ta en lång tid innan man får tillräckligt många sökande till en tjänst. Då är de sökande förhoppningsvis behöriga och har för avsikt att stanna en tid i kommunen. I Lovisa finns nu 14 lediga tjänster inom social- och hälsovården, men av någon anledning lyser sökande med sin frånvaro.

- Det har nog visat sig att rekryteringen av vissa yrkesgrupper har blivit svårare här under det senaste året. Det gäller vårdpersonal på grundtrygghetscentralen, kanske främst inom seniorvården, säger personalchef Thomas Grönholm.

Staden försökte också i år rekrytera en person till stadskansliets kommunikations- och marknadsföringsteam i flera omgångar utan att lyckas.

- Nu har vi lyckats, men det var också jobbigt.

Grönholm nämner att man vid centralen för näringsliv- och infrastruktur haft problem med vissa rekryteringar och beroende på yrkesgrupper har det varit svårt att hitta sökande överhuvudtaget.

- Problemet kan delvis vara att om man har jobbat inom den privata sektorn och tänker sig något inom det kommunala så vet jag sedan tidigare att vi har svårt att konkurrera med till exempel lönen. Där har kommunerna en utmaning överlag, det är en svår nöt att knäcka.

Det är samtidigt svårt att höja lönen för en yrkeskategori, för då måste man också granska samtliga yrkeskategorier så att lönebalansen behålls.

Thomas Grönholm, Lovisa stad.
Bildtext Personalchef Thomas Grönholm.
Bild: Yle / Hanna Othman

- Om man gör prioriteringar inom staden så har man i viss mån försökt tillämpa det här att man ser över lönen. Men det är ett problem och jag läste just att behovet av personal och antalet arbetslösa inte möts överhuvudtaget och att det är ett landsomfattande problem, säger Grönholm.

Lovisa stad annonserar både i lokala tidskrifter, på stadens webbplats och i sociala medier.

En snabb titt i den offentliga sektorns arbetsplatsportal kuntarekry, ger 14 lediga tjänster i Lovisa stad. Samtliga är inom social- och hälsovården. Här erbjuds jobb som till exempel sjukskötare, närvårdare, socialarbetare, tandläkare och munhygienist.

De lediga tjänsterna stämmer också överens med inom vilka yrkeskategorier de flesta vakanser finns i resten av Östnyland och i hela landet. Det är inom vårdbranschen och pedagogiken.

Pandemins inverkan på vårdbranschen

De två senaste åren har varit väldigt tunga för vårdpersonal i hela landet. Vid sjukhus och vårdcentraler har vårdare sagt upp sig eller känt sig otrygga på sin arbetsplats.

Enligt Ville Pursiainen, direktör för Borgå sjukhusområde har pandemin dessutom försvårat möjligheterna till rekrytering då personal till exempel sjukskrivit sig eller flyttats till enheter för att utföra tester samt sköta vaccineringar och smittspårningar.

Thomas Grönholm kan inte utesluta att det finns ett samband mellan pandemin och de många lediga tjänsterna inom social- och hälsovården.

- Det är en bra fråga, det vågar jag inte svara på så här på rak arm. Men det är klart att det kan ha påverkat. Nog har vi ju onekligen råkat ut för coronan här i Lovisa likväl som i alla andra kommuner. Nog har den ju tagit en del av personalresursen och personal inom grundtryggheten har flyttats åtminstone tillfälligt delvis till uppgifter som gäller pandemin. Det kan nog ha påverkat rekryteringar så till vida.

Parkträd i förgrunden, bakom dem en stad med hus och torg.
Bildtext Lovisa har svårt att hitta personal särskilt inom social- och hälsovården. Coronatiden och låga löner på den kommunala sidan kan vara några orsaker.
Bild: Yle/ Heini Rautoma

I november 2020 beslöt Lovisa stadsfullmäktige att för år 2021 avlägsna 19,1 årsverk ur stadens personalplan efter samarbetsförhandlingar som fördes mellan i september och oktober. Samarbetsförhandlingarna berörde hela personalen.

Enligt Thomas Grönholm var personalminskningen noga uträknad av centralerna, men att någon tjänst eventuellt kan kopplas till fjolårets balanseringsprogram.

- Jag skulle säga att här inte finns en direkt koppling. Visserligen kan det finnas något slags samband, men personalplanen som fullmäktige godkände med tanke på detta verksamhetsår baserar sig ganska långt på balanseringsprogrammet som Lovisa stad gjorde.

Grönholm poängterar att staden genomförde samarbetsförhandlingar och en del permitteringar, men att centralerna samtidigt varit ombedda att kritiskt granska rekryteringar för att avgöra vilka tjänster som absolut måste besättas.

- Samtidigt har vi en sådan linje att då det går en människa i pension eller övergår till en annan arbetsgivare så är granskningen just nu mycket hårdare än den varit tidigare, säger Grönholm.

Lagen bestämmer också antalet besatta tjänster

Den lagstadgade personaldimensioneringen inom till exempel seniorvården och småbarnspedagogiken sätter också gränser för vilka tjänster som måste vara besatta och därmed hur omfattande sparåtgärderna kan vara inom kommunen.

- Där kan vi ju inte hitta på egna regler ens i Lovisa utan där måste vi följa föreskrifterna, men sedan det här med att få utbildat folk som uppfyller allmänna behörighetskrav, till exempel för socialarbetare och närvårdare, tycks vara svårt att hitta på den lediga arbetsmarknaden.

Samtidigt kan det uppstå en knepig situation om en anställd inom de här yrkeskategorierna plötsligt beviljas en annan tjänst, går i pension eller säger upp sig och luckan som uppstår leder till en ny vakans.

- Det är nog ett problem som jag har sett under det senaste året. Tidigare hade vi ju ändå sökande till tjänsterna, men nu har det till och med gått så att man lediganslår ett antal gånger utan att ens lyckas få sökande.

I förgrunden blommor, i bakgrunden en cykel.
Bildtext Kan till exempel en cykelförmån locka fler arbetstagare till Lovisa? Arkivbild.
Bild: Alamy / All Over Press

- Vi har nog funderat på personalsidan att yrkesmänniskor som kommer in i arbetslivet är av en sådan generation att man har förväntningar på arbetsgivaren. Jobbet inte är hela paketet som det har varit tidigare, så vi borde kanske ha personalförmåner som är bättre än i grannkommunerna, att vad får man ut av jobbet förutom lunch-, kultur- och motionssedlar.

Grönholm är ändå hoppfull inför nästa år fast situationen på social- och hälsovårdssidan just är handgriplig.

- Ur arbetets synvinkel är jag hoppfull. Lönen är alltid en fråga som alltid lyfts upp i synnerhet när det inte kommer en enda sökanden på en uppgift eller en tjänst. Det är en arbetsuppgift som inte lockar helt enkelt idag och lönen är en sak som kanske måste diskuteras.

Diskussion om artikeln