Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ännu oklart med Hangö stads försäljning av Täktom skola

Uppdaterad 15.09.2021 10:23.
Gammal byskola.
Bildtext Hangö stad vill sälja Täktom skola.

Hangö stad föreslås sälja två magasin i Östra hamnen för närmare 200 000 euro till företaget Rukbat. Budet för Täktom skola var för lågt, anser stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsen föreslår att Rukbat får köpa magasinen 12 och 13 på Hamngatan bakom Östra hamnens restauranger.

Magasinen är byggda i slutet av 1800-talet och fungerar som kalla förråd. Byggnaden saknar vatten, avlopp och egen elanslutning. Byggnadernas sammanlagda yta är cirka 440 kvadratmeter.

Hangö stad lade ut magasinen till försäljning från 19 mars till 16 april. Två anbud lämnades in under den här tiden.

Hangö stadsstyrelse beslöt på sitt möte i går (6.9) föreslå stadsfullmäktige att staden godkänner företaget Rukbats anbud på 194 304 euro.

Hangö stad har också haft Täktom skola till försäljning.

Det kom enbart ett anbud på den byggnaden, och förslaget till stadsstyrelsen var att budet är för lågt med tanke på dess värde och att Täktom skola läggs ut till försäljning på nytt.

Stadsstyrelsen beslöt emellertid enhälligt att remittera ärendet.

Tillägg 15.9 klockan 10.20: Hangö stadsfullmäktige godkände 14.9 att företaget Rukbat får köpa magasinen 12 och 13 i Östra hamnen.

Artikeln rättad 7.9 klockan 20.15: Tidigare stod det att stadsstyrelsen beslöt att Täktom skola ska säljas på nytt, men ärendet remitterades.

Rubriken ändrades också. Den tidigare rubriken löd: Hangö säljer Täktom skola på nytt - budet var för lågt