Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Projekt Karis Kolosseum vill förvandla tidigare reningsverk till skejthall

Från 2021
Uppdaterad 10.09.2021 07:49.
En tömd och putsad betongbassäng i ett gammalt reningsverk.
Bildtext Reningsverket har de senaste åren fungerat som loppis och lager och söker nu nytt användningsändamål.
Bild: Sebastian Berg / Raseborgs stad

Det gamla reningsverket i Billnäs kan genomgå en metamorfos och i framtiden vara en plats där man kan skejta, träna med sitt band, klättra eller titta på konst. Det här enligt de nya planerna för byggnaderna som just nu står tomma.

Planerna för reningsverket går under namnet Karis Kolosseum. Det första steget för att projektet ska kunna bli verklighet tas på torsdag (9.9), då kultur- och fritidsnämnden i Raseborg föreslås ge grönt ljus för planerna.

Karis-Billnäs reningsverk ägs av Raseborgs vatten. Det har ändå inte använts av det kommunala vattenverket på över tio år.

Det består av två röda cylinderformade byggnader som de senaste åren har fungerat som loppis och lager.

Vattenverkets idé

Idén att förvandla de stora betongkonstruktionerna till en skejthall kom från en av vattenverkets montörer. Raseborgs vatten har inget intresse i byggnaderna men behöver ha åtkomst till en pumpstation som finns på tomten.

– Att ha fastigheter som står och förfaller gynnar inte någon. Något ska göras med reningsverket och det här är en idé, säger vattenverkets direktör Klara Eklund.

Ett rött gammalt reningsverk fotat utifrån.
Bildtext Reningsverket är en bekant syn från väg 111 mellan Karis och Pojo.
Bild: Sebastian Berg / Raseborgs stad

Vattenverket tog kontakt med fritidssektorn som genast var med på noterna. Behovet av en skejthall inomhus har redan tidigare diskuterats vid fritidssektorn efter att skejthallen i tidigare Gebbelby industrifastighet stängdes år 2015.

Fritidssektorn tycker att reningsverkets läge är ypperligt och att det är uppenbart att det behövs mer varierande verksamhet för unga i området.

Det gamla reningsverket ligger invid Svartån och den nya gång- och cykelvägen mellan Billnäs och Pumpviken. Att ta i bruk husen för ungdoms- och kulturverksamhet gör att området blir mera hemtrevligt och risken för skadegörelse och annat missbruk av husen minskar, står det i projektplanen.

Samarbete med föreningar

I den större fastigheten finns den stora betongbassängen, som numera är tömd och putsad. Den har en diameter på 20 meter. I de yttre cirklarna som är avgränsade med mellanväggar finns det möjligheter att ordna utställningar.

En tömd betongbassäng där det ligger lite grus på bottnet.
Bildtext Den stora bassängen i reningsverket kunde byggas om till skejtområde.
Bild: Sebastian Berg / Raseborgs stad

På den övre våningen finns ett gammalt kontrollrum där den ursprungliga kontrollpanelen skulle bevaras. Dessutom finns det en toalett och några rum som kunde fungera som kontor för personal eller som bandträningsrum.

Tanken är inte att stadens fritidssektor skulle ansvara för verksamheten i husen. I stället skulle staden samarbeta med olika föreningar.

En betongkonstruktion inomhus där väggen är rundad.
Bildtext I den här delen av lokalen kunde man ställa ut konst.
Bild: Sebastian Berg / Raseborgs stad

Fritidssektorn skulle hyra ut lokalen till föreningar som kan få understöd för hyran och andra utgifter från olika bidragsgivare.

Hyran på årsnivå är preliminärt 9 800 euro. Byggandet av rampar beräknas kosta ungefär 30 000 euro för staden. Eventuella förbättringsåtgärder i husen skulle utföras på talko.

Raaseporin Rullalautailijat är en möjlig samarbetspartner när det gäller skejtverksamheten. En förening som är under bildning och har arbetsnamnet Kipu, Karjaan kiipelyurheilijat, är intresserad av att erbjuda boulderklättring i reningsverket. En tredje förening som kan samarbeta med staden är föreningen Rata.

Även stadens egna kulturtjänster har meddelat sitt intresse för en urban och industriell utställningslokal.

Kan ta tid att förverkliga

Projekt Karis Kolosseum kan ändå inte att ros i land i en handvändning. Förutom kultur- och fritidsnämnden måste också vattenverkets direktion godkänna planerna.

Det behövs också ett undantagslov eftersom området i planen är ett område för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk ordning och tillåter med andra ord inte att reningsverket används som skejthall.

En rund röd byggnad som tidigare fungerat som reningsverk.
Bildtext Ett av de två cylinderformade husen som reningsverket består av.
Bild: Sebastian Berg / Raseborgs stad

Byggnaden är i originalskick och saknar uppvärmning, vilket måste tas i beaktande. Luftkvaliteten måste utredas och alla konstruktioner måste kartläggas så att de uppfyller de säkerhetskrav som ställs.

Från fritidssektorn sida säger man sig vara medveten om vad som krävs och att det kan ta tid att bygga upp verksamheten, men att det i sin tur tillåter staden att involvera användarna och ungdomarna själva i förverkligandet.

Tillägg 10.9 klockan 7.50: Kultur- och fritidsnämnden fattade inget beslut om en skatehall på sitt möte 9.9. Frågan drogs bort från föredragningslistan.

Diskussion om artikeln