Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vandaläkarens råd till Vasa sjukvårdsdistrikt inför beslutet om nytt patientdatasystem: "Viktigt att utgå från användaren"

Från 2021
Läkare sitter vid dator, på bordet även ett stetoskop.
Bildtext Patientdatasystemen ska vara uppbyggda så att de lämnar maximalt med utrymme och tid för läkaren att fokusera på sin patient, tycker Vandaläkaren Jukka Tuominen.
Bild: Marjo Pirilä / Yle

Att integrera hela vårdkedjan i ett patientdatasystem – och få det att fungera så att alla användare i alla delar av vården är nöjda – är en mycket stor utmaning. Den bedömningen gör Jukka Tuominen som är läkare i Vanda men även har en bakgrund som ingenjör och systemutvecklare. Ändå är det centralt att utgå uttryckligen från dem som ska använda systemet, säger han.

Både ur läkarens och ur ingenjörens synvinkel följer Tuominen den pågående debatten i Vasa sjukvårdsdistrikt. Nyligen protesterade ett 40-tal av distriktets läkare mot upphandlingen av amerikanska Cerners system, som de anser att inte är anpassat för nordiska förhållanden.

I sitt arbete som kommunalt anställd läkare i Vanda använder Jukka Tuominen ett motsvarande system som även är utvecklat i USA, nämligen det omstridda Apotti. Arbete kvarstår för att integrera alla delar som ska ingå i Apotti, som tagits i bruk inom hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, och Tuominen är väl medveten om det missnöje som ställvis finns med systemet.

– Alla är inte nöjda eftersom det inte genast fungerar bra för alla. Men det är självklart att allting inte fungerar genast, utan det behövs hela tiden finjusteringar så att man får de här olika systemen att fungera bättre ihop.

Målsättningen är naturligtvis att få systemet utvecklat och justerat så att alla användare är nöjda med det, men om det faktiskt blir så i slutänden vet man inte enligt Tuominen.

– Det är fråga om hur mycket resurser man satsar på att utveckla systemen.

Då användarna är många blir också utmaningarna fler, inte minst när det kommer till det juridiska.

– Det är väldigt komplicerat, särskilt när man också måste ta i beaktande dataskyddslagen.

Hellre mer tid för patienten

Om systemet utvecklas ur användarens synvinkel och görs användarvänligt så finns ändå alla möjligheter att förbättra produktiviteten i vården, påpekar Jukka Tuominen. Det handlar om att läkaren ska ha mer tid för patienten och få ägna mindre tid vid skärmen.

Det här lyckas sämre om systemet inte från första början är byggt för just de avseenden det ska användas i.

– Systemutveckling ska börja med att man utreder vilka människor som ska använda systemet och hur de vill använda det. Det är viktigt att utgå från användaren.

En man håller upp datakomponenter.
Bildtext Inte minst dataskyddslagen ställer stora krav på patientdatasystemen och i förlängningen även på dem som använder dem, påpekar Jukka Tuominen.
Bild: Luis Louro / Mostphotos

Huruvida amerikanska Cerner, vars system är det som Vasa sjukvårdsdistrikt och tre andra finländska sjukvårdsdistrikt tillsammans håller på att köpa in, faktiskt gjort det grundarbetet på rätt sätt verkar det råda delade meningar om. Bland annat medgav några ledamöter i sjukvårdsdistriktets fullmäktige förra veckan att de känner oro inför att fatta det slutliga beslutet om köpet, eftersom det finns så många osäkra faktorer och prislappen är så stor.

Jukka Tuominen tar inte ställning till den pågående upphandlingen, men vet vad han önskar sig i sin egen vardag som läkare.

– För mig är det viktigaste att jag kan sköta mina patienters ärenden snabbt och enkelt så att jag kan sätta mest tid på vården istället för att sitta framför datorn, det är så jag skulle vilja ha det.

Har du det idag, i de system du använder i ditt arbete idag?

– Tyvärr måste jag säga att kanske inte på det sätt som jag skulle hoppas.

Enligt Tuominen har alla system han använt under sin läkarbana haft både positiva och negativa sidor, men Apotti har krävt allra mest.

– Den största inlärningskurvan har det nog varit med Apotti. Systemet tvingar dig att göra en massa saker och du kommer inte vidare utan att göra dem, det går inte att hoppa över dem. Därför tar det ganska mycket tid att använda också, säger Tuominen.

Diskussion om artikeln