Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Den illegala guldbrytningen blomstrar i Brasilien – samtidigt håller en lag på att bli verklighet som ytterligare hotar landets ursprungsbefolkning

Från 2021
Den illegala guldbrytningen blomstrar i Brasilien - Spela upp på Arenan

Olaglig gruvverksamhet har mångdubblats i Amazonas regnskogsområde under de senaste åren. Samtidigt håller ett ärende gällande ursprungsbefolkningens rätt till sina skyddade områden på att avgöras i Brasiliens högsta domstol.

I Brasilien blomstrar den illegala gruvdriften, särskilt brytning av det eftertraktade guldet.

Enligt en rapport som The Amazon Geo-Referenced Socio-Environmental Information Network publicerade i fjol finns det över 4470 olagliga gruvor i Amazonas.

Den illegala gruvdriften är ett problem; den inkräktar på ursprungsbefolkningens marker och förorenar skog och vattendrag.

Ny lag hotar ursprungsbefolkningen

President Jair Bolsonaros välvilliga inställning till gruvdriften i Amazonas anses uppmuntra de illegala gruvoperatörerna.

Om presidenten får sin vilja igenom, kan en ny lag som ytterligare kommer att gynna alla gruvoperatörer, snart träda i kraft.

Ett lagförslag, som skulle öppna en del av ursprungsbefolkningens reservat för kommersiell gruvdrift, behandlas för tillfället i kongressen.

Lagförslaget innehåller bland annat en bestämmelse om att personer från ursprungsbefolkningen inte ska ha rätt till sina skyddade områden om de inte var fysiskt närvarande 1988, när landets nuvarande konstitution antogs.

Förslaget innehåller också andra problematiska bestämmelser. Det hindrar ursprungsbefolkningen från att kräva ytterligare mark för att expandera sina reservat.

Det skulle också göra det möjligt för regeringen att eliminera reservat när den anser att marken inte längre är "väsentlig" för ändamålet.

Massdemonstration för ursprungsbefolkningens rättigheter i Brasilien.
Bildtext Tusentals personer från Brasiliens ursprungsbefolkning marscherade för sina rättigheter den 25 augusti då ärendet om ursprungsbefolkningens rätt till sina marker togs upp i högsta domstolen.
Bild: AFP / Lehtikuva

Avgörande rättegång

Bolsonaros lagförslag tangerar ett ärende som just nu håller på att behandlas i landets högsta domstol.

Ärendet handlar om tolkningen av den nuvarande lagen gällande ursprungsbefolkningens rätt till sina skyddade marker.

Jordbrukslobbyn hävdar att Brasiliens konstitutionella skydd för ursprungsbefolkningens marker endast bör gälla områden vars invånare var fysiskt närvarande 1988 då konstitutionen godkändes.

Men enligt förespråkare för ursprungsbefolkningens rättigheter tvingades infödda invånare ofta bort från sina förfäders marker, bland annat under militärdiktaturen i Brasilien 1964-1985, som ville utveckla Amazonas regnskog.

Därför måste återvändande personer från ursprungsbefolkningen efter 1988 fortfarande ha rätt till sina marker.

Om ursprungsbefolkningen förlorar rättegången kan det få våldsamma följder och ge Bolsonaro legitimitet att ytterligare skära i ursprungsbefolkningens rättigheter.

Om ursprungsbefolkningen däremot vinner, kan det punktera det lagförslag som Bolsonaro nu försöker få igenom i kongressen.

Källor: AFP, Reuters, Al Jazeera

Diskussion om artikeln