Hoppa till huvudinnehåll

De sista säljägarna

I början av 1900–talet uppskattar forskarna att det fanns 80 000–100 000 gråsälar. Efter kriget betalades 200 mark skottpengar per dödad säl.

På grund av för hårt jakttryck och miljögifter fanns det endast cirka 3 000 gråsälar kvar i slutet av 1970-talet. Jakten förbjöds helt under 1980-talet.

De senaste åren har gråsälsstammen vuxit kraftigt i Östersjön. Vid flyginventeringen år 2020 noterades drygt 40 000 gråsälar, men de är fler än så, eftersom en del av djuren är i vattnet.

Då sälarna nu blivit fler ser fiskeindustrin allt mer fångst- och redskapsskador och därmed har attityden mot sälarna hårdnat.

Intresset hade varit större om man hade fått förädla köttet och till exempel göra rökt korv, och sälja sälskinnsprodukter. De skulle kunna tillverkas under vinterhalvåret och sysselsätta folk i skärgården

― Pontus Enestam

Säljakt kräver speciell utrustning.

I Åbolands skärgård finns bara en handfull aktiva säljägare kvar. Jakten är krävande både med tanke på utrustning och på teknik.

Det finns bara en handfull aktiva säljägare kvar. Slutar det med oss är det slut. Då går en gammal jakttradition förlorad och sälarna kommer bara att fortsätta öka

― Pontus Enestam

Vädret kan vara en utmaning när man jagar säl.

I dag hade vi tur, vi hittade djuren, kom iland och lyckades bärga sälen. Många gånger är det inte så enkelt, sälarna hinner undan, eller så kan vågorna spola sälen till havs. Om det är djupt blir det omöjligt att bärga den

― Pontus Enestam

Sälen var tidigare ett tacksamt tillskott på matbordet hos skärgårdsborna. De största hanarna kunde ge upp till 160 kg späck vilket förädlades till tran som bland annat användes i matlagning, till garvning av hudar, som bas i målarfärger.

Skinnet användes mångsidigt, bland annat som täcken, till sadlar och stolar – en populär produkt var så gott som vattentäta sälskinnsskor.

Jakt i havsbandet är inte samma sak som skyddsjakt vid fiskodlingarna, där bara hanar rör sig. Får du dessa skadeindivider bortskjutna så kan man undvika att beteendet lärs vidare

― Pontus Enestam