Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Larsmo ser ut att stanna på lägre vaccintäckning: "Ingen nyhet att där finns motstånd"

Från 2021
Ett kort som man får efter det första coronavaccinet
Bildtext I svenska Österbotten ligger vaccintäckningen i 12 av 14 kommuner mellan 70 och 80 procent. Siffran anger alla invånare som i dagsläget har tagit åtminstone en dos coronavaccin.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

De äldre Larsmoborna har vaccinerat sig flitigt mot coronaviruset, nästan flitigast i landet med siffror på över 90 procent. Men eftersom bara kring hälften i en del yngre åldersgrupper har vaccinerat sig ser Larsmos siffror ut att landa cirka 10 procentenheter under siffrorna för övriga kommuner.

Tf social- och hälsovårdsdirektör Pia-Maria Sjöström i Jakobstadsregionen uppskattar att mer än 85 procent av invånarna över 12 år i Jakobstadsregionen kommer att låta vaccinera sig mot covid-19.

– Överlag ser det jättebra ut. Som helhet ligger vi bra till i vårt område, säger Sjöström.

Sjöström baserar sin uppskattning på att mer än 80 procent av invånarna över 12 år i Pedersöre, Kronoby, Jakobstad och Nykarleby redan har tagit första dosen. I Larsmo är motsvarande siffra drygt 70 procent.

– Har man tagit första dosen tar man ju vanligen också den andra.

Enligt Sjöström återstår en del jobb för att få de yngre åldersgrupperna i Larsmo, men också i andra kommuner, att vaccinera sig. Av 25-29-åringarna i Larsmo har bara drygt hälften tagit första dosen.

– Det sjunker ganska tydligt bland de yngre, men samma sak ser man i hela landet. Det är generellt 25-39-åringarna som har lägst täckning.

För 16-19 åringarna är täckningen högre än för personer mellan 20 och 29.

– Det är gruppen under 40 år där vi noga behöver följa med hur vaccinationerna framskrider. Vi följer det vecka för vecka.

Jag är frisk och ung eller tror på konspirationsteorier?

I offenligheten har också Pedersöre nämnts som en kommun där täckningen är lägre än medeltalet. Men enligt Pia-Maria Sjöström kommer Pedersöre ändå att nå upp till nästan samma siffror som nationella medeltalet. Men Larsmo ligger alltså kring 10 procentenheter lägre än övriga svenskösterbotten.

– Klart det finns ett visst vaccinmotstånd i Larsmo, det är ingen nyhet, vi vet att så är det. Bland de ovaccinerade finns de som under inga omständigheter kommer ta vaccin. Men för de som är tveksamma eller behöver diskutera eller har svårt att komma ifrån - där behövs insatserna, säger Sjöström.

Hon poängterar att vaccinet ska vara lättillgängligt, vården ska svara på frågor och det ska vara enkelt att boka tid.

– Vi ser att drop-in tillfällena har varit populära och de fortsätter vi med så länge det finns behov. Och så får vi fundera om det behövs ytterligare åtgärder om vi kan komma på något.

Pietarsaaren sairaalan johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström, Pietarsaari, 3.12.2018.
Bildtext Pia-Maria Sjöström gläds över varje dos coronavaccin som ges.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Sjöström har hört mest positiv respons från invånare om vaccinet och kan i nuläget inte avgöra hur tankarna går hos de som inte låter vaccinera sig.

Handlar det om att folk är lite försiktiga och tänker att det är ett nytt vaccin, jag är ung och frisk och behöver inte ta det. Eller handlar det om konspirationsteorier om mikrochip i vaccinet?

– Det har jag ingen som helst uppfattning om. Men vi ser att i början av sommaren då läget var lugnt så fanns det de som tänkte att om många vaccinerar sig så behöver inte jag, att jag klarar mig.

Nu säger Sjöström att de som tänkte så verkar ha ändrat sig och tar vaccin.

– Men det är inte heller så att alla har stått på låset strax vi har släppt vaccin. Det finns många orsaker, att man inte haft tid eller möjlighet. Och vi är glada oberoende när man kommer. Man ska inte tänka att man är stämplad för att man hittills inte har tagit vaccinet, det är bra att komma och ta det när som helst.

Ingen katastrof så länge regionen har hög täckning

Hur stort problem är det då ifall Larsmo stannar på en täckning på 70-75 procent? Nationella målet för att slopa restriktionerna har lagts på 80 procent vaccinerade. Men enligt Sjöström ska man se Jakobstadsregionen som en helhet.

– Vi är ett pendlingsområde, arbetsplatserna är gemensamma, man rör sig på stan och träffar varandra över kommungränserna. Så täckning i en kommun säger i sig inte så mycket.

Enligt Sjöström kommer smittan att blossa upp här och där i perioder, men så kommer det att vara också i andra kommuner för ingenstans är 100 procent vaccinerade.

– Det finns grupper av ovaccinerade där smittan kan sprida sig lätt. Och ju fler ovaccinerade desto större risk. Så vi får jobba vidare på det här, men varenda dos som ges är ett steg mot rätt håll.

Ser man på vaccintäckningen i svenska Österbotten ligger 12 av 14 kommuner mellan 70 och 80 procent (av alla invånare) som i dagsläget har tagit åtminstone en dos.

Bara Larsmo och Pedersöre ligger under 70 procent. Larsmo på 54 procent och Pedersöre på 66 procent. Men ser man på andel vaccinerade av 12-åringar och äldre så ligger alltså också Pedersöre i dag på över 80 procen och Larsmo på drygt 70 procent.