Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa stad får anmärkning av RFV – beslut om distansundervisning fattades på felaktiga grunder

Uppdaterad 08.09.2021 16:06.
Borgaregatans skola i Vasa.
Bildtext I mitten av december i fjol gick Vasas skolor årskurs 7–9 över till distansundervisning.

Regionförvaltningsverket ger Vasa stad en anmärkning efter att stadens skolor årskurs 7-9 samt Vamias Sampo-campus övergick till distansundervisning i slutet av höstterminen i december 2020.

Regionförvaltningsverket bedömer att beslutet om distansundervisning fattades på felaktiga grunder.

Beslutet fattades inte på det sätt som bestämts i lagen om smittsamma sjukdomar, konstaterar Regionförvaltningsverket. Motiveringen till beslutet var också bristfällig.

Den 16 december 2020 fick Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland in en klagan över Vasa stads beslut att skolorna ska övergå till distansundervisning. Beslutet hade fattats av social- och hälsovårdsnämnden två dagar tidigare.

Det var föräldrarna Bernt och Camilla Klockars som hade bett Regionförvaltningsverket granska beslutet.

- Det är bra att min irritation inte var ogrundad eftersom också andra anser att det borde ha varit ett bättre beslut, säger Bernt Klockars.

Beslutet togs som preventiv åtgärd

I december beslöt social- och hälsovårdsnämnden i Vasa att stadens skolor övergår till distansundervisning. Regionförvaltningsverket bedömer att beslutet fattades på felaktiga grunder.

Social- och hälsovårdsnämnden fattade sitt beslut på förslag av Vasas ledande överläkare Heikki Kaukoranta.

- De har tagit ställning som övervakare och vi högaktar det, vi uppskattar vad de har gjort, säger Kaukoranta.

Regionförvaltningsverket skriver i sitt beslut att läroanstalter kan stängas endast när åtgärden är nödvändig för att förhindra spridningen av en allmänfarlig sjukdom.

Kaukoranta säger att beslutet 2020 togs som preventiv åtgärd.

- Beslutet gjorde att vi hade en måttligt bra coronasituation just före julen. Naturligtvis kan man i efterskott alltid diskutera om vi verkligen hade behövt göra det. Man måste fatta beslut när de behöver fattas och enligt den information man har, säger Kaukoranta.

Klockars: "Det fungerar bättre nu"

Coronasituationen i Vasa är just nu sämre än den var i december 2020 och några skolor har distansundervisning för hela skolan eller några grupper på grund av att så många elever och personal är i karantän.

Klockars tycker att det fungerar bättre nu.

- Jag tycker också att hela landet tydligare har kommunicerat att det är frågan om exceptionella undervisningsmetoder att jobba på distans. Det är inte något som man tillgriper i fall om utan det ska finnas en välgrundad motivering, säger Klockars.

15.56 Uppdaterad med kommentarer av Bernt Klockars och Heikki Kaukoranta.