Hoppa till huvudinnehåll

Nationalparkerna i Finland

Turism på miljöns villkor: "Besökarna här på Örö respekterar naturen"

Från 2021
Uppdaterad 27.09.2021 11:31.
På Örö hittar man alltid något nytt - "För att folk ska komma hit behövs inga egentliga cirkuskonster" - Spela upp på Arenan

Farhågorna för att öppna den gamla fortön Örö för allmänheten har inte besannats. Besökarna förstår att ta hänsyn till öns unika natur och historia.

Det militära fortet Örö var stängt för allmänheten i hundra år. Inför att Forststyrelsen skulle ta över 2015 höjdes många varnande röster för att oreglerade besök kunde skada den unika miljön.

På ön finns bland annat unika backsippor, som man befarande att folk skulle plocka. Vidare fanns rädslor för att det speciella fjärilsbeståndet och stora, häckande rovfåglar skulle störas.

Backsippan
Bildtext Backsippan trivs på Örö.
Bild: YLE/ Monica Forssell

Tack vare noggranna förberedelser inför turisternas ankomst hur ön kan användas, kunde Örö öppnas för allmänheten 2015 som en trygg plats både för turister och för naturen.

För att folk ska komma hit behövs inga egentliga cirkuskonster.

― Niina Liski-Tirkkonen, turismföretagare

Sedan 2020 är Niina Liski-Tirkkonen och hennes man företagare på ön och hon säger att besökarna hittills har låtit bli att skräpa ner och städar efter sig. En och annan hund har varit lös, men på uppmaning har de alltid kopplats.

- Besökarna här på Örö beter sig väl och respekterar naturen.

Niina Liski-Tirkkonen sitter på en klippa i Örö stranden
Bildtext Niina Liski-Tirkkonen är nöjd med hur besökarna beter sig.
Bild: Maud Stolpe/Yle

Örö är nu öppet året om och har sin egen dragningskraft också utanför den egentliga turistsäsongen.

- Vi försöker hela tiden utveckla vår verksamhet med någon form av program, men för att folk ska komma hit behövs inga egentliga cirkuskonster. Vi har redan fått en del stamkunder, som kommer för att få uppleva olika årstider på Örö.

Utsikt uppifrån över en sandstrand på Örö
Bildtext Naturen på Örö är mycket varierande.
Bild: Maud Stolpe/Yle

Det krigshistoriska fascinerar besökarna

Efter hundra år av militär närvaro känner besökarna av historiens vingslag. Då man står uppe vid en av de stora kanonerna kan man se ända till Bengtskär - och kanonerna är just det som besökarna vill se, berättar guiden Jenni Hiltunen.

- Den stora tolvtumskanonen som började byggas 1915 är ett måste för besökare. Det är ju svårt att förstå att man kunde bygga någonting sådant som det här på den tiden. Inte mindre imponerande är det ju att det var ett hundratal personer engagerade då kanonen skulle avfyras.

Guiden Jennni Hiltunen står framför restaurangen på Örö
Bildtext Jenni Hiltunen berättar gärna Örös historia för besökare.
Bild: Maud Stolpe/Yle

Jenni Hiltunen berättar också gärna om hur människorna på ön levde sina liv under den militära tiden. Men före det undvek skärgårdsborna helst ön. Den användes endast som betesmark för djur, eftersom det ansågs spöka på ön.

- De som spökar här är ryska och svenska soldater för att på 1800-talet så både Rysslands och Sveriges militär dumpa deras döda hit – så säger dom i varje fall.

Spår av arméns tid på Örö
Bildtext Örö är fullt av militära lämningar.
Bild: Maud Stolpe/Yle

Klara regler för hur man kan röra sig

På hela Örö finns många spår av den militära verksamheten. Många områden är avspärrade för att folk inte ska skada sig själva eller de gamla byggnationerna.

Ljungmark på Örö
Bildtext Örö bjuder på en omväxlande natur
Bild: Maud Stolpe/Yle

Örö är en del av Skärgårdshavets nationalpark och på samma sätt som i andra nationalparker är vandringslederna utmärkta, så att besökarna ska kunna röra sig tryggt. Båtar får inte ta iland eller ankra annat än i gästhamnen och de känsligaste platserna är avgränsade med band.

Mikael Nordström går på en hängbro på Örö
Bildtext Forststyrelsen och Mikael Nordström håller koll på besökarnas rörelser på Örö.
Bild: Maud Stolpe/Yle

Mikael Nordström är regiondirektör vid Forststyrelsen. Han säger att de hela tiden följer med hur folk rör sig på Örö.

- Om det uppstår för mycket slitage någonstans kan vi alltid kanalisera besökarna på något annat sätt.

I den plan som gjordes upp för att öppna upp Örö för allmänheten räknade man med att antalet besökare år 2020 kunde uppgå till 60 000 årligen.

En gammal röd renoverad armébyggnad på Örö
Bildtext På Örö finns ett stort antal byggnader i varierande skick.
Bild: Maud Stolpe/Yle

- Där är vi inte ännu. Men här finns ännu mycket att göra. Just nu besöks Örö av 35 000 till 40 000 besökare årligen men i och med att det nu finns service här året om, kan mycket förändras.

Det finns ännu mycket att restaurera

Många av de gamla fastigheterna på Örö är redan nu renoverade och kan bekvämt inhysa besökare.

Den gamla matsalen är restaurang och här finns många inkvarteringar i de gamla kasernbyggnaderna, plus bostäder för de anställda.

Men med pengar kan man göra hur mycket som helst. På Niina Liski-Tirkkonens önskelista finns många projekt.

Ett gammalt radhus på Örö
Bildtext Finlands sydligaste radhus lär finnas på Örö.
Bild: Maud Stolpe/Yle

- Här finns till exempel det som lär vara landets sydligaste radhus och det skulle vara roligt att kunna använda. Byggnadsbeståndet är ju det som är ganska avgörande för att kunna locka ännu fler besökare hit till Örö.

Det är inte bara byggnader för logi som kunde användas av besökare. Mikael Nordström anser att också de gamla bunkrarna kunde komma till användning, det gäller bara att komma på hur.

Ingången till en gammal bunker på Örö
Bildtext Militära bunkrar kunde komma till ny användning.
Bild: Maud Stolpe/Yle

Diskussion om artikeln