Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Stiftelsen Pro Manilla vill köpa Rettigs gamla tobaksfabrik i Åbo: "Ska bli som ett vardagsrum för Åbobor"

Uppdaterad 08.09.2021 14:22.
Rettigska huset
Bildtext Stiftelsen Pro Manilla vill köpa Rettigs gamla tobaksfabrik i Åbo.

Stiftelsen Pro Manilla planerar att utvidga sin verksamhet och vill därför köpa Rettigs gamla tobaksfabrik i Åbo.

Pro Manillastiftelsen grundades för 25 år sedan och under de åren har stiftelsen reparerat fabriksfastigheten Manilla för att kunna utnyttja den till olika former av danskonst, teaterverksamhet och andra konstgrenar.

Nu vill stiftelsen utvidga verksamheten till fler lokaler och har därför lämnat ett köpeanbud till Stiftelsen för Åbo Akademi gällande Rettigs gamla tobaksfabrik i Åbo.

Enligt styrelsemedlem Tryggve Forssell är tanken att fabriksfastigheten ska inhysa lokala konstnärer, men också cafér och annan verksamhet som stöder kulturen. Ett av målen är att liva upp området kring Gamla stortorget.

- Det ska bli som ett vardagsrum för Åbobor, säger Forssell.

Stiftelsen har förhandlat med Åbo stad och önskar att staden medverkar bland annat genom ingå ett kompletterande hyresavtal för lokaler som lämpar sig för andra konstformer än bildkonst, exempelvis musik och teater. Enligt Forssell är en av förutsättningarna för att stiftelsen ska kunna köpa fastigheten att Åbo stad förbinder sig till att vid behov köpa den tillhörande tomten.

Kunde bli lokaler för kulturarbetare och konstnärer på lång sikt

Yle Åboland har tidigare skrivit om att Åbo har svårt hitta lämpliga lokaler för kulturarbetare, då Barkers fabriker ska byggas om till bostäder. Enligt Forssell är tanken att Rettigs gamla tobaksfabrik ska kunna inhysa konstnärer och kulturarbetare på lång sikt. Forssell förväntar sig att få ett beslut från Stiftelsen för Åbo Akademi gällande köpet ännu inom den här månaden.

- Vi vill se det som en satsning på verkligt lång sikt, säger Forssell. Konstnärerna ska kunna känna att här finns ingen som försöker exploatera byggnaden eller göra något som gör att de måste flytta ut.

Dessutom förhandlar Pro Manillastiftelsen med Svenska kulturfonden samt andra intresserade om att medverka i projektet, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Enligt Forssell har Stiftelsen för Åbo Akademi också fått andra anbud, så det finns naturligtvis en risk att någon annan lämnat in ett bättre anbud, även om han har svårt att tro det. Det största hotet enligt Forssell är undantagstillståndet som gör det möjligt att bygga om fabriksfastigheten till hotell.

- Om det budet skulle vinna skulle ingen kulturell verksamhet i fastigheten kunna genomföras, säger Forssell.