Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Minderårig körde nästan 70 kilometer i timmen med elsparkcykel i Lojo

Från 2021
Rödfärgade elsparkcyklar.
Bildtext En ung pojke i Lojo stoppades av polisen då han färdades för fort med en elsparkcykel. Arkivbild.
Bild: Matti Myller / Yle

En ung pojke åkte elsparkcykel i nästan 70 kilometer i timmen i Lojo. Den minderåriga pojken skjutsade en annan person som satt på elsparkcykelns fotsteg.

En patrull från Västra Nylands polisinrättning mötte den 30 augusti en ung pojke som åkte elsparkcykel på gång-, cykel- och mopedvägen i Lojo. Hastigheten uppmättes till 67 kilometer i timmen med polisens radar. 

Den minderåriga som körde elsparkcykeln skjutsade en annan ung person som satt på elsparkcykelns fotsteg. Ingen av dem hade hjälm.

Polisen provkörde elsparkcykeln

Polisen provkörde elsparkcykeln och konstaterade att det skulle gå att köra upp till 80 kilometer i timmen med den. Fordonet var inte registrerat och för att få köra elsparkcykel hade det krävts körrätt för åtminstone kategori A1.  

Den brottsmisstänkte är minderårig och därför går inte brottsanmälan om förande av fortskaffningsmedel utan behörighet och fordonsförseelse vidare till brottsutredning. Polisen pratade med båda ungdomarna och dessutom med deras föräldrar. 

“Det är viktigt att föräldrarna känner till att de genom att låta sitt barn använda en trimmad elsparkcykel kan göra sig skyldiga till överlåtelse av fordon till en person som saknar körrätt”, säger kommissarie Hannu Kontola i polisens pressmeddelande.

Polisen påminner om de risker som elfordon av det slag som användes i Lojo kan orsaka..

“Det är förbjudet att åka så fort med en elsparkcykel bland den övriga trafiken, och dessutom livsfarligt både för föraren själv och för andra vägtrafikanter”, påpekar Kontola.  

Högst 25 kilometer i timmen

En elsparkcykel får ha en hastighet på högst 25 kilometer i timmen för att man ska få köra den lagligt på vägen utan att registrera den. På elsparkcyklarna tillämpas samma trafikregler som på cyklister, skriver polisen i pressmeddelandet. 

Elsparkcyklar som går snabbare än 25 kilometer i timmen klassas i övervakningen antingen som moped eller motorcykel beroende på hastigheten.

Elsparkcyklar som går snabbare än 65 kilometer i timmen klassas som motorcykel i övervakningen. De ska registreras om de används på väg. I praktiken krävs det att produkten är typgodkänd antingen som moped eller motorcykel.