Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Åtminstone var femte spädbarnsfamilj har utmattningssymtom – mammorna i Kajanaland tröttast och ensammast

Från 2021
En kvinna promenerar med barnvagn på en grusväg.
Bildtext 20-40 procent av spädbarnsföräldrarna kände sig utmattade, visar enkätundersökningen från Institutet för hälsa och välfärd.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Nyblivna föräldrar till spädbarn är i allmänhet nöjda med livet, men det förekommer stora regionala variationer mellan olika välfärdsområden, visar en enkätundersökning gjord av Institutet för hälsa och välfärd. Föräldrarnas erfarenheter av utmattningssymtom, ensamhet och besöken på mödra- och barnrådgivningen varierar.

Mellan 20 och 40 procent av spädbarnsfamiljerna lider av utmattningssymtom, visar analys av materialet i enkätundersökningen FinBarn, som publicerades i mars.

I den fortsatta, nu publicerade utredningen fokuserade man på regionala skillnader i föräldrarnas välmående.

De regionala skillnaderna är stora. Utmattningssymtom var vanligast i Kajanalands välfärdsområde, där 42 procent av föräldrarna som fött barn uppgav sig lida av symtom. I Egentliga Finland, Mellersta Nyland och Egentliga Tavastland var motsvarande siffra 30 procent.

laspi äidin sylissä
Bildtext Spädbarnsföräldrar i Kajanaland kände sig mest utmattade och ensamma.
Bild: Antti Kolppo / Yle

Hos den andra föräldern var utmattningssymtom vanligast i Helsingfors, Österbottens, Mellersta Österbottens och Lapplands välfärdsområden, och minst förekommande i Norra Karelen och Norra Savolax.

”Regionerna har nu möjlighet att få en preliminär bild av välbefinnandet bland spädbarnsfamiljerna i den egna regionen. Utifrån den informationen kan de vid behov överväga åtgärder för att öka familjernas välbefinnande”, bedömer forskningschef Reija Klemetti vid Institutet för hälsa och välfärd.

Det fanns också stor regional variation i hur ensamma föräldrar kände sig.

Nästan var fjärde förälder (23 procent) som fött barn upplevde ensamhet i Kajanalands välfärdsområde, medan motsvarande siffra för Mellersta Nyland var 9 procent.

Enligt enkäten var det ovanligt att den andra föräldern kände sig ensam.

Regionala skillnader också i besöken på mödra- och barnrådgivningen

Den regionala variationen kommer fram också i frågan om hur nöjda spädbarnsfamiljerna var med besöken på mödrarådgivningen under graviditeten.

Skylt på mödrarådgivningen
Bildtext Det fanns stora regionala skillnader också i hur nöjda föräldrarna kände sig med mödra- och barnrådgivningsbesöken.
Bild: Yle/Chanette Härus

I Norra Karelens välfärdsområde var 75 procent nöjda. Däremot var bara drygt hälften av föräldrarna som fött barn nöjda med sina besök i Helsingfors, Östra Nyland, Mellersta Österbotten och Vanda-Kervo.

När det gäller besöken på barnrådgivningen, det vill säga efter att barnet fötts, var hälften av föräldrarna som fött barnet nöjda med besöken i hela landet. Också här var missnöjet störst i Helsingfors välfärdsområde.

Enkätundersökningen FinBarn utfördes bland båda föräldrarna till barn i åldern 3-6 månader i mars-december 2020 i hela Finland. Över 34 000 föräldrar kallades till undersökningen. Hälften av mammorna och 36 procent av de andra föräldrarna svarade på enkäten.