Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rättegången mot Åland Post: Krävs på 1,5 miljoner euro i skadestånd

Uppdaterad 09.09.2021 16:21.
Tre flaggor med texten Åland post vajar i vinden mot en klar himmel.

Sex anställda vid Åland Post står åtalade för bland annat grovt skattebedrägeri, grovt dopningsbrott och smuggling. Rättegången inleddes i Ålands tingsrätt på onsdagen.

Åland Post har genom en överenskommelse med ett Jersey-baserat företag importerat, lagrat och exporterat varor som i senare kontroller visat sig vara bland annat läkemedels- och dopningsklassade trots att inga sådana märkningar gjorts.

Totalt har den åländska posten förmedlat över en halv miljon tabletter till kunder i Europa. Man har också förmedlat foder som borde ha anmälts till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet eller Livsmedelsverket Evira, menar åklagarna.

Felaktiga varukoder

Efter att Tullens brottsbekämpningsenhet uppdagat att olagliga preparat förmedlats gjordes en husrannsakan hösten 2017. Enligt åklagarna har Åland Post spridit preparat som är under strikt myndighetskontroll utan att myndigheterna känt till det eller haft möjlighet att ingripa eller kontrollera läkemedlens säkerhet.

Man konstaterar också att försändelserna vid utförseln från Finland belagts med en så kallad CN22-etikett av posten, något som anger en förenklad förtullning, en brevförsändelse. Man har, enligt åklagarna, angett felaktiga varukoder och man har undkommit tullkostnader då man genom detta dolt vad försändelserna innehållit.

Åklagarna yrkar på att Åland Post döms till staten att förverka 1,5 miljoner euro bland annat för den ekonomiska fördel som brottet berett, för felaktig klassificering, för bristande försäljningstillstånd och för att ha underlåtit sig att göra kosttillskottsanmälningar. Man yrkar också bland annat att vd Henrik Lundberg ska åläggas med näringsförbud i fyra år.

Ska man döma någon för så allvarliga brott som det i dag handlar om måste man ha bevisning som är 100 procent säker

― Charlotta Sandell

Bestrider åtalet

Åland Post bestrider åklagarnas samtliga yrkanden för både bolaget och för vd. Enligt, Charlotta Sandell, som företräder Åland Post och dess vd, har posten hanterat import och export av varor från det Jersey-baserade företag man haft som kund helt enligt tullkodex och lag. Åklagarens påståenden om att fel varukod medvetet använts menade hon att saknar grund.


- När systemet flaggat har förtullarna (på Åland Post) kontaktat Tullen som sagt ”byt till den här negationskoden så går försändelsen igenom”. Om Tullen gett instruktioner att byta koder måste man utgå från att de haft tillräcklig och utförlig information om varan, sa hon och tillade att mer kommer att komma fram under bevisningen kommande rättegångsdagar.

”Bygger på antaganden”

Charlotta Sandell sa också att en del av gärningsbeskrivningen bygger på antaganden då bara åtta av 39 förtullningar granskats fysiskt av Tullen – resten har gått vidare till kunder.

- Bevisningen är baserad på antaganden om varor som ingen någonsin har sett. Ska man döma någon för så allvarliga brott som det i dag handlar om måste man ha bevisning som är 100 procent säker, sa hon.

Hon framhöll vidare att Åland post inte gjort någon ekonomisk vinning, det är det andra företaget som äger varorna och de som stått för alla kostnader som uppkommit.

- Beräkningarna åklagarna gjort är felaktiga och grundlösa, sa Charlotta Sandell.

Rättegången fortsätter under torsdagen och fredagen, och flera dagar de kommande tre veckorna.