Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny försvarsredogörelse: Finland ska satsa på cyber- och informationsförsvar – också lokalförsvaret utvecklas

Från 2021
Antti Kaikkonen.
Bildtext Försvarsminister Antti Kaikkonen konstaterar att Den verksamhetsmiljö där Finland befinner sig är likadan som förut - svår och oöverskådlig.
Bild: Lehtikuva

De mindre traditionella försvarsformerna som cyber- och informationsförsvar ökar i betydelse. Nytt är också att det lokala försvaret förstärks. Regeringen godkände försvarsredogörelsen idag.

– Den verksamhetsmiljö där Finland befinner sig är likadan som förut - svår och oöverskådlig, sa försvarsminister Antti Kaikkonen (C) då han presenterade redogörelsen.

Utöver det mer traditionella mark- sjö- och luftförsvaret blir cyber- samt informationsförsvaret allt viktigare, liksom rymdförsvaret.

Också de arktiska närområdena får ökad betydelse.

– Östersjön, de arktiska områdena och havsförbindelserna på Nordatlanten är alla kopplade till varandra. Om det internationella läget skärps på ett område kan det snabbt leda till att den militära aktiviteten ökar även på andra områden, sa Kaikkonen.

Lokalförsvaret förstärks

Nytt är bland annat att en ny truppstruktur för försvaret dras upp.

Krigstida trupper delas i fortsättningen in enligt användningsprincip i antingen operativa trupper eller lokala trupper.

De lokala truppernas antal utökas från år 2025 genom att den största delen av de regionala trupperna blir lokala trupper.

Samtidigt får de ett utökat verksamhetsfält och kravnivån stiger.

De lokala trupperna används till upprättande av trupper, stridsuppgifter, skydd av objekt och stöd av andra myndigheter samt samhället.

Reservisternas lokalkännedom och det kunnande de har från det civila livet används mer än tidigare.

Ändringen genomförs för att skapa mer flexibilitet och samtidigt ge bättre möjligheter att tackla den hybridpåverkan som förekommer och som förutspås bli allt kraftigare.

"Nuvarande antal anställda räcker inte"

Försvaret har sparat de senaste åren och de existerande resurserna är en utmaning när det gäller att hålla verksamheten och beredskapen på nuvarande nivå.

Också beredskapen för långvariga kriser och krigföring begränsas i och med tajtare resurser.

En fortsatt beredskap, utbildning av värnpliktiga och utveckling av ny prestanda förutsätter att fler anställs gradvis. 500 personarbetsår behövs under detta årtionde, sa försvarsminister Antti Kaikkonen.

Vidare strävar man efter att öka antalet kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst.

Genom att öka antalet kvinnor fördjupar man försvarets samhälleliga verkan och försvarsviljan samt ökar jämställdhet och likabehandling, heter det i redogörelsen.

Kvinnor deltar i urvalsprov för att ingå i specialstyrka 2021.
Bildtext Kvinnor gör urvalsprov för att bli antagna till specialstyrka. Uttis jägarregemente, 2021.
Bild: Puolustusvoimat

Debatt nästa vecka

Försvarsredogörelsen ges nu till riksdagen, där en remissdebatt äger rum nästa vecka.

Avsikten med redogörelsen är att Finlands försvarsförmåga ska kunna möta de krav som en förändrad omvärld ställer. Tidsperspektivet för redogörelsen sträcker sig till 2020-talets slut.

Den förra försvarsredogörelsen publicerades år 2017.