Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fiskarsbolaget planerar stor parkering i Fiskars

Från 2021
Turister står och betraktar en informationskarta vid ett gammalt hus.
Bildtext Fiskars lockar årligen många turister och nu vill Fiskarsbolaget öka trafiksäkerheten i bruket.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Fiskarsbolaget vill bygga bilparkering för drygt 240 bilar och sju husbilar på en åker i Fiskars bruk. Planläggningsnämnden i Raseborg beslöt att bevilja undantagslovet.

Parkeringen finns inritad på en åker vid den södra infarten till bruket. Åkern har också tidigare använts som parkeringsområde vid större tillställningar i bruket. Åkerns natur beräknas som värdefull.

Fiskars skriver i sin ansökan att parkeringsplatserna kommer att märkas ut och att det inte är tillåtet att övernatta i husbilarna. Parkeringsområdet förstärks och beläggs med grus. Det får med tidens gång växa gräs på ytan.

Ur bolagets ansökan framgår det att parkeringen huvudsakligen ska användas under turistsäsongen. Området kan användas även på vintern om det ordnas sådana evenemang som lockar många besökare till bruket.

Fiskarsbolaget motiverar sin ansökan med att man vill undvika onödig biltrafik i brukets kärna och att trafiksäkerheten ökar genom att ha parkeringsplatser.

Både Västra Nylands museum och Närings-, trafik- och miljöcentralen förordar undantagslovet eftersom området förblir öppet.

En granne bekymrar sig över det stora antalet parkeringsplatser och att gruset kommer att göra att biltrafiken hörs tydligt.

Fiskarsbolaget måste ännu ansöka om bygglov för parkeringen.

Diskussion om artikeln