Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Efter en bra sommarsäsong blickar företagarna vid Sommaröstrand framåt: ”Vi försöker utveckla verksamheten hela tiden”

Från 2021
En person står utanför bybutiken.
Bildtext Niklas Wikström utanför Skåldö fiskebod som bybutiken på Skärlandets västra udde fortsättningsvis kallas i folkmun.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Sommarsäsongen 2021 var riktigt bra, säger Niklas Wikström vid Sommaröstrand. Han driver verksamheten i Sommaröstrand tillsammans med brodern Jörgen Wikström. I höst har företagarna på Skåldö också möjlighet att få statligt stöd för sin verksamhet.

- Framtiden ser väldigt ljus ut. Vi har varit här så länge redan att vi är gamla i gamet redan. Vi försöker hela tiden bygga på vår verksamhet, förnya och investera, säger Niklas Wikström.

Och möjligheten att investera kan också blir bättre i höst då det är möjligt för bybutiker i periferin att få stöd för sin verksamhet.

Kyldisken borde förnyas

Nu hoppas Sommaröbutiken bli beaktad då det delas ut statstöd till butiker på glesbygden. Senast då sådant stöd utbetalades, blev till exempel butiken som finns på Skärlandets västra udde i Ekenäs skärgård utan.

- Orsaken var att platsen där butiken finns inte ansågs som glesbygd, säger Niklas Wikström.

- Nu har reglerna ändrats och vi borde höra till det område som kan få stöd.

”Framtiden ser ljus ut” - Skåldö fiskebod lever och mår bra

11:10

Stödet kan vara upp till 20 000 euro. Wikström tror inte verksamheten vid Sommaröstrand kan få så mycket pengar.

- Ska understödet fördelas jämnt på alla de som har rätt till det så blir ju summan mindre.

Han säger att det finns behov för lite extra pengar.

- På själva butiksfastigheten finns en reparationsskuld och en byggnadsskuld. Fastigheten kräver ständiga investeringar både invärtes och utvärtes och i butiken borde kompressorer och kyldisken förnyas.

Flera ben att stå på

Bröderna Niklas och Jörgen Wikströms företag har många ben att stå på och sysslar med många saker vid Sommaröstrand.

- Vi har butiken, här finns en hemhamn för båtar, gästhamn, vi har båtservice, upptagning och förvaring, bränsledistribution och taxibåtsverksamhet, berättar Niklas Wikström.

På området finns också en restaurang.

En bybutik i ett gult hus.
Bildtext Skåldö fiskebod som egentligen heter Sommaröbutiken finns i en gul byggnad.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Bybutiken vid Sommaröstrand kallas i folkmun fortsättningsvis Skåldö fiskebod. Den gamla skylten med det namnet finns fortsättningsvis kvar ovanför ingången till bybutiken.

Som vilken bybutik som helst, så följer sortimentet i affären rätt långt efterfrågan.

- Förutom bränsle, oljor, fisketillbehör och gas, säljer vi förstås en hel del livsmedel och dricka. Och då vädret är varmt och fint går det mycket glass åt också, säger Niklas Wikström.

Vintertid är sortimentet mindre och då skalas vissa sommarsäsongsprodukter bort.

Sommaren sysselsätter mest

Butiksverksamheten liksom det mesta av bröderna Wikströms affärsverksamhet är väldigt säsongsbetonad. Under sommarsäsongen sysselsätter företaget betydligt fler personer än vintertid.

- På vintrarna är vi färre, några servicekillar, några personer i butiken och vi själva förstås.

Kontrasten mellan vinter och sommar märks väldigt klart i butiken.

Vattnet i viken ligger i bläke.
Bildtext Vackert väder och bläke har sommaren 2021 bjudit på.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

- På sommaren kunde vi ha en större marketaffär, medan vi på vintern nästan skulle klara oss med ett skåp med varor, säger Wikström.

Det gäller också att veta när det är dags att bromsa på verksamheten.

- När skolorna börjar i mitten av augusti är det tomt här på vardagar, oberoende av väder och vind. Då är det veckosluten som gäller.

Kontakten med kunderna är viktig

Han säger att kontakten med kunderna och interaktiviteten med dem är oerhört viktig. Den är också givande.

- Att lyssna på kunderna är A och O. Under alla dessa år är det på efterfrågan som vi byggt upp vår verksamhet. Vi försöker verkställa efterfrågan i alla våra verksamheter, säger Wikström.

Coronatiden med många distansjobbande människor också på Skåldö, har enligt Wikström synts på ett positivt sett i försäljningen.

Sommarsäsongen 2021 karakteriserar Wikström som bra.

- Sommaren i sig har ju varit perfekt. Den har varit lång och varm och säsongen började tidigt. Sommaren fortsätter ännu, säger han i det vackra septembersolskenet.

Diskussion om artikeln