Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Hjälp mänskorna i Afganistan och Haiti via Hungerdagsinsamlingen – Tongåvan är med

Från 2021
hjälparbetare gräver i rasmassor efter jordbävning
Bildtext De omkring tusen frivilliga för Röda Korset i Haiti påbörjade hjälparbetet genast efter att jordbävningen inträffade.
Bild: Haitis Röda Kors

Tongåvan deltar också i år i Hungerdagsinsamlingen som arrangeras av Finlands röda kors. Pengarna går till katastroffonden.

Från katastroffonden används pengarna då ett hjälpbehov uppstår.

Just nu behövs hjälp i allra högsta grad till exempel i Afghanistan och Haiti.

Hjälp behövs också till exempel i Filippinerna. Landet är ett av världens mest katastrofdrabbade länder: tyfoner, jordbävningar, vulkanutbrott, störtregn, översvämningar, torka och jordskred är vanliga och orsakar mänskligt lidande. 

två filippinska flickor tvättar händerna vid en vattenpost
Bildtext Tyfonen Vamco i Filippinerna orsakade en översvämning i Saras och Teresas hem. Vattnet trängde in i huset och vattennivån steg till farlig höjd. Familjen flydde till övre våningen och tog med sig husdjuren, så att djuren inte skulle drunkna. Översvämningen gjorde att huset fick svåra skador, en del av boskapen dog och odlingar förstördes.
Bild: Lisa Marie David/Finlands Röda Kors

Efter en naturkatastrof delar Röda Korset ut vattendunkar, varm mat, presenningar och hygienpaket till familjerna samt ger vid behov första hjälpen och psykosocialt stöd. Röda Korset deltar också i beredskapen och återuppbyggnaden efter katastrofer.

Såhär kan du stöda insamlingen

Stöd via donations-sms: skicka meddelandet FRK5 eller FRK10 eller FRK15 beroende på hur mycket du vill betala. Skicka till numret 16499

Stöd via donationstelefon: ring 0600 122 20 (20,28 € + lna/msa)

Stöd via MobilePay till telefonnumret 10900

Stöd genom att betala in på konto FI52 5000 0120 4156 73, referens 5173

Insamlingstillstånd RA/2020/1407 & ÅLR 2020/9246

Jordbävningen på Haiti

På morgonen den 14 augusti drabbades Haiti av en förödande jordbävning med en magnitud på 7,2.

Antalet döda var över 2 200 och antalet skadade över 12 000. Omkring 130 000 byggnader skadades.

Jordbävningen påverkar en miljon haitier och undantagstillstånd har utlysts i landet.

De omkring tusen frivilliga för Röda Korset i Haiti påbörjade hjälparbetet genast efter att jordbävningen inträffade. Internationella Röda Korset skickade kort efter jordbävningen biståndsarbetare till landet för att hjälpa och utvärdera omfattningen av förstörelsen.

Den 28 augusti åkte ett team av experter från Finland inom olika områden till landet för att precisera fältsjukhusets omfattning och uppgifter. En medicinsk expert, en tekniker och en teamledare från Finlands Röda Kors fanns med i gruppen.

Nödläget i Afghanistan

I Afghanistan behöver 18 miljoner människor hjälp för tillfället. Samtidigt som landet haft krig och konlfikter, har afghanerna det också svårt på grund av coronaepidemin och torkan i landet.

en afghansk pappa med ett barn i famnen
Bildtext Röda Korsets över 30-åriga arbete i Afghanistan tar inte slut.
Bild: Meer Abdullah/Afghanistans Röda Halvmåne

Striderna har inverkat på förflyttningen av personal och biståndsmaterial, men afghanska Röda halvmånens biståndsarbetare fortsätter i alla provinser.

I konfliktsituationer skyddar det röda korset bemyndigade hjälparbetare, sjukvårdsinrättningar och -transporter samt deras personal och patienter. Det skyddar också det internationella Röda Korsets biståndsarbete.

Som en lokal aktör har Röda halvmånen kunnat hjälpa också i områden som inga andra aktörer har kunnat nå.

Hungerdagspengar delas också ut i Finland

Pengarna som doneras på Hungerdagen gör det möjligt att utbilda frivilliga och upprätthålla beredskapen i Finland, för att kunna reagera effektivt på olika kriser.

Den vanligaste olyckan som plötsligt inträffar en person är en brand. En familj som förlorar sitt hem i en brand kan tillfälligt stå helt barskrapad. Allt från kreditkort, glasögon och ytterkläder kan ha blivit kvar i ett hem som drabbats av eldsvåda.

Beroende på situationen kan hjälpen inkludera till exempel nödinkvartering, kläder och hygienartiklar samt psykosocialt stöd.

Röda Korsets frivilliga hjälper myndigheterna i nödsituationer. Frivilliga hjälper också vid efterspaningar efter försvunna personer i terrängen.

År 2020 utfördes 265 uppdrag relaterade till försvunna personer.

Med stöd av katastroffonden kunde Röda Korset hjälpa 508 offer för bränder år 2020.

Under coronaepidemin har de frivilliga hjälpt utsatta personer genom att till exempel dela ut mathjälp och erbjuda personer i riskgrupper hjälp med att uträtta ärenden.

Vad kan du åstadkomma med en donation?

160 € - Kläder till brandoffer

50 € - Utbildning i psykiskt stöd för en frivillig

15 € - Hygienpaket för en månads behov hos en familj

2,50 € - En varm måltid för en familj

en person med insamlingsbössa för Hungerdagsinsamlingen
Bild: Emilia Anundi/Finlands Röda Kors

Insamlingen startade år 1980

Hungerdagen startades för 41 år sedan och under årens lopp har man samlat in totalt 93,8 miljoner euro. Otaliga människor har fått hjälp både ute i världen som i Finland.

Oavsett hurdan katastrof det är fråga om och oavsett var den inträffar, är människans basbehov desamma. Alltid.

Hungerdagsinsamlingen startar i Tongåvan i Yle Vega fredagen den 10.9.2021 kl 19:20

Diskussion om artikeln