Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tjänsteman blandade sig i släktings undantagslov – nu anser Raseborgs planläggningsnämnd att domstolen kunde häva lovet

Uppdaterad 21.04.2022 16:03.
Båtar ligger förtöjda vid en brygga i en småbåtshamn.
Bildtext Från den berörda platsen har man utsikt över båtbryggorna och Stadsfjärden.
Bild: Minna Almark / Yle

En jävssituation leder till att planläggningsnämnden i Raseborg anser att förvaltningsdomstolen kunde upphäva ett undantagslov. Det handlar om ett planerat nybygge på paradplats vid Norra Strandgatan 11 i Ekenäs.

Stadens ledande planläggningsingenjör beviljade i våras undantag för ett nybygge på tomten. Undantaget handlade om att få bygga utanför byggytan och att byggnaden skulle få vara drygt en och en halv meter högre än vad som tillåts i detaljplanen.

En granne bad att nämnden skulle ompröva beslutet. Orsaken var att byggnadsytan och höjden orsakar grannen ekonomisk skada, att det skymmer utsikten och att det är negativt för grannens skyddade hus.

Raseborgs planläggningsnämnd förkastade i våras begäran om omprövning efter omröstning.

Grannen besvärade sig till Helsingfors förvaltningsdomstol över nämndens beslut.

Då stadens nya planläggningsnämnd möttes i onsdags (8.9) fick den frågan på sitt bord.

Kom fram detaljer om jäv

Då nämnden möttes visade det sig att det hade kommit fram nya detaljer om att en av stadens tjänstemän hade varit jävig.

Tjänstemannen hade kompletterat ansökan om undantagslov för sökandes räkning och samtidigt fungerat som stadens handläggare för ansökning om undantagslov. Tjänstemannen har ett nära släktförhållande till den sökande.

Tjänstemannen hade loggat in i stadens digitala tillståndstjänst med sitt tjänstemannakonto och också specificerat vilka grannar som skulle höras om undantagslov.

Efter diskussion i nämnden föreslog ordföranden Sven Holmbergs (SFP) att nämnden ska meddela förvaltningsdomstolen att det finns grund att godkänna besväret och upphäva undantagslovet. Nämnden meddelar förvaltningsdomstolen att jävsfrågan är orsak till att upphäva undantagslovet.

Nämnden godkände Holmbergs förslag med rösterna 6-2.

Tjänstemän borde veta när de ska jäva sig

Stadsplaneringsarkitekt Johanna Backas konstaterar att jävssituationen var olycklig och onödig för alla parter.

Tjänstemännen borde känna till att jäva sig själva. Nu måste vi gå igenom våra processer, säger hon.

Jävssituationen upptäcktes efter att två utomstående tagit kontakt med staden och undrat hur processen gått till.

– Det hade gått oss förbi att hen som tjänsteman tillsatt dokument till bygglovssystemet, säger Backas.

Saken reds ut som bäst och Backas kan inte säga vilka konsekvenserna blir för den jäviga tjänstemannen.
Tillägg 21.4.2022: Stadsplaneringsarkitekt Johanna Backas uppgav (21.4.2022) att saken har utretts internt och bland annat har olika processer gåtts igenom för att säkerställa att allt framöver sköts rätt. Den ifrågavarande tjänstemannens anställning vid Raseborgs stad fortsätter. Men hen har tilldelats en varning.