Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lättare för studerande att jobba, nollskatt för elbilar och mera pengar till polisen – här är budgeten i ett nötskal

Uppdaterad 09.09.2021 18:02.
Partiledarna i Sanna Marins regering står bakom ett runt bord fyllt med mikrofoner och fotograferas.
Bildtext Regeringskvintetten förhandlade på Ständerhuset i flera dagar innan budgeten var klar.

Statsbudgeten för 2022 landar på en slutsumma på 64,8 miljarder och innehåller förändringar i allt från gruvskatt till höjt hushållsavdrag.

Slutsumman för budgetförslaget för 2022 är 64,8 miljarder euro. Budgeten har ett underskott på 6,9 miljarder euro.

Budgeten innehåller bland annat åtgärder för att främja arbetskraftsinvandring, höjningar till polisens anslag, införandet av en gruvskatt samt en höjning av hushållsavdraget.

Dessutom ska budgeten föra Finland närmare målet att vara klimatneutralt år 2035.

Hur ska utsläppen minska?

Budgeten innehåller flera förslag för att få fart på den gröna omställningen och där handlar åtgärderna främst om utsläppen inom trafik, jordbruk och uppvärmning:

  • Det riktas stöd till både småhus och kommuner för att byta ut oljeuppvärmning. Också ett högre hushållsavdrag ska bidra till att oljepannor byts ut.

  • Budgeten stöder Finlands färdplan mot fossilfri trafik. Elbilar stöds med satsningar på laddningsnätet men framför allt med att bilskatten för elbilar avlägsnas.

  • Elskatten för en hel del av produktionen och distributionen av fjärrvärme blir lägre.

  • Budgetförslaget innehåller inga förslag om höjda bränslepriser – Centerns partiordförande Annika Saarikko poängterade att budgeten innehåller uppmuntrande åtgärder för klimatet, inte skattehöjningar.

Inga skärpningar i inkomstbeskattningen

Av statsbudgetens inkomster på 57,9 miljarder kommer 48,8 miljarder från skatteinkomster.

Regeringen inför skattehöjningar för sammanlagt 100 miljoner euro.

Skatteinkomsterna ska öka genom bekämpning av aggressiv skattesmitning. Det införs också en gruvskatt och en ny kapitalskatt som gäller på vinst av egendom också när försäljaren bor utomlands.

I enligthet med regeringsprogrammet ska inkomstbeskattningen inte skärpas.

Tobaksskatten stiger under de två följande åren.

Sysselsättningsåtgärder för studerande och utländsk arbetskraft

Regeringen vill underlätta invandringen för dem som flyttar till Finland på grund av arbete och bland annat göra det snabbare för experter och företagare och deras familjemedlemmar att få beslut om uppehållstillstånd.

För att göra det lättare för studerande att ta emot jobb ska inkomstgränserna för studiestödet höjas.

Anslag till polisen och Finlands akademi säkras

De pengar som Finlands akademi delar ut för forskning säkras för år 2022. Inför förhandlingarna fanns det farhågor om att anslagen till forskning skulle minska.

En annan befarad minskning som diskuterats är anslagen till polisen, som nu i stället ska få mera pengar jämfört med 2021.

Du kan läsa mera om förslagen i statsbudgeten på Statsrådets hemsida, än så länge bara på finska.