Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Åklagaren i rättegången om dödsskjutningen på Storgatan yrkar på dom för dråp: "36-åringen borde förstått följden av sina handlingar"

Uppdaterad 09.09.2021 19:29.
Rättegång i Jakobstad
Bildtext Bild från måndagen, då rättegången inleddes. På fredag avslutas domstolsbehandlingen och dom i fallet väntas 30 september.

På torsdag hölls slutpläderingarna i rättegången mot 36-åringen som står åtalad för dödsskjutningen på Storgatan i Jakobstad. Specialiståklagare Peter Levlin säger att rättegången handlar om enbart en sak: Dödade mannen kvinnan med avsikt, och i så fall, med vilken grad av uppsåt.

Den 36-åringa mannen som bragde den unga kvinnan i Jakobstad om livet bör dömas till ovillkorligt fängelse för dråp säger specialiståklagare Peter Levlin.

Mannen står åtalad för dråp, men det finns också ett sekundärt åtal om grovt dödsvållande som kan komma ifråga ifall dråp inte kan påvisas.

Levlin gjorde i sin sammanfattning klart att rättegången handlar om en springande punkt; dödade 36-åringen avsiktligt kvinnan? Och i så fall, med vilken grad av uppsåt? 

Parterna står långt ifrån varandra

Parterna i rättegången om skotten på Storgatan i oktober för två år sedan är långt ifrån eniga. Målsägande, den unga kvinnans familj, anser att det är fråga om ett överlagt mord medan den åtalade själv har medgett dödsvållande, ett lindrigt sådant.

Åklagaren säger i sin slutplädering att ostridligt i ärendet är att 36-åringen själv skaffat vapnet och vägrar säga på vilket sätt. Orsaken till att han skaffade pistolen var att han kände sig hotad.

Den 36-årige mannen har själv hållit i vapnet och avlossat de tre skotten. Ett av skotten träffade kvinnan, som blev dödligt skadad.

Det är inte heller fråga om en rikoschett, skottet har gått in i kvinnans huvud.

Motivet till gärningen är okänt

Åklagaren säger att 36-åringen flydde från bostaden utan att röra vid kvinnan efter att hon träffats av skottet. Det innebär att om den åtalade skulle dömas för det sekundära åtalet dödsvållande, så är det ett grovt sådant.

Mannen gjorde sig också av med vapnet och ammunitionen. När polisen hittade vapnet var det defekt. 

Åklagaren säger vidare att motivet är oklart och att man inte vet så mycket om kvinnans och mannens förhållande. Det som kommer fram i förhör är att den åtalade kan ha varit svartsjuk.

Mannen hade flera droger i blodet vid gärningstillfället och frågan är om det har orsakat aggressivitet och till och med hallucinationer säger åklagaren.

Det handlar inte om ett vådaskott

Åklagaren säger att pistolens avtryckare inte var speciellt känslig, utan ganska trög, och att 36-åringen pillade på vapnet en god stund innan han sköt. Han borde därför ha förstått följderna av sitt handlande.

Det handlar inte om något vådaskott säger åklagaren.

Mannen laddade själv vapnet och ett skott träffade kvinnan från relativt nära håll, men man vet inte vilket skott i ordningen som träffade kvinnan. Här går den åtalades och 50-åringens vittnesmål isär. Frågan är om 50-åringen är trovärdig eller om han vill skylla ifrån sig.

Det som är klart är att 36-åringen kommit tillbaka till bostaden.

På så sätt finns det ingen orsak för 50-åringen att skylla ifrån sig.

Att den åtalade säger att han inte förstod sig på vapnets funktion är en förklaring som åklagaren inte anser vara trovärdig. Den åtalade har avtjänat militärtjänstgöring och att veta skillnad på en pistol och revolver lär man sig redan genom att se på teve.

Krutstänken som hittades på kvinnans händer talar också för att hon hann reagera på ett hot och 36-åringen hade handskar på sig när han avfyrade skotten.

Åklagaren säger att den åtalade hade ett starkt behov att göra sig av med vapnet, vilket rimmar illa med att det skulle varit fråga om ett misstag. Åklagaren säger att någon man bryr sig om stannar man för att hjälpa istället för att fly.

Målsägande anser att det är fråga om mord

De målsägandes advokat Kari Eriksson säger att 36-åringen handlat överlagt och därför ska dömas för mord. Advokaten säger att det handlar om en ung kvinna som råkat ut för olyckor som påverkat hennes möjligheter att agera och hennes beteende.

Hennes skador hade gjort henne mera skör och hon blev ett lätt byte att utnyttja.

Målsägandes advokat beskriver den åtalade som kall och övervägande. Han visar inte heller sorg eller ånger.

Den döda kvinnans pappa frågar också om smutstvätt som försvunnit ur lägenheten, kan byket använts för att städa undan efter att kvinnan sköts.

Förenklat kan man säga att de målsägandes advokat går på samma linje som den 50-åriga mannen som fanns i bostaden. De anser att hans vittnesmål är trovärdigt, medan försvaret starkt ifrågasätter 50-åringens vittnesmål.

Eriksson säger att han är klar över att 36-åringen dödade kvinnan med avsikt. Det är fråga om en rå och grov handling, med drag av en avrättning. Han anser att den åtalade hade beslutat sig för att döda kvinnan redan tidigare och därför bör den åtalade dömas till livstidsstraff för mord.

Utmålat en felaktig bild av den åtalade

Den åtalades advokat Thomas Lillqvist säger i slutpläderingen att den gemensamma närmnaren bland huvudpersonerna i rättegången är narkotika.

Det var en vänskap som grundade sig på droger, men 36-åringen och kvinnan fattade tycke för varandra och umgicks intensivt sista tiden innan kvinnan sköts till döds.

Advokaten säger att det inte finns några bevis på svartsjuka eller våldsamhet. Kvinnan var i dåligt skick på grund av att hon var slutkörd och använde droger, inte på grund av den åtalades behandling.

Advokaten säger att man under rättegången utmålar en felaktig bild av den åtalade som inte betett sig våldsamt och hittills varit ostraffad trots att han även tidigare använt droger.

Advokaten säger också att 50-åringen senare ändrat sin berättelse, men inte i inledande förhör, utan först när han sitter häktad och inget annat hjälper. 

Advokaten säger att man på lösa grunder försökt smutskasta huvudmannen. Han menar att 36-åringen hållit sin linje hela tiden, något som målsägandens advokat inte håller med om.

Advokaten säger att han inte tror att vittnet ljuger avsiktligt utan på grund av sin situation och att han var drogpåverkad den natten som kvinnan dog.

Många olyckliga omständigheter samverkade

Den åtalades advokat säger att man under rättegången inte kunnat styrka att det gäller mord eller dråp. 36-åringen medger dödsvållande, men inte ett grovt sådant.

Den avgörande faktorn är att vapnet och dess teknik var oförutsägbar. Den åtalade avfyrade högst sannolikt vapnet i misstag när han försökte säkra det.

Advokaten säger att det som utspelade sig på Storgatan 17 den sjätte oktober 2019 var ett misstag där många olyckliga omständigheter samverkade. 

Den åtalade bad kvinnans familj om förlåtelse

När slutpläderingen avslutats bad den åtalade mannen om ordet. Han vände sig till den unga kvinnans familj för att be om ursäkt.

Vad han sedan sa till familjen gick inte att uppfatta på grund av bristande ljudkvalitet i den sessionsal i Karleby där pressen följde rättegången.

Domen kommer om tre veckor

Rättegången fortsätter på fredag med de övriga åtalspunkterna: Rattfylleri, skjutvapenbrott, ovarsam hantering av vapen och straffbart bruk av narkotika.

När samtliga åtalspunkter behandlats tar åklagaren ställning till vilket straff som ska utdömas. Det blir fråga om ett gemensamt straff för alla åtalspunkter.

Maximistraffet för dråp är 12 års fängelse. Men normalt ligger straffet kring 9 års ovillkorligt fängelse säger åklagare Peter Levlin.

Straffet för grovt dödsvållande ligger mellan fyra månaders och sex års fängelse.

Domen i fallet väntas den 30 september.