Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vaccinerade med lindriga coronasymptom behöver inte längre testas, säger HUS – men de som hör till en riskgrupp eller jobbar inom hälsovården ska fortfarande testas

Från 2021
En sjukskötare i skyddsutrustning testar ett barn för coronaviruset. Barnet sitter i en bil i en bilstol, bredvid henne sitter en vuxen kvinna i munskydd.
Bildtext Vaccinerade med lindriga symptom behöver endast testas i undantagsfall, skriver HUS.
Bild: Lehtikuva

Om du har fått två vaccindoser och endast har lindriga symptom behöver du inte längre ta coronatest, skriver Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS. Beskedet följer en dylik rekommendation från huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp från i tisdags. Ändringen träder i kraft genast.

Patienter med lindriga coronasymptom behöver nu endast testas i undantagsfall, uppger Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS.

Inget test behöver göras om du redan fått två vaccindoser och det gått minst en vecka sedan den andra dosen, eller om du haft en bekräftad coronainfektion inom det senaste halvåret och du också fått vaccinets första dos.
Du ska fortfarande testas om du inte fyller kriterierna ovan, om du är säker på att du exponerats för viruset, om du jobbar inom social- och hälsovården och träffar kunder, om du bor eller jobbar på ett äldreboende, eller om du hör till riskgruppen för allvarlig coronainfektion.
Ändringen träder i kraft genast. Den kommer att kräva uppdateringar i tjänsterna Omaolo och Coronaguiden. Uppdateringarna kommer att genomföras så snart som möjligt.

Diskussion om artikeln