Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Först och främst lättnad inom lantbruket efter regeringens budgetförslag: "Vi klarar inte fler pålagor"

Mansperson i arbetskläder står utomhus, i bakgrunden rödmålade lantbruksbyggnader.
Bildtext Tomas Långgård fungerar som ordförande för Österbottens svenska producentförbund. Han påpekar att klimattalkot är i full gång inom lantbruket.

Tomas Långgård, ordförande för Österbottens svenska producentförbund, ställer sig försiktigt positiv till regeringens budgetförslag. Enligt Långgård har man inom lantbruket redan länge deltagit i klimattalkot och nu behövs morot, inte piska.

- Mot bakgrund av vad vi känner till nu så ser det ganska positivt ut tycker jag, säger Långgård i en första kommentar till regeringens budgetförslag.

Inför förhandlingarna om statsbudgeten inklusive det stora klimatpaketet var oron inom lantbrukarnas intresseorganisationer stor. Nu uppger ändå bland annat Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter att man är nöjda över att regeringen inte ökar kostnadsbördan för lantbrukarna.

Tomas Långgård är inne på samma linje.

- Vi har ju levt under hot om att det ska komma skatter och avgifter. Bland annat har det varit prat om köttskatt, foderskatt och en högre bränsleskatt. Det här ser vi ut att undkomma, tack och lov.

Kostnadskris

Långgård uppger att han i rollen som ÖSP-ordförande nästan dagligen får ta emot samtal från medlemmar som befinner sig i akut ekonomisk kris just nu.

- Våra näringar upplever idag en sällan skådad kostnadsökningskris och dessutom har vi en ganska svag lönsamhet i botten. Vi klarar inte fler pålagor, det är helt klart.

Hellre än nya avgifter eller skatter ser Långgård morötter för att fortsätta utveckla lantbruket i miljövänlig riktning. På hans egen gård i Övermalax har det gjorts stora satsningar under årens lopp.

Redan för 15 år sedan frångick Långgård alla fossila bränslen i uppvärmningen, nu använder man flis och jordvärme. För ungefär fem år sedan slutade han använda importerad soja i utfodringen inom köttproduktionen.

- Och nu på våren har vi installerat solceller här på ett av de större taken, så nu producerar vi solenergi.

En annan sak är odlingen, där Långgård satsat på fånggrödor, skyddsremsor och reglerad dränering som är viktigt för att höja skörden och minska utsläppen. Han poängterar att det han räknar upp är exempel på åtgärder som väldigt många andra jordbrukare också gjort under årens lopp.

En av de saker som regeringen lyfter upp i sitt förslag är just att man vill satsa på användningen av miljövänligare foder. Det förslaget hoppas Långgård ska förverkligas så långt som möjligt.

- Jag tror vi behöver göra ännu mera för att stärka självförsörjningsberedskapen då det gäller inhemskt foder och särskilt då inhemska proteiner. Vi vet att sojan odlas också på marker som kommer till då de hugger ut regnskog så vi behöver absolut komma ifrån det här. Vi hoppas det kommer morötter för att ytterligare uppmuntra den här odlingen, som redan är ganska bra på gång i Finland.