Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kommunernas utgifter inom vården ökade i fjol – minsta ökningen på fastlandet hade hårt coronadrabbade Nyland

Från 2021
En sjukskötare i munskydd håller upp en spruta.
Bildtext Kommunerna betalade mer för social- och hälsovården i fjol jämfört med tidigare år. Primärvården och den specialiserade vården har krävt mer resurser.
Bild: /All Over Press

Coronapandemin bidrog som väntat till att nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård ökade i fjol. Åland och Nyland klarade sig billigast undan i förhållande till befolkningsmängd, visar uppgifter från Statistikcentralen.

Dyrast blev social- och hälsovården i Kajanaland och Södra Savolax när man beaktar folkmängden.

Enligt Statistikcentralens siffror ökade nettokostnaderna (kostnaden för en verksamhet när man räknat bort de intäkter man) för kommunernas social- och hälsovård med 4,2 procent. Kostnaderna uppgick till totalt 20 miljarder euro.

Närmare 60 procent av kommunernas nettokostnader för hela driftsekonomin är relaterade till social- och hälsovården.

Mest pengar har gått åt till den specialiserade sjukvården och primärvården.

7,3 miljarder euro netto användes till den specialiserade sjukvården och 3,7 miljarder euro till primärvården.

Vården i Kajanaland över dubbelt så dyr som den på Åland

I medeltal har kommunerna i Finland spenderat 3 622 euro i nettokostnader per invånare inom social- och hälsovården.

Kommunerna i Nyland har spenderat överlägset mest pengar på social- och hälsovården, men i förhållande till befolkningsmängd var prislappen för vården billigast i Nyland om man tar hela fastlandet i beaktande.

I Nyland är nettokostnaderna per invånare inom fältet 3 253 euro. Nettokostnaderna för social- och hälsovården var 5,5 miljarder euro i Nyland i fjol.

En person i skyddsutrustning tar ett coronatest på en person som sitter i en bil.
Bildtext Coronatestandet har krävt mycket personalresurser och pengar.
Bild: ullstein bild - CARO / Rupert Oberhäuser/ All Over Press

Om man tar med Åland i jämförelsen är vården billigast där – nettokostnaderna per invånare ligger där på 1 936 euro. Nettokostnaderna för social- och hälsovården på Åland var totalt 58 miljoner euro.

Sex landskap passerar gränsen 4 000 euro i fråga om nettokostnader per invånare.

Vården per invånare kostade mest i Kajanaland (4 788 euro) och Södra Savolax (4 514). Exempelvis i Egentliga Finland och Österbotten är kostnaden per invånare tusen euro lägre.

Diskussion om artikeln