Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hur långt räcker klimatåtgärderna i statsbudgeten? Hela vägen, tror Leppä - nya beslut kan behövas, säger Mikkonen

Från 2021
Uppdaterad 10.09.2021 15:48.
Ministrarna Jari Leppä, Timo Harakka och Krista Mikkonen vid talarstolar under en presskonferens i statsrådet.
Bildtext Ministrarna jari Leppä (C), Timo Harakka (SDP) och Krista Mikkonen (Gröna) förklarade klimatåtgärderna i statsbudgeten för år 2022 under en presskonferens på fredagen.
Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Det är oklart om regeringen kommer att vara tvungen att förhandla på nytt om klimatåtgärder på våren, efter att klimatpanelen har utvärderat om besluten är tillräckligt effektiva. Centerns Jari Leppä tror att inga nya beslut behövs, medan De Grönas Krista Mikkonen säger att nya åtgärder kan behövas.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, miljöminister Krista Mikkonen och trafik- och kommunikationsminister Timo Harakka redogjorde på fredagen för detaljerna i de klimatbeslut som regeringen gjorde i samband med budgetrian.

I förhandlingarna krävde De Gröna att det ska finnas tidtabeller för alla de åtgärder som ska tas under den här regeringsperioden för att Finland ska vara koldioxidneutralt år 2035.

Regeringen enades om kompromissen att skriva in en klausul om en utomstående utvärdering av de planerade åtgärderna, som ska göras av Finlands klimatpanel i mars.

Leppä: Besluten är så betydelsefulla att nya beslut knappast behövs

Kommer regeringen då att vara tvungen att ytterligare klimatförhandla på våren, om vetenskapspanelen kommer fram till att de beslut som hittills har tagits inte är tillräckligt effektiva för att nå målet?

Svaren från ministrarna är lite olika beroende av vem man frågar.

– När planerna är färdiga så går vi igenom hur möjliga de är att genomföra, och om det ännu finns behov av nya beslut, säger Mikkonen.

– Jag ser att de beslut som har tagits är så betydelsefulla att vi inte kommer att behöva nya metoder nästa vår. När vi snabbt gör verklighet av dem, så kommer vi att få sådana utsläppsminskningar att de räcker för att nå målet, säger Leppä.

Kolkraftverket på Hanaholmen i Helsingfors
Bildtext Uppvärmningen är en av de stora utslåppskällorna i ett kallt land som Finland.
Bild: Yle / Jonna Nupponen

På basis av de beslut som regeringen fattade i budgetrian gör tjänstemännen färdigt den plan som ska gälla på medellång sikt, för att uppnå målet 2035. Den godkänns av riksdagen senare i höst, och utvärderas av vetenskapspanelen.

Enligt Mikkonen har regeringen fattat beslut om metoder för att minska utsläppen med 8,4 megaton koldioxid, inom de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln. Det betyder i praktiken inom trafiken, jordbruket och uppvärmningen.

Inom de sektorer som omfattas av utsläppshandeln, det vill säga inom industrin och energiproduktionen, är den planerade minskningen 6-7 megaton.

600 000 laddningsbara bilar på vägarna om nio år?

Ett av besluten från budgetrian är att slopa bilskatten på elbilar. Skatten på bensinen höjs inte, vilket också har varit ett krav från Centern.

mitsubishi phev. lataushybrid
Bildtext Antalet elbilar har ökat snabbt under 2021. Men trafikens utsläpp är trots det en av de svåraste klimatpolitiska frågorna just nu.
Bild: Markku Rantala / Yle

Trafik- och kommunikationsminister Timo Harakka säger att utvecklingen inom bilparken, mot eldrivna bilar, är snabbare än regeringen hade väntat sig. Enligt Harakka är en tredjedel av alla nya bilar som köps eldrivna eller hybridmodeller.

– Det har kanske inte blivit helt klart för alla att vi har gått snabbare framåt än väntat. Det är en nyckelfråga att vi inom trafiken går över till laddningsbara bilar. Vi kommer enligt planerna att ha 600 000 ladd- eller hybridbilar som rullar på vägarna år 2030, bedömde Harakka.

Centerns Jari Leppä anser att det viktigaste är att lönsamheten inom jordbruket beaktas, när jordbrukarna ska göra omställningar inom till exempel foder och gödsling.

– Ingen ska få mera kostnader utan att få kompensationer för det. Det var vårt mål och det höll vi fast vid, säger Leppä.

Mikkonen: Finland kan till och med uppnå koldioxidnegativitet

Mikkonen sade att det är det möjligt för Finland att till och med uppnå koldioxidneutralitet, med hjälp av de här planerna. Det skulle betyda att kolsänkorna, det vill säga skogarna, suger mer koldioxid än den mängd koldioxid som släpps ut i Finland.

Koldioxidneutralitet betyder att kolsänkorna och utsläppen är lika stora. Finlands mål är koldioxidneutralitet år 2035.