Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Budgetförslaget i Åboland: Pengar för skärgårdstrafik, sysselsättning och Skärgårdshavet – men kommunerna efterlyser större andelar

Uppdaterad 11.09.2021 09:49.
Två personer sitter på en strand under en solnedgång.
Bildtext 13 miljoner euro riktas mot att förbättra tillståndet i Skärgårdshavet.

Regeringens budgetförslag innehåller få konkreta frågor som berör Egentliga Finland. Det framkommer då Yle Åboland kollar med olika aktörer i regionen. Bland annat ökade andelar för skärgårdstrafiken, mer pengar för polisen i glesbygden och miljöåtgärder för att förbättra tillståndet i Skärgårdshavet lyfts fram som positiva frågor för regionen.

Ett höjt hushållsavdrag, en ny gruvskatt och högre inkomstsgränser för studiestödet – bland annat det innehåller regeringens förslag för statsbudgeten 2022. Slutsumman för budgetförslaget är drygt 64 miljarder euro. Här kan du läsa mer om budgetförslaget.

Kimitoöns kommundirektör Erika Strandberg konstaterar hon är nöjd över de tilläggsresurser som tilldelas polisen i budgetförslaget. Även satsningarna på tillgången till arbetskraft och klimatfrågor välkomnas av Strandberg. Samtidigt får de nya skyldigheterna gällande klimatplanerna inte bli för byråkratiska, konstaterar hon. 

Erika Strandberg
Bildtext Kimitoöns kommundirektör Erika Strandberg.

Hanteringen av coronapandemin, såsom smittspårningen och coronatestningen har varit dyr för kommunerna och Strandberg påpekar att kommunerna borde kompenseras för de här kostnaderna. Strandberg får medhåll av Åbopolitikern Ulla Achrén (SFP). Hon uttrycker sin besvikelse över att den fulla kompensationen för kostnaderna ser ut att utebli. 

– Det här har stor betydelse för Åbos ekonomi som redan nu gått mera på minus än beräknat, konstaterar Achrén som också är medlem i landskapförbundets styrelse.  

Även Kommunförbundet kritiserar budgetförslaget, eftersom förbundet anser att kommunerna inte kompenseras i en tillräckligt hög grad. Exempelvis måste kommunerna förbereda sig för vårdreformen, samt ta hand om fler uppgifter än tidigare vilket inte beaktas i budgetförslaget, anser Kommunförbundet. Trots att kommunerna skulle kompenseras för de kostnader som coronapandemin medför, så kommer kommunernas ekonomi att vara ansträngd, säger förbundet. 

Ny gruvskatt introduceras

En helt ny skatt är den så kallade gruvskatten. Meningen är att gruvbolagen i Finland ska betala en extra skatt som delvis ska gynna den ort där bolaget verkar. Men mycket är ännu öppet gällande den nya skatten – bland annat hur den ska beräknas. 

Enligt planen ska gruvbolagen i Finland sammanlagt betala 25 miljoner euro och av den summan ska 60 procent gå till kommunerna och 40 procent till staten. Eftersom Nordkalk verkar i Pargas så kommer gruvskatten sannolikt att betyda en extra intäkt för Pargas stad men det är ännu oklart hur stor den summan är.  

Vid Nordkalk vill man i det här skedet inte kommentera planerna på den nya gruvskatten. 

Kalkgruva, Dagbrott
Bildtext Nordkalks gruva i Pargas.

Sysselsättningsfrågor och extrapengar för förbindelser

Pargaspolitikern och riksdagsledamoten Sandra Bergqvist, som representerar regeringspartiet SFP, lyfter bland annat upp tilläggsanslagen för polisen, pengar för att främja gång- och cykeltrafik samt innovationsstöd för skeppsbyggnad som positiva frågor för regionen.

Dessutom riktas 13 miljoner euro till projekt som ska hämma avrinningen av näringsämnen i Skärgårdshavet. Pengarna ska bland annat användas för gipsbehandling av åkrar.

Enligt Kari Häkämies, direktör för Egentliga Finlands landskapsförbund, finns det ändå lite konkreta saker att ta fasta på i budgetförslaget för landskapets del. Eftersom man inte ännu fattat slutliga beslut gällande trafikfrågor i Åbotrakten, såsom spårvägarna i Åbo eller en snabbare tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors, så finns inte den typen av större projekt med i budgetförslaget, säger Häkämies. 

Landskapsdirektör Kari Häkämies, Egentliga Finland
Bildtext Landskapsdirektör Kari Häkämies.

Besluten om att finansiera den nya Hessundsbron och nya Rävsundsbron i Pargas fattades redan tidigare. Anslagen för skärgårdstrafiken höjs med en dryg miljon euro i budgetförslaget, vilket är välkommet, säger Sami Heinonen som jobbar som skärgårds- och landsbygdsombudsman vid Egentliga Finlands förbund. 

Frågor som gäller sysselsättning och möjligheterna att anställa kompetent personal är en viktig fråga för Egentliga Finland, konstaterar både Häkämies och förbundets områdesutvecklingschef Tarja Nuotio.

I budgetförslaget vill regeringen underlätta invandringen för dem som flyttar till landet för att arbeta. Processen gällande uppehållstillstånd för experter och företagare och deras familjer ska också försnabbas.

– Med tanke på regionens utvecklingsmöjligheter så är det ytterst viktigt att förbättra möjligheterna att anställa kunnigt folk, säger Nuotio.

Diskussion om artikeln