Hoppa till huvudinnehåll

Tro

Radiogudstjänsterna är ett av Yles äldsta program – nu fyller radiogudstjänsterna 95 år

Från 2021
Johanneskyrkan i Helsingfors
Bildtext Från Johanneskyrkan i Helsingfors sändes den första radiogudstjänsten 1926, samma år som dåvarande Rundradion föddes. I år sänds en festgudstjänst i Yle Vega från samma kyrka och samma datum, tolfte september.
Bild: Fred Wilén/YLE

Söndagen den 12 september firar radiogudstjänsten 95 år. Den 12 september 1926 sändes för första gången en svensk gudstjänst i det då nybildade Rundradions nätverk. Gudstjänsten sändes från Johanneskyrkan i Helsingfors.

− Radiogudstjänsten hör till Yles äldsta programformat. Bara tre dagar efter att Rundradion (nuvarande Yle) inledde sin verksamhet sändes den första gudstjänsten i radio. Sedan dess har det, bortsett från några avbrott i krigstid, varje söndag och kyrklig helgdag sänts gudstjänster i Yles kanaler, berättar Lucas Snellman som ansvarar för Yles svenska gudstjänster.

Folk åker skridsko, 1933
Bildtext Från Johanneskyrkan i Helsingfors sändes den första radiogudstjänsten 1926. Här pågår skridskoåkning utanför Johanneskyrkan vintern 1933.
Bild: Yle videostill, Arkivet

Festmässa från samma kyrka som 1926

På söndag är det exakt 95 år sedan Yle regelbundet började sända svenska gudstjänster i sitt eget nät. Födelsedagen uppmärksammas med en gudstjänst från samma kyrka som den 12 september 1926, Johanneskyrkan i Helsingfors. Gudstjänsten är en festhögmässa som hölls i samband med ett nordiskt kyrkosångssymposium.

− Den här gudstjänsten kommer att sändas både i radio, tv och finnas tillgänglig på Arenan. På sätt och vis exemplifierar den radiogudstjänstens 95 år. Det vill säga att den hör till de äldsta befintliga programmen och fortfarande är en viktig del av Yles public service -uppdrag. Men att den också lever med sin tid och därför görs tillgänglig på olika plattformar. En med andra ord rätt välmående 95-åring, säger Snellman med ett leende.

12.09.21 Festmässa från Johanneskyrkan i Helsingfors/Nordiskt kyrkomusiksymposium

Programmet är inte längre tillgängligt

Radiogudstjänst varje söndag – trots pandemi

Under coronapandemin har lokala restriktioner tidvis gjort det omöjligt att fira gudstjänst med närvarande församling. Det här har dock inte hindrat sändningen av radiogudstjänster. 

− Jag är oerhört tacksam över att vi trots mycket utmanande förhållanden har kunnat sända de svenska gudstjänsterna varje söndag och helgdag. Här har församlingarna och produktionsbolagen verkligen gjort sitt yttersta, säger Snellman

Vissa rutiner har ändå ändrats. Då det tidigare vid nästan varje radiogudstjänst fanns en teknisk gudstjänstproducent närvarande i kyrkan som introducerade och avannonserade så började dessa nu också göras av Kyrkostyrelsens personal.

− De här tekniska gudstjänstproducenterna har varit ett stöd för både församlingen och den tekniska personalen men på grund av smittorisken var vi tvungna att tänka om. Nu har vi en hybrid där vissa gudstjänster görs av tekniska gudstjänstproducenter och vissa av anställda på Kyrkostyrelsen, berättar Hedengren.

Yles vita sändningsbil står utanför en kyrka. Det är snö på marken.
Bildtext Gudstjänster sänds från olika delar av Svenskfinland. Här pågår en sändning från en julgudstjänst i Helsinge kyrka S:t Lars i Vanda.
Bild: Yle/Lucas Snellman

Gudstjänster - en självklar del av programutbudet

Andaktsprogrammen hör till Yles uppdrag som public servicebolag. Utbudet har varierat men gudstjänsterna har sedan starten 1926 varit en självklar del av programutbudet.

− Det sänds ungefär 62 gudstjänster i radio varje år. Antalet varierar beroende på hur de kyrkliga helgerna infaller under året. Gudstjänsterna utgår från ett ekumeniskt samarbete mellan nio kristna kyrkor, berättar Rufus Hedengren, som koordinerar de svenska radiogudstjänsterna.

Yle-kuvapalvelu/Jyrki Valkama
Bildtext Rufus Hedengren är idag regissör och regisserar tv-gudstjänster samt koordinerar Svenska Yles radiogudstjänster, men han började sin karriär på Yle som programledare i BUU-klubben. Här poserar han tillsammans med Nina Ijäs.
Bild: Yle-kuvapalvelu/Jyrki Valkama

De som medverkar är Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Finlands Svenska Adventkyrka, Finlands svenska baptistmission, Missionskyrkan i Finland, Frälsningsarmén, Katolska kyrkan i Finland, Finlands svenska metodistkyrka, Finlands ortodoxa kyrka och Finlands svenska pingstsamfund. De här samfunden har alla varsin representant i Kristliga radioutskottet som är ett gemensamt koordinerande och rådgivande organ. Samarbetet mellan Yle och kyrkorna sköts inom ramen för Rundradions övervakningsorgan för kristna andaktsprogram. Till övervakningsorganet hör bl.a. beslut om vem som håller andakter och predikar i radiogudstjänsterna.

Varje år deltar ca 35 olika församlingar i gudstjänstsamarbetet. Gudstjänsterna hålls enligt en gemensam överenskommelse där de större kyrkorna har något flera gudstjänster än de mindre. Majoriteten av gudstjänsterna hålls av lutherska församlingar eller inomkyrkliga organisationer.

Förutsätter välfungerande samarbete

En viktig förutsättning för att radiogudstjänsterna har kunnat sändas under alla dessa år är att det funnits ett välfungerande och förtroendefullt samarbete mellan Yle och de kristna kyrkosamfunden men också församlingar och kyrkliga organisationer som velat dela sin lokala gudstjänst med lyssnare runtom i Svenskfinland.

− Det handlar om ett gemensamt ansvar och att kunna se vilka möjligheter det här samarbetet ger. När man firar en gudstjänst som sänds i radio är det ju nästan 20 000 fler som lyssnar, säger Snellman.

Närbild på en präst som tittar in i kameran med en vänlig blick.
Bildtext Lucas Snellman är ansvarig utgivare för Svenska Yles andliga program.
Bild: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Fram till hösten 2018 var det Yles egen tekniska personal som ansvarade för inspelningar och sändningar. Efter det har produktionen av de svenska gudstjänsterna skötts av utomstående tjänsteleverantörer.

− Idag fungerar det här arrangemanget bra men visst var det en stor omställning från att ha samarbetat med Yles tekniker som kände till kyrkorummens särdrag, församlingarnas gudstjänstliv och till med kunde vara personligt bekanta med präst och kantor, kommenterar Snellman.

Trots att mediekonsumtionen förändrats radikalt så är det många som lyssnar på radiogudstjänsten i Yle Vega. Allt fler lyssnar också på den via Arenan.

− Gudstjänsterna betjänar ju primärt dem som inte har möjlighet att själva ta sig till en kyrka för att fira gudstjänst. Utöver dem så är det många som hör den i programflödet på söndagen. Likt Kyrkpressen och morgonandakten Andrum blir den en kontakt till den finlandssvenska kyrkligheten, säger Snellman.

Läs också:
https://svenska.yle.fi/artikel/2016/09/05/radiogudstjanster-i-90-ar