Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Försvarsminister Kaikkonen: Arbetet i Afghanistan var inte förgäves – men jag följer situationen med en viss oro

Antti Kaikkonen.
Bildtext Coronapandemin visar att försvarsmakten ska vara beredd på allt, sa Antti Kaikkonen i Morgonettan.

Försvarminister Antti Kaikkonen ser inte på Finlands deltagande i den 20 år långa Afghanistanoperationen som ett misslyckande. Försvarsministern gästade Yleprogrammet Morgonettan på lördagen.

Enligt Kaikkonen (C) deltog Finland inte i krigsföring i Afghanistan.

– Jag skulle inte säga att vi befann oss i krig. Vi deltog i kampen mot terrorism. Vi utbildade människor, vi försökte hjälpa ett land att komma på fötter.

Kaikkonen kom med en hälsning till de finländare som deltagit i operationen.

– Ni gjorde ett värdefullt, viktigt jobb. Under 20 år i Afghanistan fick vi till stånd en hel del: hälsovård, utbildning, bättre människorättssituation. 

Trots att talibanstyre nu råder i landet säger Kaikkonen att allt arbete inte var förgäves.

– Men så klart följer även jag med oro med hur utvecklingen går vidare i landet, säger Kaikkonen.

"Samarbetet mellan försvaret och civila kommer att intensifieras"

Kaikkonen fick i Morgonettan också fördjupa sina tanka kring den nya försvarspolitiska redogörelsen, som regeringen godkände i torsdags.

Enligt redogörelsen får de arktiska områdena ökad betydelse.

– Vi ser att norr är ett intressant område rent strategiskt. Det är viktigt att Finland tar det i beaktande att det finns militär aktivitet till exempel på Nordatlanten och Ishavet, säger Kaikkonen.

Det har ändå enligt Kaikkonen inte skett någon större förändring i atmosfären sedan den senaste försvarsredogörelsen.

Enligt försvarsredogörelsen ska också en ny truppstruktur användas för försvaret, och reservisternas kunnande från det civila användas mer än tidigare. Det är meningen att den förändringen ska ske år 2025.

– Redan nu planerar vi ändå digitala verktyg, där reservisterna kan berätta vad de kan, vad de gjort och vad de kan bidra med. Det sker ett intensifierat samarbete mellan försvaret och de civila.

Också cybersäkerheten får en större roll i försvaret.

– Vi har gjort stora framsteg under de senaste åren. Men det finns ännu förbättringar att göra, både när det gäller cybersäkerheten och bekämpandet av cyberangrepp.

Enligt Kaikkonen är cybersäkerheten i Finland på medelnivå eller något högre då man ser till hela Europa.

"Pandemin visar att man ska vara beredd på allt"

Försvarsministeriet följer noga hur coronaläget utvecklar sig och är redo att anpassa sin verksamhet enligt situationen.

Kaikkonen sa att 85 procent av beväringarna som inledde sin militärtjänst i juli har fått ett vaccin.

Pandemin har i sig inte påverkat Finlands möjlighet att försvara sig, men nog hur utbildningen sett ut

– Armén är planerad för att fungera i undantagsförhållanden och ska klara av allt. Det viktigaste vi lärt oss är nog att man ska vara beredd på allt, säger Antti Kaikkonen.