Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nya vårdpolitiker i Vasa sjukvårdsdistrikt får information om det nya patientdatasystemet

I förgrunden en staty som ligger nerböjd. I bakgrunden en sjukhusbyggnad.

Frågan om det nya patientdatasystemet för Vasa sjukvårdsdistrikt går vidare idag, då det nya fullmäktige för sjukvårdsdistriktet samlas till sitt första möte.

Fullmäktige ska konstituera sig och välja ordförande och styrelse, men också ta del av information om det patientdatasystem som Vasa sjukvårdsdistrikt står i beråd att upphandla.

Vasa sjukvårdsdistrikt har tillsammans med tre andra sjukvårdsdistrikt gemensamt gått in för amerikanska Cerners system som i Finland kallas Aster. Under de senaste veckorna har ändå kritiken mot systemet vuxit, på grund av stigande kostnader och tvivel om att systemet faktiskt är lämpligt.

Kostnaderna för datasystemet för Vasa sjukvårdsdistrikts del uppskattas i det här skedet till 160 miljoner euro på tio år.

Stor tveksamhet i Mellersta Finland

Upphandlingen görs tillsammans med sjukvårdsdistrikten i Mellersta Finland, Norra Karelen och Södra Savolax. Av dessa har Norra karelens sjukvårdsdistrikt Siun sote och Södra Savolax sjukvårdsdistrikt Essote godkänt upphandlingen.

I mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt är tveksamheten stor och den största ägarkommunen Jyväskyläs stadsdirektör har föreslagit att man drar sig ur projektet. Upphandlingen förutsätter att alla fyra sjukvårdsdistrikten säger ja till Aster.

Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige tar sitt formella beslut om upphandlingen vid sitt nästa möte, den fjärde oktober.

Diskussion om artikeln