Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Italien utökar obligatoriskt grönt pass inför skolstarten – men ytterligare tvång väntar

Från 2021
Utan Green pass kan man inte längre komma in i skolans lokaler
Bildtext Utan Green pass kan man inte längre komma in i skolans lokaler.
Bild: Yle / Christin Sandberg

När skolorna igen slår upp portarna i Italien krävs ett grönt pass för all skol- och universitetspersonal. Italien utökar kravet på vaccincertifikat eller Green pass, som det kallas här, till fler yrkesgrupper. Från att tidigare ha gällt läkare, sjuksköterskor och lärare till att nu omfatta alla som arbetar i skolans lokaler.

Regeringens senaste beslut – som fattades torsdagen den 9 september 2021 och innebär att all personal som arbetar i skolan, på universiteten och inom äldrevården måste uppvisa ett grönt pass – kom inte som någon överraskning. Tvärtom hade beslutet föregåtts av diskussioner kring att tvånget skulle omfatta större personalgrupper inom både offentlig och privat sektor.

De arbetskategorier som nu behöver ett grönt pass, om de inte är undantagna från regeln av medicinska skäl, omfattar personal i skolornas och universitetens matsalar samt anställda på städfirmor som arbetar i lokalerna. Tvånget omfattar även alla anställda på behandlingshem, vårdhem för äldre och vårdhem för personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar.

"Vi kan inte hänge oss åt politiska spel så att landet åter stannar"

– Vi har 200 EU-miljarder att spendera och kan därför inte tillåta oss att hänge oss åt politiska spel så att landet åter stannar, sa Enrico Letta i samband med det senaste beslutet. Han är partisekreterare för Demokratiska partiet (PD) som är ett av de partier som sitter i koalitionsregeringen.

Han fortsatte:

– En stor majoritet i landet vill få en nystart och kan inte låta sig hindras av en liten minoritet som inte vill respektera reglerna.

Letta efterlyste även en utökning av vaccinationstvånget till större kategorier anställda inom både den offentliga och den privata sektorn.

Den 6 augusti infördes de första restriktionerna med hänvisning till Green pass. Sedan dess har det krävts ett grönt pass för att äta på restaurang, gå på museum och gym samt för entré till badanläggningar, nöjesparker och evenemang. Den första september utvidgades omfattningen till att gälla även för längre båt-, tåg- och flygresor.

Lärarna, som gick tillbaka till arbetet i början av september, omfattas också av reglerna. I slutet av augusti var över 90 procent av alla lärare vaccinerade.

Vittoria Crocetti undervisar i italienska och historia och fick sin första vaccinspruta redan i april tillhörande en av de första yrkesgrupperna i landet som vaccinerades
Bildtext Vittoria Crocetti undervisar i italienska och historia och fick sin första vaccinspruta redan i april tillhörande en av de första yrkesgrupperna i landet som vaccinerades
Bild: Yle / Christin Sandberg

– Det är viktigt att vi som arbetar i skolmiljö vaccinerar oss, inte minst för att skydda de många barn och även vuxna med nedsatt fysisk förmåga och tillhörande riskgrupper som också vistas i den här miljön, säger läraren Vittoria Crocetti som undervisar i italienska och historia på en mellanstadieskola i Fabriano i centrala Italien.

Hon tillägger:

– Om alla vi vuxna som kan vaccinerar oss gör det så kanske vi kan undvika att tvånget utökas till att gälla barn också.

I nuläget är det endast universitetsstudenter som måste vara vaccinerade.

Under veckan har även den italienska episkopalkonferensen (CEI) uppmanat alla biskopar att se till att de anställda inom den katolska kyrkans verksamhet ute i landet vaccinerar sig. Samtidigt går de även ut med en uppmaning till alla troende katoliker att följa samma exempel.

På skolans dörrar aviseras de nya klasserna inför höstterminen. Till höger coronaregler att förhålla sig till som blivit vanligt på många offentliga platser
Bildtext På skolans dörrar aviseras de nya klasserna inför höstterminen. Till höger coronaregler att förhålla sig till - något som blivit vanligt på många offentliga platser
Bild: Yle / Christin Sandberg

Oro över ny smittspridning då skolorna åter öppnas

Politikerna vill med dessa ingrepp öka incitamenten för vaccinering. Den övergripande oron rör en ny våg av smittspridning när landets barn återgår till skolan.

Hittills har drygt 73 procent av italienarna fått två vaccindoser. Totalt har cirka 80 miljoner vaccindoser getts. Men det finns fortfarande runt fem miljoner i åldersgrupperna 40–49 och 50–59 som inte har vaccinerat sig.

Det gröna passet kan inte riktigt likställas med ett vaccinationsintyg. Ett grönt pass kan ges till en person som har fullbordat vaccineringen med två doser, men redan två veckor efter den första dosen kan man få ett grönt pass som gäller fram till tidpunkten för den andra vaccinsprutan. Grönt pass kan även fås om man har intyg på att vara friskförklarad efter att ha haft coronavirus eller om man har ett negativt coronatest från de senaste 48 timmarna.

Det sistnämnda är en av knutarna att lösa inför utlovade utökningar av kravet på grönt pass inom den offentliga och den privata sektorn. Där handlar en av diskussionerna om vem som ska stå för kostnaden för alla coronatester för de personer som inte är vaccinerade.

Ovaccinerade personer väcker diskussion

En annan fråga är vad som ska hända med de som inte är vaccinerade och vilka konsekvenser det får. I nuläget ska läkare som inte är vaccinerade tas ur tjänst. Enligt uppgifter från den Nationella läkarfederationen (Fnomceo) lär det finnas runt 1 500 läkare som inte är vaccinerade, varav 500 har tagits ur tjänst utan ersättning och 1 000 fortsatt arbetar kvar.

Enligt det ”undantagstillstånd” som fortsatt råder i landet fram till årsskiftet gäller de nuvarande bestämmelserna fram tills dess.

Det är inte helt enkelt att få fram uppgifter kring hur det gröna passet har påverkat olika aktiviteter. I augusti, helgen efter att det första kravet på Green pass infördes, kom uppgifter om att landets 230 nöjesparker hade sett sina besökssiffror reduceras till hälften. Men troligtvis har många återhämtat sig någorlunda sedan dess.

Vad gäller museerna och deras möjligheter att vara mer tillgängliga för en bredare publik så har det gröna passet försvårat besöken i och med att öppettiderna stramats åt och det krävs förbokning av biljetter och entré.

Gym, simhallar och andra sportinrättningar har under 1,5 års tid försökt anpassa sig till rådande regler och sett sjunkande besökssiffror. Säkerligen har många idrottsföreningar förlorat barn och ungdomar under en period när kraven på föräldrarnas insatser för att skaffa fram dyra läkarundersökningar inför sportaktiviteter, självdeklarationsblanketter och så vidare blivit krav i vardagen.

En skola i staden Fabriano som från nästa vecka väntas ta emot sin del av landets över 8 miljoner skolbarn.
Bildtext En skola i staden Fabriano som från nästa vecka väntas ta emot sin del av landets över 8 miljoner skolbarn.
Bild: Yle / Christin Sandberg

Kontrollerna av pass varierar

Samtidigt råder det en hel del praktiska diskussioner kring hur kontrollen av de gröna passen ska gå till i praktiken. Ibland är kontrollerna mer strikta än andra gånger. Särskilt på barer och restauranger kan det variera. Men distansreglerna hade redan innan dess orsakat problem för bar- och restaurangägarna som sett sina kundunderlag minska dramatiskt under öppettiderna.

Många ser det gröna passet som ett nödvändigt ont för att kunna fortsätta både med sina affärsverksamheter och för att kunna delta i fler samhällsaktiviteter utanför hemmet.

Men ända sedan diskussionerna om införandet av det gröna passet tog fart under sommaren har högljudda protester hörts och det har hållits flera demonstrationer mot vaccintvånget.

”Ska de fängsla alla som vägrar vaccinera sig?”Hördes en kritisk röst i radion häromdagen säga i diskussionerna kring en eventuell ytterligare utvidgning av vaccinationstvånget.

Även partierna är splittrade i frågan. De två ytterhögerpartierna högerpopulistiska Lega och nationalistiska Italiens bröder är de två partier som är mest kritiska till införandet av vaccintvång och Green pass. Demokratiska partiet och Femstjärnerörelsen, som ingår i regeringskoalitionen, är mer positiva till en utökad användning av Green pass för att undvika nya lockdowns, utegångsförbud och nedstängningar av olika verksamheter. Men även inom partierna råder oenighet.