Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Dags för stadsstyrelsen att säga sitt om sjövillor i Gamla stan i Ekenäs – se skisser på hur de kunde se ut

En skiss över en havsvik där det byggts villor på vattnet vid en brygga.

Frågan om sjövillor på havet utanför Gamla stan i Ekenäs kommer upp i stadsstyrelsen i Raseborg på måndag kväll (13.9). Stadsdirektören föreslår att styrelsen säger ja till att planeringen går vidare.

Det är Patric Fagerström, Mikael Palmroos och Kaj Bergman som för ett under bildning varande bolags räkning ansöker om att få bygga sjövillorna.

Mellan sju och nio villor skulle placeras innanför en brygga som också kan fungera som vågbrytare. Bryggan skulle byggas på den plats där det nu sticker upp pålar från havet. Den nuvarande piren skulle förbli i allmänt bruk och båttrafiken till Södra viken skulle löpa normalt.

En skiss över några hus byggda på vattnet.
Bildtext En skiss över hur villorna kunde se ut vid Barckens udde.

Villorna skulle byggas i ett och ett halvt plan och ha en bostadsyta på 80-150 kvadratmeter per hus. De skulle placeras snett så att sikten från land förbättras. Avståndet mellan Barckens udde och den villa som skulle byggas längst bort är 150 meter.

Husen skulle enligt planerna byggas i flytande konstruktion så att vattnet kan strömma under dem. Bryggan skulle vara rörlig och klara högvatten. Också landgångarna till husen skulle vara rörliga.

Villorna skulle få sin energi via solpaneler. Uppvärmningen skulle ske genom att ta energi från det strömmande havet och eventuellt från avloppsvatten.

Parkeringen kunde eventuellt lösas genom att bredda Södra Strandgatan vid Barckens udde.

En skiss som visar en parkering och en gångväg vid havet, i bakgrunden skymtar villor på havet.
Bildtext Om Södra Strandgatan blev bredare skulle det finnas plats för både parkering och en gång- och cykelväg.

Frågan om sjövillorna behandlades första gången i stadsstyrelsen i början av maj. Då bad stadsstyrelsen att få mera information och bilder av hur villorna skulle se ut och var de skulle placeras.

Stadsstyrelsen bad också att alternativa placeringar skulle utredas och den frågan har nu utretts. I beredningen inför stadsstyrelsens möte har elva alternativ i och runt Ekenäs utretts.

Barckens udde betecknas ändå i stadsdirektörens beredning som det bästa alternativet. En orsak är att det skulle vara ett pilotprojekt som behöver finnas på en synlig plats.

Byggkonceptet kunde spridas till andra orter

Tanken är att sjövillorna skulle bli ett nytt byggkoncept. De skulle kunna byggas i Raseborg och sedan transporteras sjöledes till andra platser i Finland.

Stadsdirektör Ragnar Lundqvists förslag till stadsstyrelsen är att bevilja det under bildning varande bolaget en planeringsreservering för ett 1,85 hektar stort område vid Barckens udde.

En skiss över en stadsdel vid havet där det finns flytande hus vid en brygga, längst ut vid udden.
Bildtext Sjövillorna är mellan sju och nio till antalet.

Ett ja från stadsstyrelsen skulle innebära att arbetet med en ny detaljplan för området kan inledas.

Föreningen Gamla stan i Ekenäs motsätter sig att sjövillorna byggs. De är oroade över att den unika miljön både till lands och till havs förstörs.

Föreningens skrivelse där de motsätter sig ett planeringstillstånd finns som bilaga till stadsstyrelsens möte på måndag.