Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Forskare upptäckte 13 för Finland nya svamparter 

Från 2021
Svampen Pseudotomentella alobata.
Bildtext Pseudotomentella alobata, som upptäckts i Kajana.
Bild: Teppo Helo

En forskargrupp har hittat 13 nya svamparter som aldrig tidigare upptäckts i Finland. Alla de nya svamparna hör till ordningen Aphyllophorales och växer på dött trä.

Svamparna som nu hittats i Finland är bland annat Hyphoderma lapponicum, som upptäckts i Enontekis, Mycostilla vermiformis, som hittats i Helsingfors och i Sotkamo, Proterochaete adusta, som skådats i Kuhmo och i Tavastehus, och Pseudotomentella alobata, som upptäckts i Kajana.

En del av svamparna orsakar röta på trä, andra bildar mykorrhiza.

Uppgifterna har publicerats i den internationella vetenskapliga tidskriften Plant and Fungal Systematics

Man har också upptäckt Caudicicola gracilis, en slags ticka, i Uleåborg, vilket är andra gången arten upptäckts i hela världen. 

De flesta av fynden har gjorts under de senaste åren, men bland dem finns också två svampprover som definierats på nytt. Samtliga arter har upptäckts tidigare i Europa.

Svampen Tulasnella interrogans.
Bildtext Svampen Tulasnella interrogans.
Bild: Teppo Helo

Fortfarande stora kunskapsluckor

Enligt Panu Kunttu, som koordinerat publiceringsarbetet, hör arterna till Finlands naturliga flora, och upptäckten är framför allt ett tecken på större satsningar på fältforskning och ökad information om klassificeringen av svamparter. 

Enligt Kunttu visar svampfynden att kunskapen om naturens mångfald fortfarande är bristande.

“Om man satsade mer på svampforskningen skulle vi få mycket mer information om arternas förekomst. Dessutom stärker de här observationerna kunskapen om att det för naturens mångfald är viktigt att bevara kullfallna träd”, säger Kunttu. 

Nya svamparterna

Hyphoderma lapponicum (Enontekis)

Mycostilla vermiformis (Helsingfors och Sotkamo)

Proterochaete adusta (Kuhmo och Tavastehus)

Pseudotomentella alobata (Kajana)

Pseudoxenasma verrucisporum (Helsingfors)

Sistotrema subtrigonospermum (Sotkamo)

Spiculogloea minuta (Sotkamo)

Tomentella botryoides (Åbo)

Tomentella neobourdotii (Uleåborg, Paltamo och Ristijärvi)

Tomentella subpilosa (Björneborg och Sotkamo)

Tomentella subtestacea (Uleåborg och Paltamo)

Tulasnella anguifera (Kuhmo)

Tulasnella interrogans (Kuhmo)