Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstadsborna har blivit nöjdare med de tekniska tjänsterna: "Det här visar att vi gör något rätt"

Uppdaterad 14.09.2021 08:28.
En man som sitter vid ett bord.
Bildtext Håkan Forss säger att det varit intressant och utmanande att leda Alerte. Även om det inte varit enkelt.

Jakobstadsborna har blivit nöjdare med de tekniska tjänster som staden erbjuder. - Det är en glädjande utveckling, säger Håkan Forss som är vd på Alerte. Men när de tekniska tjänsterna skulle bolagiseras var protesterna kraftiga.

Renhållningen av gatorna, halkbekämpning och gatubelysningen i centrum och längs trottoarer och cykelvägar har blivit bättre, anser Jakobstadsborna. De är också mera nöjda med underhållet av lekparker, sportplaner och badstränder.

Det här visar en enkätsvaren i den riksomfattande undersökning som staden tagit del av. I dag är det Alerte, stadens bolag för underhålls- och stödtjänster, som utför de tekniska arbeten som staden beställer.

- Undersökningen är ett mycket viktigt styrinstrument för ledningen och styrelsen för vi vill ju veta hur stadsborna uppfattar servicenivån, säger Håkan Forss.

Trenden går åt rätt håll

Forss berättar att det är tredje gången som Alerte är med i undersökningen och trenden går åt rätt håll inom de flesta sektorer.

- Det här visar ju att vi gör någonting rätt, säger Forss.

Även myndighetsverksamhet som byggnadstillsynens och kommunalteknikens elektroniska tillståndstjänster får bra betyg. Den enda punkten som försämrats en aning sen förra året är snöröjningen på cykelleder.

Utmaningen just nu är därför att matcha servicen med stadens budgetmedel.

- Det betyder att vi och beställaren staden är mellan barken och trädet. Man ska spara in, men frågan är vad vi ska spara på. Resurserna är redan så pass pass snäva att om kostnaderna ska ner kommer något att falla bort, säger Forss.

Blivit bättre på att prioritera

Samtidigt som invånarna blivit nöjdare har personalkostnaderna minskat. Hur är den ekvationen möjlig?

- Man måste se till helheten. Årsverkena har minskat rätt kraftigt, men det är till följd av naturliga avgångar. Sen har vi effektiverat vår verksamhet. Om vi haft kvar samma personalstyrka som tidigare skulle kostnaderna ha varit drygt 700 000 euro högre, säger Fors.

Det innebär också att det inte längre finns lediga resurser, man får välja vilka uppdrag man prioriterar. Forss säger att samarbetet och förståelsen mellan beställaren, staden, och Alerte har ökat.

- Vårt samarbete har blivit allt bättre och vi har också blivit allt bättre på att göra rätt prioriteringar. Staden beställer och vi försöker verkställa arbetet så gott vi kan och så förmånligt som möjligt, säger Forss.

Fackföreningarna kallade till demonstration mot bolagisering.

Bolagisering ledde till protester

Det var i maj 2016 som stadsfullmäktige tog beslut om att bolagisera de tekniska stödfunktionerna. Från och med årsskiftet överfördes 300 personer som jobbar med kosthåll, städning, fastighetsskötsel, gatuunderhåll och grönområden till det nya bolaget.

Protesterna lät inte vänta på sig.

I början av april samlades omkring 100 personer på torget för att demonstrera mot bolagiseringsplanerna. Med klappor, banderoller och burop mötte de fullmäktigeledamöterna som samlades till seminarium om just bolagisering.

Utgångsläget var kanske inte det bästa när du trädde till som vd?

- Det var kanske den största utmaningen jag ställts inför i mitt arbetsliv och jag förväntade mig tuffa tider och svåra förhandlingar. Men sist och slutligen har det gått riktigt bra.

Håkan Forss säger att han uppfattade det som om protesterna berodde på en otrygghet. Personalen var rätt att mista sina jobb och att tjänsterna skulle säljas ut och privatiseras.

- När vi tillsammans med ledningen och styrelsen lyckades förmedla att målsättningen inte är allt minska eller lägga ner, utan att utveckla och till och med expandera, då kom tryggheten tillbaka, säger Forss.

En viktig del i den processen är att man gjorde konkreta investeringar i maskiner och redskap.

- När personalen är den största utgiftsposten och även tillgången i bolaget, då har man inte råd att jobba med oändamålsenlig utrustning. Investeringarna gav förtroende, säger Forss.

Låg sjukfrånvaro avspeglar trivsel på jobbet

Håkan Forss säger att det var helt avgörande att medarbetarna aktivt blev en del, och fortfarande är en del, av utvecklingsprocessen.

- Det syns att personalen mår bra och trivs i sitt arbete. Om man ser till koshållet så har vi exempelvis mycket låg sjukfrånvaro, säger Forss.

Det motsatta syns inom städfunktionen där sjukfrånvaron stigit.

- Men det relaterar jag direkt till coronapandemin som utgör en stor belastning för personalen. Plus det faktum att det är svårt att hitta vikarier här i regionen, säger Forss.

En tuff men spännande utmaning

Vid årsskiftet tar Stefan Grönholm över som vd för Alerte. Håkan Forss kommer att jobba sida vid sida med Grönholm under några månader., sen går han i pension.

Forss säger att uppdraget som vd för Alerte var en intressant avslutning på en lång karriär.

- Jag har haft flera intressanta jobb i spännande branscher, men den här utmaningen har gett mig mest tillfredsställelse. Det har på ett vis varit tuffast, men också gett snabba resultat. Man har sett förändringen på grund av de beslut vi tagit, säger Håkan Forss.

Diskussion om artikeln