Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Arbetet med att förbättra Raseborgs å får mera pengar – finansieringen klar för två år

Från 2021
Vy över översvämmad åker
Bildtext Så här svämmade Raseborgs å över i februari 2020.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Projektet Raseborgs å får understöd för de två följande åren. Understödet är drygt 244 000 euro.

Det är Nylands närings-, trafik- och miljöcentral som har beviljat pengarna. Understödet gäller åren 2022-2023. 

År 2018 startade Raseborgs miljöbyrå projektet Raseborgs å för att minska på fosforbelastningen. Målet är att ån inte ska svämma över så mycket så att näringsämnen från åkrarna rinner ut i havet. Det rinner upp till 4 000 kilo fosfor via ån till havet. 

Sara Vaskio är projektledare för Raseborgs å och hon säger till Yle att det är viktigt att markägare och jordbrukare är med i projektet. 

– De gör talkoarbete och låter oss använda deras marker. 

Miljöministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet föreslår att 30 miljoner euro reserveras för åtgärder som förbättrar Östersjön och insjöar. 

Raseborgs å börjar i Läppträsket och mynningen finns i Landbofjärden. Ån är 13,5 kilometer lång.

Diskussion om artikeln