Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Upphandlingen av nytt patientdatasystem i allt större motvind – Jyväskylä stadsstyrelse föreslår att staden backar

Uppdaterad 13.09.2021 18:47.
Personer bänkade i ett audiotorium
Bildtext Sjukvårdsdistriktets fullmäktige fick ta del av ett digert informationspaket om patientdatasystemet.

Det ser alltmer ut som om upphandlingen av ett nytt patientdatasystem från amerikanska Cerner får tummen ner av Jyväskylä. Stadsstyrelsen i Jyväskylä beslöt idag måndag att föreslå för fullmäktige att man drar sig ur projektet.

Kritiska frågor ställdes samtidigt av ledamöterna i fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt, som idag fick ta del av ett digert informationspaket i frågan.

Ledamöterna ville bland annat veta varför systemet är så dyrt, om datasäkerheten kan garanteras och om man faktiskt vet att systemet kommer att fungera för alla användare.

En av fullmäktiges helt nya ledamöter är Eva-Maria Strömsholm (SFP) från Vasa. Hon anser att den information som gavs var väl förberedd och mångsidig.

– Jag är glad att det ordnades ett sådant här informationstillfälle. Det var viktigt för oss nya ledamöter, men också för de gamla tror jag.

En leende kvinna ser in i kameran
Bildtext Eva-Maria Strömsholm

Strömsholm jobbar som sjukskötare och vill att systemet fungerar på gräsrotsnivå.

– Vi har hört att läkarna har varit skeptiska men ingen har frågat vårdarna, vad jag har hört i alla fall. Det som är viktigt för mig som vårdare är att vi ska få mer tid för patienterna, det ska inte ta lång tid att sitta framför datorn.

Strömsholm ger därmed uttryck för samma farhågor som nu även lyfts i Jyväskylä och även andra, mindre kommuner i Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt. Också prislappen på systemet avskräcker, och stadsstyrelsen i Jyväskylä var enig då man beslöt föreslå för fullmäktige att backa ur det hela.

Jyväskylä är största medlemskommun i Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, som slagit sig ihop med Vasa sjukvårdsdistrikt, Siun Sote i Norra Karelen och Essote i Södra Savolax för att genomföra upphandlingen. Alla fyra sjukvårdsdistrikt måste ge grönt ljus för projektet för att det ska bli av.

Osäkra veckor ligger framför

Ledningen för Vasa sjukvårdsdistrikt framhöll ändå för fullmäktigeledamöterna under måndagens möte att upphandlingen ännu lever.

Även om Jyväskylä stad har 36 procent av rösterna i Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt är sista ordet inte ännu sagt. Distriktets styrelse kommer att hinna ha ett möte strax före det är dags för Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige att fatta sitt beslut, den 4 oktober. Ledamöterna i Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige kommer alltså inför sitt beslut i alla fall att veta vad som föreslås för fullmäktige i Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt.

Vasaledamoten Eva-Maria Strömsholm kan ännu inte säga om hon lutar mot ett ja eller ett nej.

– Nej, det vet jag faktiskt inte ännu. Nu gäller det att sitta ner och fundera och kryssa för för- och nackdelar.

Fördelarna överväger ändå om man frågar den tidigare direktören för Vasa sjukvårdsdistrikt Göran Honga, som nu är anställd av distriktet som förändringsledare. Honga hörde till dem som var på plats för att informera på fullmäktigemötet.

– En sak är säker. Det finns inga snabba och enkla lösningar, löd Hongas budskap till fullmäktige.

Ett nytt system behövs verkligen för en lyckad integration

Honga tecknade en bild som består av flera delar. Under de senaste dagarna har regeringen signalerat att statsmakten inte kommer att upphandla något patient- och klientsystem som skulle bli gemensamt för hela landet. Man anser att det gynnar utvecklingen av systemen om det finns flera olika i användning samtidigt, trots att den stora vårdreformen nu faktiskt blir av år 2023.

Många har undrat om det ändå inte vore ett bättre alternativ att invänta ny mjukvara från det inhemska Esko-systemet, som är omtyckt av läkarna på Vasa centralsjukhus. Det alternativet fick inget stöd av Honga. Tvärtom, den vägen skulle ta väldigt många år eftersom man endast inlett kodningen av det systemet och inget finns redo att testas.

– Esko är väldigt användbart för specialsjukvården men stöder inte integreringen av olika delar i vårdkedjan.

En skallig man tittar mot kameran
Bildtext Göran Honga har jobbat med vårdreformsfrågan sedan tidigt 2000-tal. Utan ett snabbt köp av nytt patientdatasystem tror han att det dröjer länge före Österbotten får ut nyttan med att vården integreras.

Just integreringen av specialsjukvård, primärvård och socialvård lyftes under måndagens möte fram som det centrala. Dagens lapptäcke av it-system behöver ersättas av ett nytt som fungerar så att gränserna mellan olika vårdinstanser suddas ut. Kring detta rådde stor enighet i fullmäktigesalen.

– Esko saknar samtidigt många av de moderniteter som vi vill ha, till exempel att patienten kan boka tid elektroniskt eller själv gå in i systemet och ta del av sina resultat och sin information, säger Honga.

Under de senaste veckornas debatt har frågan ställts om det inte vore betydligt billigare och enklare att beställa ett system från en inhemsk leverantör som från start skapar ett system utgående från den finländska vårdmodellen och lagstiftningen. Och en del har talat för att Esko-systemet skulle vara den lösningen.

– Men att det vore lätt och billigt är helt enkelt inte sant, säger Honga som tror att man vore rejält förbi år 2030 före ett sådant system vore färdigt att tas i bruk.

Att fortsätta med nuvarande system är inte heller ett alternativ enligt Honga. Det blir också dyrt att betala licenser för dem. Priset för de existerande licenserna skulle dessutom stiga då befolkningsunderlaget ökar i och med övergången till Österbottens välfärdsområde, vilket sker vid årsskiftet.

Dyrare att köpa mer

Direktören för Vasa sjukvårdsdistrikt Marina Kinnunen påminde samtidigt fullmäktigesalen om att det från första början var medlemskommunerna som efterfrågade ett nytt heltäckande patientdatasystem, eftersom nackdelarna med det nuvarande lapptäcket av system är välkända.

Och man har vetat mycket väl vad man vill ha ut av det nya systemet. I upphandlingen ingår 3000 rader krav och det är frågan om en ytterst omfattande helhet.

Två kvinnor står utanför sjukhusentré.
Bildtext Lena Nystrand är ekonomidirektör och Marina Kinnunen direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt. Bägge framhåller att det ligger noggrant och hårt arbete bakom upphandlingen av Cerners system. Målet är en smidigare vardag för både vårdpersonal och patienter.

Till grunddelen har Vasa sjukvårdsdistrikt även tänkt foga ett större tillägg till upphandlingen och ekonomidirektör Lena Nystrand fanns på plats för att bena ut hur kostnaderna fördelar sig.

– Har du köpt en ny bil för 100 000 euro så säger du inte till grannen att den kostar 200 000 euro. Men det gör den ju faktiskt under de tio kommande åren om du räknar in till exempel bränsle och försäkringar.

För Vasa sjukvårdsdistrikt ser systemet i nuläget ut att kosta 160 miljoner euro under en tioårsperiod. 106 miljoner i ren investering, men sedan tillkommer underhåll för 5,5 miljoner per år i tio års tid. Dessutom har man velat köpa in en egen användarmiljö för Österbotten, som kostar drygt 25 miljoner och kräver mer arbete och anställda vid den egna projektbyrån.

– Leverantörens kostnader har alltså inte skenat iväg, utan vi har lagt till i vår beställning, säger Nystrand.

Blev inte övertygad

Efter det digra informationspaketet uppmuntras ledamöterna i fullmäktigesalen till att ställa frågor, men renodlade debattinlägg får sparas till följande möte då beslutet ska fattas.

En handfull ledamöter ber om ordet. Carola Lithén (SFP), en av ledamöterna från Korsholm, undrar om det faktiskt brådskar så väldans med beslutet.

– Det är inte långt kvar tills januari då vi håller val och det nya välfärdsområdets politiker tar över, påpekar Lithén.

Hon vänder sig också till de övriga fullmäktigeledamöterna med vad hon kallar en moralisk fråga.

– Är det rätt att vi styr finska skattebetalares pengar till skatteparadis?

Även Viktor Kock (SDP) från Pedersöre ställer frågor på mötet och efteråt är han inte övertygad om att det är rätt att välja Cerner.

– Visst var det bra att vi fick ta del av så mycket information, men jag tycker inte att det framkom så mycket nytt.

En man i kavaj och skjorta titar mot kameran
Bildtext Viktor Kock tyckte att det var snudd på propaganda då informationen om Cerners system lades fram på måndagens fullmäktigemöte. Tidigare har han känt sig väldigt ensam om att ställa kritiska frågor.

Kock tycker att Göran Honga var orättvis då han under mötet kritiserade medierna för att ge en alltför ensidig bild av frågorna kring upphandlingen.

– Jag vill slänga en känga tillbaka och menar nog att vi får en väldigt positiv bild av det här leverat åt oss, det känns mest som propaganda. Jag anser absolut att vi behöver ett nytt system, men skulle vilja att man problematiserar mera, säger Kock.

Kock säger att han efter dagens möte har flera stora frågor kvar. Framför allt undrar han varför man upphandlar en så stor helhet. Cerner använder sig nu av flera underleverantörer för att kunna sälja hela paketet.

– Jag är inte övertygad om att användarvänligheten blir bästa möjliga då. Liknande system i till exempel Danmark har visat sig kräva mycket tid framför datorn och läkarnas tid för patienterna krymper. Det är kanske där jag är mest kritisk.

Diskussion om artikeln