Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Bräddningar vid Hermansö reningsverk i Borgå – klimatförändringen och bristande resurser ligger bakom dem

Från 2021
Vattenreningsverk med bassänger
Bildtext Pumpkapaciteten vid Hermansö reningsverk räckte inte till för att pumpa det renade avloppsvattnet till Svartbäck, vilket ledde till bräddningar.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Under sommaren förekom flera bräddningar i Borgå. Till följd av söndagens kraftiga regnväder överbelastades pumpkapaciteten vid Hermansö reningsverk. Bakom bräddningarna lurar klimatförändringen och ett avloppsnät som inte är anpassat efter de rådande väderförhållandena.

Söndagen den 12.9 skedde bräddningar vid Hermansö reningsverk som är Borgå vattens huvudreningsverk. Sensommarens regnskurar orsakade också flera bräddningar i Borgå, bland annat vid huvudreningsverket.

Elina Antila, vd vid Borgå vatten, berättar att pumpkapaciteten vid Hermansö reningsverk på grund av regnvädret inte var tillräcklig för att pumpa det renade avloppsvattnet till Svartbäck, dit vattnet vanligen pumpas. 

Totalt 600 kubikmeter renat avloppsvatten avleddes från Hermansö reningsverk till Kodderviken mellan klockan 13 och 14. 

En vik.
Bildtext Miljöhälsovården i Borgå och Borgå vatten uppmanar folk att undvika att simma i Kodderviken.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Borgå vatten och miljöhälsovården uppmanar folk att undvika att simma i Kodderviken på grund av möjliga förhöjda mikrobhalter. Invånare ombeds också att meddela avvikande observationer till miljöhälsovården i Borgå eller till Borgå vatten. 

Bräddningarna beror delvis på att avloppsnätet inte är anpassat för de kraftiga regnen under den senaste tiden. 

– Det har kommit så mycket regn och vi vet att klimatförändringen är orsaken till det. Det bästa skulle vara att göra sådana system att dagvattnet inte alls skulle ledas till avloppsnätet, säger Elina Antila.

Eventuella förbättringar på kommande

Hanteringen av dagvatten kräver olika system, såsom dagvattenavlopp och öppna diken, men även en helhetsplanering över dagvattenhanteringen. Särskilt viktigt är det här i centrumområden där det inte finns så många grönområden från vilka vattnet småningom kan rinna ut till olika vattendrag. 

Antila berättar att förbättringar är på gång.

– För tillfället har vi ett projekt på gång tillsammans med stadsutvecklingsnämden där vi håller på med att göra en helhetsplanering för exempelvis västra åstranden och försöker fundera över olika slags system för att förbättra situationen. 

Det är ändå oklart ännu när eventuella förbättringar skulle ske. 

– Det tar sin tid och det är sådant som man måste göra hela tiden när man planerar nya områden eller gör saneringar. Vi måste också fundera över dagvattenhanteringen som vi ska förbättra och även sanera avloppssystemen för dagvattnet hela tiden. 

Porträtt av Elina Antila, fotad utomhus.
Bildtext Elina Antila säger att avloppsnätet inte är anpassat efter de väderförhållanden som vi har i dag.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

För att få till stånd olika förbättringar behövs mera resurser. 

– Jag tror inte att det bara är Borgå vatten som behöver det. Kommuntekniken och planläggningen behöver också mera kapacitet för att förbättra situationen.  

Antila säger att problemet inte bara gäller Borgå utan hela Finland och även andra europeiska länder. Problemet med bräddningar har ökat i takt med klimatförändringen och utökningen av städer. 

– De system vi har byggt för tio eller tjugo år sen är kanske inte tillräckligt bra nu när vi har så stora mängder av dagvatten. Men, så klart behöver vi också mera resurser för planering, byggande och planläggning.  

Frågan om resurser blir aktuell i höst

För att förbättringarna ska kunna ske behöver också Borgå vatten mera resurser för saneringar och för att kunna utveckla avloppsnätet för dagvatten.

Kristel Pynnönen (SFP), ordförande för stadsutvecklingsnämden i Borgå, berättar att behovet av mera resurser vid vattenverket är något som skulle kunna tas upp under budgetförhandlingen som blir aktuell under hösten. 

Borgå vatten är ett av stadens kommunala affärsverk, vilket betyder att Borgå stad tar en dividend, alltså en utbetalning, av tillgångarna. 

– Med tanke på det här fenomenet som har uppstått och kravet som de har så finns det en möjlighet att fundera över om man borde komma emot här och kanske ha ett mindre krav på dividend eller inte alls ha det, säger Kristel Pynnönen. 

Kristel Pynnönen Hämeenlinnassa.
Bildtext Kristel Pynnönen säger att frågan om ökade resurser för Borgå vatten kan tas upp i budgetförhandlingarna.
Bild: Dani Branthin / Yle

Pynnönen är relativt övertygad om att frågan om behovet av resurser vid Borgå vatten kommer att behandlas i samband med budgetförhandlingarna.  

– Det som vi bör komma ihåg gällande vattenverket är deras jätteviktiga uppgift gällande vattenförsörjningen, som är en betydelsefull del av samhället. Förhoppningsvis kommer det att påverka beslutet gällande budgeten. 

Pynnönen tillägger att en annan möjlighet skulle vara att Borgå vatten att höjer avgifterna, om staden inte exempelvis minskar på kravet på dividend. 

– Själv är jag inte för en höjning av avgifterna, med det är fullmäktiges beslut om budgeten som kommer att bli avgörande.

Diskussion om artikeln