Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Vindkraftsprojektet i Lappträsk går vidare – kan tas i bruk 2027 om allt går enligt planerna

Från 2021
Fem vindkraftverk reser sig högt över trädtopparna en vacker dag med blå himmel.
Bildtext Om sex år kanske det finns vindkraftverk i Lappträsk. På bilden syns Ilmatars vindkraftverkspark Latamäki i den lilla kommunen Luhanka.
Bild: Simo Pitkänen / Yle

Vindkraftsföretaget Ilmatar Energy vill bygga en vindkraftspark med högst 20 vindmöllor i östra delen av Lappträsk.

Lappträsk kommunfullmäktige gav nyligen sitt godkännande till att påbörja planläggandet av området för vindkraftsparken.

Ilmatar betalar kostnaderna för planläggningen.

Härnäst ska företaget konkurrensutsätta och anställa en planläggningskonsult samt bilda ett projektbolag registrerat i Lappträsk. Kommunen och projektbolaget ska sedan ingå ett planläggningsavtal.

– Planläggningsprocessen tar några år. Nästa skede är vid årsskiftet då deltagande- och bedömningsplanen samt miljökonsekvensbeskrivningsplanen läggs preliminärt fram för påseende, säger Noora Jaakamo som är Ilmatars projektchef för vindkraftsparken i Lappträsk.

En ordentlig miljökonsekvensbedömning ska förstås göras. De första utredningarna av buller- och blinkeffekter är klara och håller sig inom referensvärdena.

Ett sådant här projekt med 20 vindkraftverk är en mycket stor investering, över 100 miljoner euro

― Noora Jaakamo, projektchef

Orsaken till att Ilmatar siktat in sig just på Lappträsk är främst det att området märkts ut som lämpligt för vindkraft i Nylands landskapsplan.

– Dessutom är det ett stort obebott område där man kan förvänta sig tillräckliga vindförhållanden, säger Jaakamo.

Tidtabell

Om allt går som planerat kan Ilmatar ansöka om bygglov 2023, men det finns ännu mycket att planera och utreda innan dess.

– Vår målsättning för tidtabellen är att elproduktionen kan börja 2027, säger Jaakamo.

Exakt var vindmöllorna placeras och hur stort området kommer att vara klarnar längs processens gång. Den preliminära avgränsningen av planområdet är cirka 4 000 hektar.

Det inkluderar området där vindkraftverken skulle placeras samt påverkansområdet runtomkring och kraftledningarnas skyddszoner.

En preliminär karta över planområdet finns på Ilmatars webbplats här.

Området för vindkraft som ritats ut i landskapsplanen visas med ljusrött, planområdet med grått.

– Ett sådant här projekt med 20 vindkraftverk är en mycket stor investering, över 100 miljoner euro som helhetsinvestering, säger Jaakamo.

Oklart hur stora vindkraftverken kan bli

Tanken är att Ilmatar skulle hyra marken av markägarna i området. Det är cirka 150 markägare som berörs.

– Vi har fått ett positivt mottagande av markägarna och vi har ingått en betydande mängd arrendeavtal, säger Jaakamo.

Vindkraftverken byggs bara på de markägares områden som man har ingått avtal med. Alla markägare som ingått arrendeavtal får en andel av arrendeintäkterna, oavsett om kraftverk placeras på deras mark.

Kommunen skulle få betydande fastighetsskatteintäkter från vindkraftparken.

Reposaaren tuulipuiston tuulivoimaloita.
Bildtext Lappträsk lämpar sig bra för vindkraft, enligt Ilmatar. Tillräckligt många markägare i Lappträsk har skrivit under arrendeavtal för att det ska löna sig för företaget att gå vidare med projektet.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Ilmatar har också satt undan en summa pengar som ska täcka nedmonterandet av vindkraftverken efter att de nått slutändan av sin livscykel, cirka 35 år efter att de tagits i bruk.

Exakt hur många eller hur stora vindkraftverk som kan komma att byggas är inte helt klart ännu.

– I dag är vindkraftverken som mest lite över sex megawatt stora, med rotorblad som har en diameter på högst 170 meter. När vi ansöker om lov för projektet förbereder vi oss på att rotorbladen kan ha en diameter på högst 250 meter och en kapacitet på upp till 10 megawatt, säger Jaakamo.

Hon tillägger att det förstås är möjligt att vindmöllorna som byggs är mindre, det beror på hurdana möllor som är tillgängliga då det är byggdags.

Diskussion om artikeln