Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Politiker och invånare om sjövillor i Gamla stan i Ekenäs: "Det måste finnas en bättre plats"

Från 2021
Uppdaterad 14.09.2021 16:58.
Anita Westerholm vid Barckens udde.
Bildtext Sjövillorna planeras strax utanför Gamla stan i Ekenäs. Anita Westerholm (SFP) är stadsstyrelsens ordförande i Raseborg.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Vattenområdet utanför Gamla stan i Ekenäs är fel plats för sjövillor. Det anser föreningen för Gamla stan i Ekenäs. De får medhåll av stadsstyrelseordföranden Anita Westerholm (SFP).

Nu får företaget Ocean Construction Solutions börja utreda möjligheterna att bygga sjövillor vid Barckens udde i Ekenäs. Raseborgsstyrelsen gav grönt ljus för fortsatt planering på sitt möte på måndag kväll (13.9).

Stadsstyrelsen tog sitt beslut efter omröstning som slutade 7–4.

"Intressant projekt"

Även om politikerna inte var eniga i frågan var alla överens om att det är ett intressant projekt. Alla i stadsstyrelsen ser i stort positivt på sjövillor i Raseborg, berättar stadsstyrelseordföranden Anita Westerholm (SFP).

Westerholm själv röstade ändå mot en fortsatt planering eftersom hon ifrågasätter placeringen av villorna.

– Det att jag röstade emot handlar inte om att jag skulle vara emot sjövillor, utan det var platsen som jag personligen röstade emot. Det måste finnas en bättre plats. Det att vi inte skulle hitta en annan plats som är bättre lämpad - än den här som är historiskt och kulturellt viktigt - så har jag svårt att se.


Texten fortsätter efter ljudklippet.

Ja till sjövillor i Gamla stan i Ekenäs - stadsstyrelsen oenig

6:33

Westerholm vill understryka att det fortfarande krävs många utredningar och beslut innan villorna kan börja byggas.

– En planeringsreservering innebär att staden ger ensamrätt åt det här företaget att undersöka möjligheterna att utarbeta ett utkast till detaljplan. Den här detaljplanen möjliggör att det görs sjövillor, förklarar Westerholm.

"Förstör unik miljö"

Föreningen Gamla stan i Ekenäs är besviken över stadsstyrelsens beslut. De har redan tidigare meddelat att de motsätter sig att sjövillorna byggs. Föreningen är oroad över den unika miljön.

Viveca Blomberg bor i Gamla stan och är också styrelsemedlem i föreningen Gamla stan i Ekenäs. Precis som Anita Westerholm specifierar hon att föreningen inte är emot sjövillor i Raseborg utan ifrågasätter placeringen.

– Miljön är ju unik; detta är en kulturhistorisk stad som det inte finns så många av i Finland. Den är dessutom ganska liten till ytan. För att bygga ut här krävs det förstås kommunalteknik och det krävs att man gör om och kanske minskar på parker och liknande. Man gör helt enkelt ingrepp i den här kulturhistoriska miljön.

Texten fortsätter efter ljudklippet.

Invånare ger tummen ner åt sjövillor i Gamla stan i Ekenäs: "Det måste finnas en bättre plats"

6:06

Vilken plats skulle vara bättre för sjövillor?

– Det finns ju en hel del andra platser. Raseborg har en lång strandremsa. Utan att desto mera ha tänkt på konsekvenser och liknande så tycker jag att Norra hamnen skulle vara ett jättebra område. Det skulle vara nära centrum, där finns modern bebyggelse från förut och en annan infrastruktur än i Gamla stan.

Viktigaste steget i pilotprojektet

Mikael Palmroos står tillsammans med Patric Fagerström och Kaj Bergman bakom det nygrundade företaget Ocean Construction Solutions som beviljades planeringsreserveringen för sjövillorna vid Barckens udde.

– Det här är det viktigaste steget i pilotprojektet, säger Mikael Palmroos som är en av de tre initiativtagarna till sjövillorna.

Palmroos är glad över att kunna planera vidare och hoppas att sjövillorna i slutändan ska kunna byggas.

Han vill inte uttala sig om när allt ska vara klart, men han hoppas att det ska ske så fort som möjligt och poängterar att allmänheten ska få ta del av planerna när de framskrider.

En skiss över en havsvik där det byggts villor på vattnet vid en brygga.
Bildtext Enligt skisserna placeras villorna precis utanför Barckens udde.
Bild: JS BYGG & DESIGN

Miljösmart, energisparande och ekologiskt

Företaget planerar att sjövillorna i Ekenäs ska vara ett pilotprojekt. Villorna kunde byggas i Raseborg och sedan sjövägen transporteras till andra platser i Finland.

Miljösmart, energisparande och ekologiskt hållbart är ledord i deras planering.

– Det finns ett stort intresse för marin miljö och hälsa. Det finns studier som påvisar väldigt positiva effekter med att bo på vattnet, säger Mikael Palmroos.

För tillfället är han i Amsterdam och bekantar sig med metoder för att bygga på vatten. De samarbetar också med det svenska företaget Aqua Floating Group som bland annat har planer på att bygga en hel stadsdel till sjöss i Västervik i Sverige.

Diskussion om artikeln