Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Hej från Nummela skola": Många familjer vet inte att det finns dagis och skola på svenska i Vichtis

Allt är nära i Vichtis och vi kan leka på både svenska och finska, säger de här fyra eleverna i Nummela skola.
Bildtext Vi går i fyran och femman i Nummela skola i Vichtis! Anton Almqvist, Venla Haapakoski , Edvin Grönvall, och Betta Tapaninen gillar Nummela skola, där man kan ha kompisar på både svenska och finska.

Välkomna till Vichtis - vi erbjuder både daghem och lågstadium på svenska! Det hälsar både föräldrar, elever och personal som arbetar för de några hundra tvåspråkiga familjerna som bor i Vichtis, bara knappt 30 kilometer från Lojo. Möt de svenska eldsjälarna som arbetar för det svenska i Vichtis i denna artikel!

Allt är nära här och på gården kan vi leka med både svensk- och finskspråkiga kompisar, säger Anton Almqvist, Edvin Grönvall, Venla Haapakoski och Betta Tapaninen i Nummela skola i Vichtis. Deras föräldrar har valt svenska som sitt huvudspråk via daghemmet Aleksandra och Nummela skola.

Skolan har 56 elever och dagiset 28 barn – många fler är välkomna till Vichtis, där alla familjer känner varandra och närheten till både Lojo och huvudstadsregionen upplevs som en fördel.

I Nummela skola är eleverna uppdelade i tre grupper, tre sammansatta klasser. Årskurserna 1–2, 3–4 och 5–6. Det här kräver mycket av lärarna, samtidigt lär sig eleverna vänta och ta hänsyn till varandra.

– Våra rekryteringar borde bli synligare på kommunens sidor, säger långvariga klassläraren och skolans biträdande rektor Mikaela Kokko. Det finns många lockande lärartjänster till buds i dag, vi i Vichtis kan erbjuda en liten skola med ljusa framtidsutsikter med tanke på det svenska. Samhörigheten i vår gemenskap är god.

Kokko vill lyfta fram att läget just nu är gott i skolan.

– Vi har ett härligt team med bland annat en behörig lärare, som dessutom är speciallärare, en riktig lottovinst för skolan, säger Kokko glatt.

Svårt att få synlighet på kommunens sidor

Kokko säger också att en så liten svensk minoritet som den i Vichtis lätt drunknar i det finska. Det är svårt att få synlighet på kommunens första sida vihti.fi. Sidan ger inte genast svar på frågan huruvida det finns tjänster för barnfamiljer på svenska i kommunen, man måste scrolla vidare.

– Vi måste kämpa hårt för synligheten, på alla tänkbara punkter, säger hon.

Rektor Jyrki Kaarila instämmer.

– Det är också viktigt att få skolskjutsarna att fungera jämlikt, säger han.

Från Nummela skola fortsätter eleverna sedan antingen till Källhagens skola, ett högstadium i närbelägna Lojo. En del elever väljer också att söka sig mot huvudstadsregionen, till Hoplaxskolan Munksnäs högstadieskola i Helsingfors.

Mikaela Kokko och Jyrki Kaarila, biträdande rektor och rektor vid Nummela skola i Vichtis.
Bildtext Vi behöver lärare som är villiga att binda sig för en längre tid här. En liten skola med stark samhörighet har mycket att erbjuda lärarfamiljer, säger rektor och biträdande rektor Jyrki Kaarila och Mikaela Kokko.

Vill du höra hela intervjun med Mikaela och Jyrki, den hittar du här nedanför! Sedan fortsätter artikeln efter ljudklippet!

Svenska skolan i Nummela behöver synlighet, säger Mikaela Kokko och Jyrki Kaarila
Svenska skolan i Nummela behöver synlighet, säger Mikaela Kokko och Jyrki Kaarila - Spela upp på Arenan

Viktigt att synliggöra att vi finns

― Yvonne Kivimäki, daghemmet Aleksandra

Av omkring 30 000 invånare i Vichtis finns det bara 1,7 procent registrerat svenskspråkiga, visar Statistikcentralens siffror.

Antalet invånare med utländska rötter är större. De svensk- eller tvåspråkiga familjerna uppskattas till några hundra, upp till omkring 400 beroende lite på hur man räknar.

– Vi får ibland höra att tvåspråkiga familjer har flyttat till Vichtis utan att känna till de svenska tjänsterna. När de väl fått veta om möjligheten flyttar de barnen till daghemmet Aleksandra, säger viceföreståndare Yvonne Kivimäki. Vi behöver nog bli synligare, vi svenskspråkiga i Vichtis.

På Aleksandra är de knappt 30 barnen uppdelade i sälarna, delfinerna och hajarna. Här skapar de svenskspråkiga familjerna sina nätverk.

– Det är lätt att bli bekant med andra föräldrar på dagisets gård, säger tvåbarnspappan Fredrik Bergstén. Vi flyttade hit från Esbo genast då det klarnade att här finns tjänster på svenska för våra flickor. Min fru och jag var mycket konsekventa från början, svenskan blir barnens huvudspråk.

Från vänster: jenni Ikonen, lärare i småbarnsfostran, Yvonne Kivimäki, viceföreståndare vid daghemmet Aleksandra och Fredrik Bergsten, pappa med barn på dagiset Aleksandra.
Bildtext Välkomna till daghemmet Aleksandra, säger från vänster Jenni Ikonen, lärare i småbarnspedagogik, viceföreståndare Yvonne Kivimäki och Fredrik Bergstén med två döttrar på dagis.

Svenskans osynlighet på kommunnivå i Vichtis märks också genom att föräldrar kan börja med finskspråkigt dagis för sina barn.

– När de får veta om att Aleksandra finns så flyttar de barnen hit, till svenskt dagis. Det skulle vara viktigt med större synlighet för svenska tjänster i Vichtis från början, säger Jenni Ikonen, lärare i småbarnspedagogik vid Aleksandra.

Lyssna på en längre intervju från daghemmet Aleksandra! Artikeln fortsätter efter ljudklippet.

Vid daghemmet Aleksandra i Vichtis skapar svenskspråkiga föräldrar sina nätverk
Vid daghemmet Aleksandra i Vichtis skapar svenskspråkiga föräldrar sina nätverk - Spela upp på Arenan

Föräldrar och politiker jobbar ihop för det svenska i Vichtis

Eva Roos hör till eldsjälarna i Vichtis. Hon har rötter i Ekenäs men familjen valde att bosätta sig i Nummela, hennes mans hemtrakt.

– Det här är en trygg plats för våra tre barn att växa upp i. Vi har två barn i skolan och ett på daghemmet Aleksandra, berättar Roos. Vi måste ta tydliga beslut för att upprätthålla svenskan här. Den svenskspråkiga föräldern måste vara beredd på både tid och närvaro.

Eftersom hobbyerna går på finska och de finskspråkiga kompisarna tar över utanför hemdörren gäller det att satsa på svenskspråkiga tv-program, läsa mycket på svenska och vara konsekvent.

Lyssna på Eva Roos knep att stöda svenskan i en helt finskspråkig miljö! Artikeln fortsätter efter ljudklippet!

Eva Roos: Stark närvaro av den svenskspråkiga föräldern behövs i finska Vichtis
Eva Roos: Stark närvaro av den svenskspråkiga föräldern behövs i finska Vichtis - Spela upp på Arenan

– Jag talar alltid svenska med barnen. Det blir också väldigt mycket svenska runt familjens matbord. Min man talar förstås finska men jag svarar alltid på svenska för att barnen ska höra tillräckligt med svenska också utanför skolan.

Roos kommer själv från en tvåspråkig familj, mamman talade finska men Eva gick den svenska skolstigen. I Vichtis arbetar hon tätt med SFP-politikern Heidi Seppälä kring det svenska i kommunen.

– Skolan har många tuffa år bakom sig, berättar Roos. Lärarna har bytts ut ofta, det är trist för eleverna.

Klicka på bilderna för att se mer från Vichtis!

Daghem och skola på svenska under samma tak = ett nytt svenskt rum i Vichtis

Positivt är däremot att det finns ett eftis i anknytning till skolan igen.

– Ettorna får efter sina korta skoldagar göra läxorna på svenska och ha verksamhet på svenska, det är härligt, fortsätter hon.

Det nya skolcentret, under namnet Etelä-Nummelan koulu (kanske kunde den svenska sidan heta Vichtis svenska skola i framtiden?) är planerat att stå färdigt om två år. Där skulle finnas både svenskspråkiga och finska klasser. I det komplexet är det tänkt att också daghemmet Aleksandra flyttar in.

– Vi har väntat på det nya skolcentret i över tio år, berättar Mikaela Kokko. När det förverkligas, erbjuder det oss bättre möjligheter att sammanföra det svenska i kommunen.

Lyssna på eleverna i Nummela skola i ljudklippet! Texten fortsätter efter det.

I Nummela är allt nära och vi har kompisar på både svenska och finska
I Nummela är allt nära och vi har kompisar på både svenska och finska - Spela upp på Arenan

Vi behöver stärka vår gemenskap på svenska

― Eva Roos, förälder

Rektor Jyrki Kaarila säger att det nya skolcentret erbjuder helt nya möjligheter att skapa en gemensam värdegrund för det svenska i närsamhället.

– Vi har fått stark uppbackning från Lahtis, där man har kommit långt med Svenska Gården.

– Vi ser mycket fram emot ett eget svenskt rum, som vi inte haft här tidigare, daghem och skola på svenska vägg-i-vägg. Jag vill vara med och jobba för att den gemenskapen stärks, betonar Eva Roos.

Vichtis kommun behöver se att ifall man stärker det svenska – kunde det också locka nya invånare till kommunen

― Eva Roos, förälder i Vichtis

Diskussion om artikeln