Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå planerar sälja kvarter i Westerberg till företag - kommunen behöver flera småhustomter

Från 2021
En karta över området Westerberg i Ingå.
Bildtext Det är det rosa området som köparen och Ingå kommun förhandlar om.
Bild: Ingå kommun

Ingå kommun behöver flera tomter för småhus. Nu siktar kommunen på att sälja ett kvarter i Westerberg till ett företag. Byggrätten är 750 kvadratmeter.

Bolaget Five Fourteen International, med besöksadress i Esbo, vill köpa kvarteret 259 i Westerberg. Där finns en byggrätt på cirka 750 kvadratmeter.

Ingå kommun har förhandlat om ett föravtal med köparen och kommunstyrelsen har godkänt det (13.9).

I föravtalet står det bland annat att ett slutligt köp av området görs i början av 2022, förutsatt att kommunfullmäktige beviljat investeringsanslag för att bygga ut infrastrukturen till området.

Köparen förbinder sig enligt avtalet att inom tre år efter slutlig affär bygga ut minst 50 procent av området. Kommunen skulle för sin del förbinda sig att bygga ut kommunalteknik och gatuförbindelse till tomten under 2022.

Försäljningspriset på tomten är cirka 50 000 euro.

Kommunstyrelsen konstaterade också att detta beslut påverkar det kommande budgetförslaget, eftersom investeringen i infrastruktur ska beaktas i samband med budgetförslaget för 2022.

Kommunen kan fatta beslut om att sälja området efter kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Diskussion om artikeln