Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stad villig att förbättra vattenkvaliteten i Dragsviksfjärden

Från 2021
Flygbild över Ekenäs
Bildtext Dragsviksfjärden sommaren 2019.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Arbetet med att restaurera Dragsviksfjärden i Ekenäs inleds om Raseborgs stad reserverar 10 000 euro i budgeten för nästa år.

Föreningen Västra Nylands vatten och miljö har en satsning på gång som heter Kustvattnens vision.

Föreningen har tagit kontakt med medlemskommunerna om finansieringsandelar för år 2022. Utgående från restaureringsgranskningar som blir klara under 2021 inleds restaureringsarbetet 2022. Då inleds också förberedelserna för en långsiktig restaureringsplan och finansieringsavtal.

Förslaget från Västra Nylands Vatten och miljö är att kommunerna inom pilotprojektet förbinder sig till en kommunal andel för restaureringen. Man kommer också att ansöka om finansiering av Nylands närings-, trafik- och miljöcentral.

Tanken är att man nästa år koncentrerar sig på restaurering i tillrinningsområdena och i havsvikarna.

Dragsviksfjärden är pilotprojekt i Raseborg. Raseborgs minimifinansiering är 10 000 euro för 2022 och stadsstyrelsen beslöt att i reservera den summan i budgetförslaget för 2022. Fullmäktige behandlar nästa års budget senare i år.

Diskussion om artikeln