Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stad vill ha allt flera naturskyddsområden

Skärgårdsmiljöstiftelsens naturskyddsområde i Ekenäs skärgård.
Bildtext Raseborg vill gärna skydda stadens natur. Det här är en arkivbild från Skärgårdsmiljöstiftelsens naturskyddsområde i Ekenäs skärgård.

162 hektar skog i Raseborg blir naturskyddsområden. En del områden säljs till staten, medan andra områden förblir i staden ägo. Raseborgs stad får ersättning för att de områdena skyddas.

Stadsstyrelsen beslöt den 13 september att grunda naturskyddsområden i enlighet med Närings-, trafik- och miljöcentralens anbud. Raseborgs stad säljer följande områden åt staten:

  • Söderäng, cirka 8,2 hektar. Köpesumman är 20 750 euro.

  • Ett cirka tre hektar stort outbrutet område av fastigheten Svartå Gods säljs för 20 870 euro.

  • Ett outbrutet område av fastigheten Bäljars på fem hektar, ett outbrutet område av fastigheten Koivukallio på 0,6 hektar och ett cirka 2,8 hektar outbrutet område av fastigheten Krogen. Områdena säljs för sammanlagt 92 410 euro.

Raseborg får ersättning av staten

Raseborgs stad grundar också naturskyddsområden i enlighet med det statsfinansierade Metsoprogrammet så att markområdena förblir i stadens ägo och staden erhåller viss ersättning av staten.

Dessa områden är:

  • Sammanlagt cirka 120 hektar av fastigheterna Vitsjöskog och Vitsjöskog I mot en ersättning på 337 240 euro.

  • Cirka 13,6 hektar av fastigheten Sköldargård, ersättning är 27 920 euro.

  • Fastigheten Viksåker, cirka 5,5 hektar och cirka 3,3 hektar av Storgård. Ersättningen är 35 920 euro.

Jakt bör vara tillåtet

Raseborgs stad har som villkor för grundande av de skyddsområden där marken förblir i stadens ägo, att jakt på hjortdjur och små rovdjur bör vara tillåtet enligt fredningsbestämmelserna.

I mars beslöt stadsstyrelsen också att områdena Trollskogen, Grytberget och Hållsnäs kunde fredas så att marken förblir i stadens ägo, medan Klasesbergen, Brobacka och Svartå Bruk kunde fredas genom försäljning.