Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stad vill bygga fiskvägar i Svartåfors och Åkerfors

Från 2021
En fiskväg byggd vid gamla röda tegelbyggnader.
Bildtext Fiskvägen i billnäs sommaren 2020.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Raseborgs stad vill stöda bygget av fiskvägar i Åkerfors och Svartåfors. Stadsstyrelsen har sagt ja till en åttaårig vision för Svartån.

Vattendragsvisionen för Svartån gäller åren 2022-2029 och initiativet kommer från stadsdirektörerna i Raseborg, Lojo och Vichtis.

Föreningen Västra Nylands vatten och miljö har tillsammans med kommunerna berett en ny vision för Svartåns vattendragsområde.

Målen är bland annat att trygga flodpärlmusslans fortplantning i vattendraget och skapa en livskraftig population. Man vill också återställa beståndet av vandrande havslax och havsöring bland annat genom att bygga de fiskvägar som saknas i Svartåfors och Åkerfors.

Raseborg satsar pengar

Raseborgs stadsstyrelse beslöt den 13 september att staden förbinder sig att åren 2022–2025 finansiera byggandet av fiskvägarna med 170 000 euro per år.

Staden förbinder sig också att under åren 2022–2025 finansiera åtgärder för att iståndsätta livsmiljöer och andra åtgärder som behövs för att återställa bestånden av fiskar och flodpärlmusslor. Raseborg bidrar de åren med 60 000 euro per år.

Under åren 2026-2029 bidrar Raseborg med 120 000 euro per år, plus 10 000 euro per år och fiskväg för underhåll.

Finansieringen har villkor

Stadsstyrelsen beslöt också att finansiering beviljas på villkor att även Lojo, Vichtis, Högfors och Loppi förbinder sig att finansiera projektet och att ett separat avtal om finansieringen ingås mellan kommunerna.

Kraftverksdammarna i Svartån byggdes på 1950-talet för att producera el för den växande industrin efter krigen, kan man läsa i föredragningslistan till stadsstyrelsens möte.

Laxfiskarna förlorade förbindelsen till havet i och med dammbyggena. Vattendragets ursprungliga laxbestånd dog ut senast under den senare delen av 1950-talet. Då laxfiskarna slutade vandra så hindrades flodpärlmusslans förökning i Svartån.

Efter 1970-talet bereddes byggandet av fiskvägar ett flertal gånger, men utan resultat. Nu finns fiskvägar i Åminnefors och Billnäs.