Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Oenigt stadsfullmäktige i Raseborg kräver att vattenverket ger högre avkastning till staden – vattenverket anser det omöjligt

Från 2021
Vatten som rinner från en kran ner i en sink.
Bildtext Vattenförsäljningen har varit lägre på grund av coronarestriktionerna, därför är det svårt att höja resultatet för Raseborgs vattenverk, anser affärsverket.
Bild: Petri Lassheikki / Yle

Raseborgs stad håller fast vid ett högre krav på avkastning av Raseborgs vatten än vad vattenverket är villigt att gå med på.

Raseborgs stadsfullmäktige beslöt i december 2020 att höja kravet på avkastning för Raseborgs vattens del med 350 000 euro. Avkastningen till staden skulle då vara 949 000 euro.

Samtidigt höll fullmäktige fast vid att Raseborgs vatten det här året åstadkommer ett resultat på 377 000 euro.

Vattenverket: Svårt nå resultatet

Direktionen för Raseborgs vatten konstaterade redan i början av året att avkastningskravet gör att det kommer att bli svårt att nå ett resultat på drygt 370 000 euro. Det beror bland annat på att vattenförsäljningen varit lägre på grund av coronarestriktionerna, och det är osäkert hur länge de pågår.

Det blir också svårt att nå kravet på resultat genom att höja avgifterna, eftersom höjningen bör vara i enlighet med lagen om vattentjänster. Den besparing som är möjlig i personalkostnader och driftskostnader har redan beaktats i budgeten som direktionen fastställt, ansåg direktionen för Raseborgs vatten på sitt möte i början av året. Personalstyrkan minskas under år 2021 från 21 personer till 20 personer.

Raseborgs vatten ansåg också att ett högre krav på avkastning påverkar möjligheten att investera.

På mötet i januari beslöt direktionen att begära att fullmäktige avstår från ett högre avkastningskrav och att vattenverket därför skulle erlägga staden 599 000 euro i år.

Stadsstyrelsen håller fast vid avkastningen

Stadsstyrelsen behandlade ärendet den 13 september och var inte alls inne på samma linje som direktionen. Stadsstyrelsen beslöt att föreslå stadsfullmäktige att stå fast vid sitt beslut gällande målsättningarna och investeringarna för affärsverket Raseborgs vatten.

Det här beslutet motiveras bland annat med att försäljningsintäkterna för 2020 inte har minskat nämnvärt, utan hållits på samma nivå som budgeterats. Intäkterna var drygt 5,8 miljoner euro för år 2020 vilket är 61 000 euro mindre än för år 2019.

Raseborgs stad antar att distansarbetet fortsätter på grund av coronapandemin, vilket bibehåller konsumtionen av vatten. De industriella anläggningarna torde också vara verksamma om inte något drastiskt händer, vilket inte verkar ske, konstateras i föredragningslistan till styrelsens möte.

Stadsdirektören: Inte motiverat med ändringar

Det som avviker i vattenverkets resultat för år 2020 är att kostnaderna för material och tjänster stigit med 163 000 euro till drygt två miljoner euro. Personalkostnaderna steg med 49 000 euro till drygt 1,1 miljoner euro, vilket är procentuellt högre än de avtalsmässiga förhöjningarna.

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist ansåg i samband med beredningen till stadsstyrelsens möte att det här inte gör att det är motiverat att ändra på stadsfullmäktiges beslut om målsättningarna och investeringsbudgeten för Raseborgs vatten, och stadsstyrelsen höll alltså med.

Omröstning i stadsfullmäktige

Raseborgs stadsfullmäktige beslutade efter omröstning den 27 september att godkänna stadsstyrelsens förslag. Det var Mikael Borgman (SFP) som föreslog att fullmäktige avstår från ett högre avkastningskrav och fastställer Raseborgs vattens krav på avkastning för insatt kapital till sex procent eller cirka 599 000 euro.

Borgmans förslag understöddes av Harry Yltävä (VF) och Petteri Ahomaa (Saml). Förslaget förlorade omröstningen med rösterna 33-10. Borgman var ordförande för direktionen för Raseborgs vatten under förra fullmäktigeperioden.

Diskussion om artikeln