Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Planer på våningshus i Ingå gick i stöpet

Fasad till bostadshus
Bildtext Det blir i det här skedet inget våningshus på Tallvägen 7 i Ingå. Huset på bilden har inget med planerna i Ingå att göra.

Ett bolag som bygger olika sorters hus har dragit sig ur ett projekt med Ingå kommun. Tanken var att bygga ett flervåningshus på Tallvägen 7.

Ingå kommun ville ha en nybyggnad med hyres- och ägarbostäder till ett skäligt pris, som skulle vara lämpligt för olika åldersgrupper.

Kommunen förhandlade med bolaget Sikla våren 2020, samtidigt som coronapandemin bröt ut.

Parterna tyckte att det ändå var möjligt att genomföra projektet i Ingå.

Tanken var att Sikla skulle bygga ett flervåningshus på en tomt på Tallvägen 7 som kommunen äger. Huset får ha högst fyra våningar.

Företaget skulle inleda planeringen omedelbart så att bostäderna skulle kunna marknadsföras senast hösten 2020.

Bolaget drar sig ur

Det blir inget av bygget eftersom Sikla per e-post har meddelat att de inte tänker genomföra projektet i Ingå.

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström (SFP) föreslog på mötet 13.9 att styrelsen skulle anteckna Siklas meddelande för kännedom och konstatera att tomten nu står till förfogande för andra eventuella projekt.

Det kunde styrelsen omfatta och beslöt också att kommundirektör Robert Nyman senare ska redogöra för styrelsen hur kommunen kunde effektivera marknadsföringen av tomten. Nyman ska också ta reda på hur kommunen kunde främja fler förmånliga boendealternativ i Ingå.

Dessutom ska tjänstemännen granska om det är möjligt att få Ara-klassificering för kommunens tomter som skulle vara lämpliga för ändamålet.

Diskussion om artikeln