Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Ursula von der Leyen: Vi har kämpat bra men vi har mycket framför oss – en pandemi är ett maraton

Från 2021
Uppdaterad 15.09.2021 15:17.
Ursula von der Leyen
Bildtext Ursula von der Leyen söker samarbete på många nivåer.
Bild: LEHTIKUVA / AFP Yves Hermana

EU kommer fortsättningsvis att utsättas för prövningar. Kampen mot covid-19-pandemin är inte över, sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i dag i sitt tal om unionens tillstånd. Säkerhetsfrågor, försvar, migration och miljövård hörde också till de frågor som hon ser som EU:s stora utmaningar.

Enligt von der Leyen har EU under det gångna året fått syssla med en del självrannsakan. Debatten har gått hög kring vaccinfördelning och värderingar av olika slag.

– En pandemi är ett maraton, inte kortdistanslöpning.

Hon prisade den effektivitet som har visat sig då det gäller utvecklingen och distributionen av vaccin inom EU. I sitt tal inför EU-parlamentet i Strasbourg sa hon att EU:s främsta prioritet nu måste vara att få covid-19-vaccineringarna att framskrida ännu snabbare.

Enligt von der Leyen finns det en del "bekymmersamma skillnader" i vaccinationsgraden i EU:s medlemsländer.

– Låt oss se till att det här inte blir en pandemi för de ovaccinerade.

EU kommer också att donera mera vaccin till länder utanför unionen, till fattigare länder och till länder där distributionen har haltat.

Mindre än 1 procent av de globala vaccindoserna har distribuerats i låginkomstländer vilket visar hur orättvis fördelningen har varit och hur akut behovet fortsättningsvis är. Det här är en av de största geopolitiska frågorna i vår tid.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen

– Vi har redan förbundit oss till att dela med oss 250 miljoner vaccindoser. Härmed meddelar jag att vi har som mål att donera ytterligare 200 miljoner doser nästa år.

von der Leyen konstaterade att EU har lärt sig mycket men att det behövs ett bättre föreberedande system då det gäller hälsofrågor. Hon föreslog ett nytt beredskapssystem så att unionen kan bygga upp resiliens – motståndskraft och beredskap – i framtiden i fråga om gränsöverskridande hot.

- Vi vill försöka försäkra oss om att inget virus kan omvandlas från en lokal epidemi till en global pandemi.

EU upprätthåller sitt teknologiska kunnande och utökar stöd till naturskydd och klimatåtgärder

Enligt von der Leyen är EU:s framtid beroende av att unionen håller sig på en toppnivå då det gäller teknologiskt kunnande. Hon efterlyste ett större koordinerat agerande i frågan.

EU kommer att utöka sina internationella satsningar på naturskydd och kampen mot utarmningen av biodiversiteten – framför allt i de mest sårbara länderna.

Också arbetet för att bekämpa klimatproblemen kommer att få tilläggsresurser av EU. EU kommer att bistå fattigare länder finansiellt så att de kan ta itu med klimatfrågor, lovade von der Leyen.

– Målet är klart: Vi sätter ett pris på nedsmutsningen. Vi kommer att rengöra den energi vi använder. Vi kommer att få smartare bilar och flygplan.

von der Leyen anser att EU bör utveckla en global agenda tillsammans med USA eftersom "två som arbetar tillsammans är mer mäktiga". Agendan skulle innefatta allt från handel och teknologi till hälsovård, säkerhet och hållbarhet.

– EU och USA kommer alltid att vara starkare tillsammans.

"Det handlar inte om bristande försvarskapacitet - det handlar om bristande politisk vilja"

Enligt von der Leyen måste EU-blocket kunna ingripa militärt utan USA:s hjälp. Hon efterlyser en större politisk vilja.

– Den mest fundamentala frågan är varför det här inte har fungerat. Man kan ha de mest avancerade styrkorna i världen, men om man aldrig är redo att använda dem - till vilken nytta är de då? Det som har hållit oss tillbaka handlar inte om bristande kapacitet. Det är den politiska viljan som saknas.

Man kan ha de mest avancerade styrkorna i världen, men om man aldrig är redo att använda dem - till vilken nytta är de då?

Ursula von der Leyen

von der Leyen vill att EU utökar samarbetet med Nato och utvecklar nya försvarssystem i cyberrymden. Det kommer också att ordnas ett specialmöte om försvarsfrågor nästa år då Frankrike tar över EU-ordförandeskapet.

Frankrikes president Emmanuel Macron har jobbat för att EU utvecklar en mer autonom militär kapacitet parallellt med Nato. Också läget i Afghanistan har lett till att EU:s roll diskuterats allt mer.

– Nu är det dags för Europa att ta sig upp till följande nivå. President Macron och jag kommer att kalla till ett möte gällande försvarsfrågan.

– Vi måste fundera på hur det här uppdraget kunde ta slut så abrupt. Här finns det svåra frågor som vi måste tackla i samråd med Nato. Men ett mindre samarbete är åtminstone inte aktuellt då det gäller säkerhets- och försvarsfrågor.

von der Leyen anser att det också behövs utökat samarbete i underrättelsearbetet.

Natofrågan är ändå inte helt enkel. Många EU-länder är Natomedlemmar medan andra länder – speciellt östeuropeiska länder är mer utsatta för påtryckning från Rysslands sida.

EU kan ha helt egna säkerhetsuppdrag

von der Leyen påpekade också att EU är unikt i sig.

– Det kommer att finnas sådana uppdrag där Nato och FN inte är närvarande men där det finns ett behov av en EU-insats. Våra soldater arbetar sida vid sida med poliser, jurister, läkare, biståndsarbetare, människorättsaktivister, lärare och ingenjörer.

Enligt von der Leyen kan EU kombinera militärt med civilt och dessutom utveckla det diplomatiska samarbetet.

– Vi har en lång historia av att bygga upp och upprätthålla fred.

Ursula von der Leyen talar inför EU-parlamentet 15.9.2021
Bild: AFP / Lehtikuva

"Migrationsfrågan löses inte om inte EU-länderna sinsemellan enas"

von der Leyen talade också om oenigheten inom EU i fråga om migration. Hon påpekade att unionen är sårbar så länge de 27 medlemsländerna inte kan nå enighet.

– EU tolererar inte Belarus sätt att använda sig av "hybridattacker" i ett försök att destabilisera Europa. De har bokstavligen skuffat iväg migranter mot gränserna.

Hon lovade att EU hjälper Belarus grannländer Litauen, Lettland och Polen, men påpekade också att så länge EU-länderna internt inte kan komma överens om migrantpolitiken så är unionen öppen för utpressning och att det då är smugglare och Europas geopolitiska rivaler som gagnas.

EU vill övervaka arbetskraften bättre

EU-kommissionen kommer att föreslå ett förbud mot produkter som tillverkats i samband med tvångsarbete. Ursula von der Leyen påpekade att det är viktigare med mänsklig värdighet och frihet än att tjäna pengar.

– Att idka business runt om i världen är bra, global handel är bra och nödvändigt men det kan inte göras på bekostnad av människors frihet och värdighet.

Kvinnofrågor och mediefrihet kommer att bevakas

Oberoende medier är avgörande för demokratin inom EU, betonade Ursula von der Leyen i sitt tal inför EU-parlamentet. Hon utlovade medierna juridiskt skydd med målet att stärka journalisternas trygghet.

Hon talade också om kvinnors trygghet, och sa att EU i slutet av året kommer att föreslå ett nytt regelverk som ska bidra till kampen mot det våld som riktas mot kvinnor.

"EU återgår inte till åtstramning"

EU kommer inte att upprepa de misstag som begicks under finanskrisen under åren 2007-2008 med hårda nedskärningar i budgeten.

Enligt von der Leyen tog det åtta år för EU att återgå till de tider som rådde före krisen. Hon kallade finanskrisen för "en varnande berättelse" och sa att "Europa utropade seger för tidigt och vi betalade priset för det".

Diskussion om artikeln