Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Arbetskraftsinvandring kan vara lösningen på bristen av arbetskraft även i Åboland – Satyasivaprasad Gunnams fru har sökt jobb i två år utan resultat

Från 2021
Uppdaterad 17.09.2021 12:38.
Satyasivaprasad Gunnam
Bildtext Satyasivaprasad Gunnam flyttade till Åbo från Indien för att arbeta som ingenjör.
Bild: Arash Matin / Yle

I flera regioner i Finland är det skriande brist på kunnig arbetskraft. En lösning på problemet är bland annat utländska experter, arbetare och studenter. Men samtidigt som Finland strävar efter att locka utländsk arbetskraft är det ändå svårt att få arbete i Finland om man inte kan finska.

Satyasivaprasad Gunnam flyttade till Åbo från Indien för att arbeta som ingenjör.

För hans egen del har processen att flytta till Finland för att arbeta gått smidigt då han redan hade en anställning som väntade på honom i Finland.

Men för hans frus del är situationen den motsatta. Hon flyttade till Finland något år efter honom och började söka jobb därefter. Men att hitta jobb i Finland visade sig vara en svår process för henne trots utbildning.

Satyasivaprasad Gunnam
Bildtext Satyasivaprasad Gunnam är bekymrad över hur hans fru ska orka.
Bild: Arash Matin / Yle

Det har gått två år sedan hon började sin ansökningsprocess och ännu har hon inte fått någon anställning. Det stora hindret för anställning är att hon inte besitter tillräckliga språkkunskaper i finska. Hon har i nuläget studerat finska i ett års tid.

Gunnams fru har magisterexamen i kemi inom branschen för kvalitetsgranskning och dokumentation.

– Problemet är att det finns språkkrav för att jobba med dokumentationsarbetet inom hennes bransch, därför måste hon kunna finska på en tillräckligt hög nivå för att kunna få en anställning inom sin bransch. Hon har fått några samtal från arbetsgivare, men ännu är hennes finska kunskaper inte tillräckligt bra för att få en anställning, berättar Gunnam.

Två personer som vara syns från nacken nedåt diskuterar vid ett bord. De har papper och en pekdator i händerna.
Bildtext Arbetsmarknaden i Finland är inte så internationaliserad och de flesta arbetsplatser kräver att man kan finska.

Han har även flera utländska vänner som studerat och tagit examen i Finland men de flesta av dem letar ännu efter jobb. Några av dem har sökt jobb i cirka 5 till 6 år och har ännu inte fått någon anställning.

Gunnam trivs bra med den finländska arbetskulturen och skulle inte vilja lämna Åbo, men ifall hans fru inte kan få jobb kan det hända att de inte har möjligheten att stanna i Finland och måste flytta tillbaka till Indien.

– Ännu är hon hoppfull om att hitta ett jobb, men jag är lite orolig eftersom hon antagligen i något skede kommer att bli frustrerad ifall det fortsätter på samma sätt, och då måste vi kanske flytta tillbaka. För inte vill hon sitta hemma utan arbete, utan komma in i arbetslivet. Men förhoppningsvis får hon ett jobb innan vi når det skedet.

Att byta bransch är inte en helt enkelt alternativ

Gunnam påpekar att situationen antagligen skulle vara lättare ifall hon skulle vara verksam i en bransch där man kan arbeta på engelska och det finns brist på arbetstagare. Ifall problematiken kring arbetsansökningen fortsätter kan en lösning vara att byta bransch och omskola sig i värsta fall.

Men att omskola sig och att börja arbeta i en annan bransch är inte helt lätt. Det är både en tidskrävande process och dessutom är det inte lätt att göra valet att överge en examen som man studerat flera år för att slutföra.

– Det är inte så lätt. Att plötsligt sadla om då man redan har en utbildning som man studerat många år för. Att överge den utbildningen, byta bransch och att börja studera igen, berättar Gunnam.

Handen på en person som sitter och studerar.
Bildtext Ifall man väljer att omskola sig och byta bransch går flera år av studier i stöpet.
Bild: Green Chameleon/Unsplash

Han påpekar att det även kan ta flera år ifall man väljer att byta bransch eftersom studierna tar i regel 3 år och efter det bör man igen börja söka jobb.

– Men ifall samma problematik fortsätter i cirka 3 till 4 år så kanske hon ändå tar det valet att omskola sig ifall ansökningsprocessen inte bär frukt.

Brist på kompetent arbetskraft samtidigt som många utlänningar med högskoleutbildning är utan jobb

Samtidigt som flera utlänningar med utbildning har svårt att hitta jobb i Finland, råder det brist på arbetskraft i flera regioner i landet.

Åbo handelskammare publicerade en enkätundersökning i juli där det framkom att över 30 procent av företagen i regionen anser att den arbetskraft som finns tillgänglig inte gör det möjligt för företagen att växa i Egentliga Finland.

Enligt Åbo handelskammares medlemmar är den största utmaningen att hitta kompetenta arbetstagare.

Kuvassa on pukuun pukeutunut henkilö Helsingissä 29. lokakuuta 2020.
Bildtext Samtidigt som flera utlänningar med utbildning har svårt att hitta jobb i Finland, råder det brist på arbetskraft i flera regioner i landet.
Bild: Silja Viitala / Yle

En lösning för bristen på arbetskraft är arbetsrelaterad invandring, men ändå är det många utländska personer som inte hittar ett jobb i Finland.

Enligt en färsk undersökning av centralhandelskammaren anser över hälften av företagarna som svarat att det är viktigt eller ytterst viktigt att öka utländsk arbetskraft för att trygga den kompetenta arbetskraften i landet. Nästan 60 procent önskar att regeringen vidtar åtgärder för att förbättra sysselsättningen av utländska personer i Finland.

På så vis är det i viss mån frågan om ett matchningsproblem på arbetsmarknaden. Det förekommer brist på arbetskraft samtidigt som kompetenta arbetstagare är utan jobb, förklarar Kaisa Leiwo, ordförande för Åbo handelskammare.

Finland lockar internationella studenter men många flyttar bort efter examen för att de inte hittar jobb

Vid Åbo Akademi och flera andra universitet i Finland finns det flera utbildningsprogram på engelska, vilket också lockar internationella studenter till Finland.

Trots att Finland lyckats locka internationella studenter till Finland, är det inte så många som kan stanna i Finland efter examen då de har svårt att hitta jobb. Många skulle ändå gärna stanna kvar i Finland.

Jan Kraufvelin, koordinator vid Arbetsforum vid Åbo Akademi, säger att det är en fråga som diskuteras aktivt och på många olika plan för att komma fram till lyckade åtgärder.

– Det är många som diskuterar att detta, bland annat både på regeringsnivå och på universitetsnivå. Det råder brist på arbetskraft på olika håll i Finland, samtidigt som vi redan har internationella studenter här som besitter den kompetens som behövs.

Grundproblemet är språkkraven på arbetsmarknaden

Enligt Kraufelin är språkkraven grundproblemet med att många utländska studenter flyttar från Finland efter examen. Trots att en person besitter de kunskaperna som behövs, kan Finland gå miste om deras kunskap på grund av att de inte kan finska.

– Den finska arbetsmarknaden är ännu inte så internationell och det är ännu inte på så många håll som det är möjligt att arbeta enbart på engelska, säger Kraufvelin.

Kvinna bläddrar i papper med glasögonen i handen.
Bildtext Grundproblemet med att många utländska studenter flyttar från Finland efter examen är språkkraven.

Att söka jobb är en svår process för både finländska utexaminerade och utländska personer. Men för finländare tar det i medeltal några månader att hitta jobb, men om vi talar om dem som inte kan finska så tar det betydligt längre att bli anställd.

– Om man ser på våra karriärvägledningssamtal så är våra internationella studenter överrepresenterade gällande de som söker vägledning, i förhållande till finländska studenter, berättar Kraufelin.

Regeringens nya färdplan ska underlätta processen för arbetskraftsinvandring och göra Finland mer attraktivt

I en ny färdplan som fastställdes vid budgetförhandlingarna strävar regeringen efter att underlätta processen för arbetskraftinvandring, för arbetare och för företag. Det ska även bli lättare för familjemedlemmar att få beslut om uppehållstillstånd.

Enligt kulturminister Antti Kurvinen (C) måste Finland bli bättre på att utnyttja den internationella expertis som finns att tillgå för att öka den ekonomiska tillväxten i landet och utveckla internationaliseringen av företagen i Finland.

Regeringens mål är att fördubbla arbetsrelaterad invandring innan år 2030. Man vill också att antalet internationella studenter tredubblas. Det skulle innebära 15 000 utländska studenter per år. Av dem ska 75 procent kunna sysselsättas i Finland.

Brist på kompetent arbetskraft men svårt att få arbete om man inte kan finska

4:40

Diskussion om artikeln